Site En Üstü 970px #RA1
17 Aralık 2017, Pazar

MİMARİ PROJE HAZIRLAMA İNCELİKLERİ VE HESAPLARI

MİMARİ PROJE HAZIRLAMA İNCELİKLERİ VE HESAPLARI

Mimari projelerde yer alan hesaplar ve nasıl yapıldıklarını anlattığımız bu yazıda aynı zamanda vaziyet planı nasıl çizilir sorununa da yanıt verdik.

Mimarihaber.net sayfasından Murat ERÇELEBİ kaleminden alıntıdır.

Mİmari projeler resim değildir.Teknik resim kurallarını da içine alan plan ve mevzuata uygunluk sağlayan ama aynı zamanda taşınmaza yapılacak inşaat için uygulamayı çizim ortamında anlatan çizimlerdir.

Bu yazımızda mimari projelerde bulunması gereken bir takım hesaplamalar, bağımsız bölüm tablosu, krokilerden bahsedeceğiz.

Öncelikle vaziyet planı paftasında (bazı projeler hariç genelde projelerin en baş paftasında yer alır) bulunması gereken notlar başlıca taşınmaza dair tapu kaydı bilgileridir.Yüz ölçümü, ada, pafta, parsel, mahallesi, mevkiisi, ili gibi veriler bu kısımda yazılır.

Sonrasında yine çoğunlukla 1/200 ölçekte (ama bazı projeler çok büyük olduğundan gereksiz detaya boğmamak adına 1/500 verilebilmekte) vaziyet planı yer alır.

Vaziyet planında dikkat edilmesi gereken hususlar başlıca şunlardır;

  • Arsa sınırı ve komşu parseller ile arsanın çevresi varsa parklar, yollar isimleri de belirtilmek suretiyle projeye işlenmelidir.Altyapı katılım çizgileri şematik olarak belirtilmelidir.
  • Arsa köşe kotları, bina oturum köşe kotları yol kotları ve en önemlisi yol kotu olarak alınan kot (kırmızı kot), tretuvar üstü bina giriş kotu, su basman kotu.Bildiğiniz üzere Yeni yönetmeliğe göre artık su basman kotu olarak 0.00 kotunu da alabiliyorsunuz.
  • Kotlar işlendikten sonra çekme mesafelerini de işlemekte fayda var.Yol cephelerinden, komşu parsellerden ve arka bahçeden çekme mesafeleri çoğu zaman plan notlarında varsa ki çok büyük iş görür inşaat istikamet rölövesinden ya da yönetmeliğe göre bunlar değişebilmektedir.
  • Bina oturum izi belirgin şekilde işlenmelidir.Bina oturumunun parsel sınırlarına olan ölçüleri belirtilmelidir.
  • Arazinin tesviyesine ilişkin düzenlemeler rakamsal bazda projeye işlenmeli hatta açık şekilde notlar belirtilmelidir.
  • Varsa araç rampası ve rampaya dair veriler işlenmelidir.
  • Bina girişi, arsaya araç girişi, yaya girişi belirtilmelidir.Kuzey oku ki en fazla unutulan konulardan biridir.Kat irtikatında çok önem arzetmekte.Mümkünse kuzey okunu planlara da işlenmelidir.
  • Vaziyet planında bazı idareler çatı planını görmek isterken bazıları da bina oturumunu görmek isteyebilir.Bu konuda her ikisi için de doğru olup tercih idarenin kararındadır.
  • Kesitler..Kesitlerin nereden geçtiğinin görünmesi de önemlidir.Özellikle vaziyet kesitlerinde doğal arazi meyili de projeye işlenmelidir.
  • Eğer çatı planı vaziyete işliyse çatı saçak kotunun planda belirtilenden fazla olmamasına dikkat edilir.

Vaziyet planında olması gerekenleri zaten bir başka yazımızda biraz daha farklı şekilde ifade etmiştik ama hatırmakta fayda var.Bilenler için tekrar etmekte fayda var.

Bazı takipçilerimiz bu türden bilgi yazılarımıza çok sıkıcı olduğu, bize mi öğretiyorsun birader (!) şeklinde tavırlar takınsa da bilgiyi paylaşmakta fayda var diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.

Kaynak: http://www.mimarihaber.net/2017/11/23/mimari-projelerde-hesaplar-nasil-yapilir

Editör: MERVE AKPAK