Site En Üstü 970px #RA1
22 Ocak 2018, Pazartesi

Lifli Beton Nedir? Çeşitleri ve Avantajları Nelerdir?

Lifli Beton Nedir? Çeşitleri ve Avantajları Nelerdir?

Günümüzde betonun değişik alanlarda kullanma ihtiyacının ortaya çıkması, beton teknolojisinde bazı gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu gelişmelerden birisi de lif katkılı betonların üretilmesidir.

Çatlak gelişimine karşı betonun direncini ve sünekliğini artırmak için betonun liflerle güçlendirilmesi etkili bir yoldur. Betonda yeterli dozajda çelik liflerin varlığı hem dayanım hem de enerji yutma kapasitesini geliştirmekte ayrıca lif miktarı ve lif narinliğinin çelik lifli betonun eğilme dayanımı, kırılma enerjisi ve tokluğu üzerinde önemli bir etkisi vardır.

 Lifli beton nedir?

Lifli beton; Çimento, agrega ve çoğunlukla süreksiz dağılı liflerin su ile karıştırılmasıyla meydana gelen beton olarak tanımlanmaktadır. Lifli betonlar, dayanım, dayanıklılık, süneklik, çatlak kontrolüne yönelik olarak kullanılır.

 

Özellikleri

-Homojen olarak dağılan bir malzemedir.

-Üniform bir şekilde dağılım gösterip çimento pastası birikiminin önüne geçer.

-Çekme dayanımını artırır.

-Basınç dayanımında artış meydana getirir.

-Eğilme dayanımını artırır.

Kullanım Alanları

-Hava alanı ve karayolu döşemelerinde

-Endüstriyel yapılarda

-Depreme dayanıklı yapılarda

-Patlamaya dayanıklı yapılarda

-Ön yapımlı betonarme elemanlarda

-Su yapılarında

 

Avantajları

-Büzülme çatlağı oluşma riskini azaltır

-Su geçirimsizliğini artırır.

-Kılcal Çatlak gelişimini engeller.

-Sünek davranış sağlanmasına katkıda bulunur.

 

Lif Çeşitleri

-Metalik lifler

-Polimerik lifler

-Menral lifler

-Doğal elde edilen lifler

 

Yük Altında Davranışı

 

 

 Kaynaklar

- Akman, M.S. 1990 “Yapı Malzemeleri”, İTÜ 1408 no.lu yayın

- Akman, M.S. 1992 “Deniz Yapılarında Beton Teknolojisi”, İTÜ Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi, İTÜ 1481 no.lu yayın

- Baradan, B., Yazıcı, H., Ün, H. 2002 “Betonarme Yapılarda Kalıcılık (Durabilite)”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Yayınlar, 298 no.lu yayın.

- Neville, A.M., Brooks, J.J., 1987 “Concrete Technology”, Longman Scientific&Technical.

Editör: İnş.Müh. Samed ERSAĞDIÇ


lifli beton fiber beton çelik lifli beton inşaat yapı sürdürebilirlik yapı malzemeleri inşaat ürünleri inşaat malzemeleri beton çeşitleri propilen dramiks inşaport