Site En Üstü 970px #RA1
17 Aralık 2017, Pazar

Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu

Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu

Tünelcilik Derneği tarafından “Tünelciliğin Zorlukları” ana temasıyla “Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu" 2-3 Aralık 2017’de İstanbul’da düzenlenecek.

Derneğin yoğun uğraşları sonucunda, Türkiye Tünelciler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihinde Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu ’Tunnel Turkey 2017’ organizasyonu çerçevesinde kutlanacağı bilgisini veren Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu, Türkiye Organizasyon Kurulu Başkanı, Prof.Dr. Nuh Bilgin, uluslararası konukların da 2 gün boyunca sunumlarını yapacağı etkinlikte, Uluslararası Tünelciler Birliği (ITA)’nın Genel Sekreteri Olivier Vion’da Sempozyumu takip edenler arasında olacağını aktardı. 

Bilgin ayrıca şu bilgiyi verdi; "Türkiye, gerek klasik (NATM) gerekse mekanize (TBM) tünelcilikte büyük bir potansiyele sahiptir ve yakın gelecekte Türkiye Tünelciliği’nde 35 milyar dolar harcanması planlanmaktadır. Türkiye’nin jeolojik yapısı Kuzey ve Doğu Anadolu Fayları, tektonik hareketler ve makaslama zonları, karışık kaya ve zemin içeren güzergahlar, kaya düşmeleri ve patlamaları, sıkışan ve şişen formasyonlar, yüksek arazi gerilmeleri, gaz geliri, aşırı su geliri, bloklu ve çok çatlaklı kaya kütleleri gibi özellikleri içeren çok karmaşık ve zor şartlara sahiptir. Bunun yanında yeraltı suyu tablasının altında, sığ ve stabil olmayan zeminlerde şehir tünelciliğinin zorlukları da söz konusudur. Böyle zor şartlarda açılacak tünellerde performansı arttırmak ve maliyetleri optimize etmek için tünel tasarımcılarını, tünel ve jeoteknik mühendislerini, yüklenicileri, makine üreticilerini, malzeme tedarikçilerini ve araştırmacıları da içine alan iyi mühendislik uygulamalarına, yenilikçi teknolojilerin gelişimine ve sağlam bir bilimsel altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır.

Sempozyumun klasik ve mekanize tünelcilik çalışmaları ve uygulamaları ile ilgili bilgi alışverişini sağlayan özel bir platform olması planlanmaktadır. Sempozyum, arazi şartlarının karakterizasyonu, laboratuvar ve arazi deneyleri, tünel tasarımı, tünel yapım yöntemleri, vaka analizleri, sayısal modelleme teknikleri, zor arazi koşullarının iyileştirilmesi, tünel tahkimat tasarımı, aletli ölçümler, proje ve risk yönetimi, elektromekanik işler gibi çok geniş bir yelpazede değişen konuları içermektedir.

Tünelcilik Derneği, klasik ve mekanize tünelcilik ile ilgilenen uygulamacıları ve araştırmacıları, paylaşım işbirliği ve gelişim için “Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu, Türkiye” ye davet etmektedir."

Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu, Türkiye’nin amacı, planlama, tasarım, işletme, izleme-ölçüm, deney, modelleme, araştırma ve geliştirme konularına yoğunlaşan klasik ve mekanize tünelcilik ile ilgili çeşitli konuları tartışmaktır. Sempozyumun ilgi alanları arasında, yeraltı yapılarının tasarımı, planlanması ve kullanımı, arazi ve laboratuvar incelemeleri, zemin ve kaya deneyleri, jeolojik ve jeoteknik raporlandırma, püskürtme beton, tel hasır, çelik tahkimat/iksa uygulamaları, kentsel alanlarda delme-patlatma uygulamaları ve titreşimler, ön delgi, zemin iyileştirme, jet grouting gibi konular bulunmakta.

Sempozyuma bildiri gönderme ve  sempozyum için önemli tarihler ise şöyle;

Birinci Duyuru Tarihi:  10 Mayıs 2017
Özetlerin Son Kabul Tarihi:  11 Eylül 2017
Özetlerin Kabul Bildirimi:  15 Eylül 2017
İkinci Duyuru Tarihi:  20 Eylül 2017
Bildiri Son Kabul Tarihi:  10 Ekim 2017
Bildiri Kabul Bildirimi:  20 Ekim 2017
Teknik Program ve Kitap Basımı:  15 Kasım 2017
Sempozyum Tarihi:  2-3 Aralık 2017
Türkiye Tünelciler Gecesi Kutlaması:  3 Aralık 2017

Kaynak: http://www.insaport.com

Editör: Jeo.Müh. İbrahim Hakan DEMİRKAN


İstanbul Türkiye Tünel Dernek Uluslararası Organizasyon Sempozyum NATM TBM Jeoloji Jeoteknik