Site En Üstü 970px #RA1
18 Şubat 2018, Pazar

İller Bankası Mühendis ve Tekniker Alım İlanı

İller Bankası Mühendis ve Tekniker Alım İlanı

İller Bankası yayımladığı ilanda İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Teknikerliği ve Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden mezun 155 eleman alımı yapacağını duyurdu.

kamupersoneli.net' in haberine göre;

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Mühendis pozisyonu için; En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak

Tekniker pozisyonu için; 2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Teknikerliği ve Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak, İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Nüfus cüzdanının fotokopisi, Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin fotokopisi,KPSS sonuç belgesi fotokopisi, son 6 ay içinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğrafı.

BAŞVURU SÜRECİ, YERİ ve ŞEKLİ

İller Bankası personel alım ilanına başvurular, 6 Kasım - 21 Kasım 2017 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebatında vesikalık fotoğrafı da ekleyerek elektronik ortamda yapılacak.

İlan detayları için TIKLAYIN.

Kaynak: https://www.kamupersoneli.net/sozlesmeli-personel-alim-ilanlari/iller-bankasi-155-sozlesmeli-persone

Editör: Şhr. Blg. Pln. İpek Moroğlu


inşaport iş ilanı ipejo İller Bankası İnşaat Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Çevre Mühendisliği Harita Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Makina Mühendisliği Elektrik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği İnşaat Teknikerliği Harita Kadastro Teknikerliği