Site En Üstü 970px #RA1
18 Şubat 2018, Pazar
İnş. Müh. İsmail Enes ERDEĞER

İnş. Müh.
İsmail Enes ERDEĞER

Kentsel Dönüşüm Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey

27.03.2017

Merhaba arkadaşlar sizlere bu makalem de kentsel dönüşüm hakkında merak edilen, sıkça sorulan konular hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle yazımıza Kentsel dönüşümün ne olduğuna dair sizlere bilgi vermekle başlayayım.

 

Nedir Bu Kentsel Dönüşüm ?

Kentsel dönüşüm 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanundur.

Kanunun adından da anlaşılacağı üzere Türkiye'nin neresinde olursanız olun, Mezra, köy, kasaba, ilçe, il gibi bölgelerdeki eski ve ekonomik ömrünü tamamlamış, günümüz şartlarına uygun olmayan yapılarınıza, bu kanun ile devletin sağlamış olduğu yapım kredisi, kira yardımı, belediye tapu, noter, harç muafiyeti ve vergi avantajlarını da kullanarak yıkılıp veya güçlendirilip yeniden yapılması olanağıdır.

Kentsel Dönüşümün Uygulanma Aşamaları

 1. Öncelikle kentsel dönüşüme sokulmak istenen yapının bulunduğu arsanın belediyeden imar durumuna bakılarak risk tespiti için kentsel dönüşüm merkezlerine başvurulur yapılmalıdır.
 2. Kentsel dönüşüm firması gerekli risk tespitini yaparak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne onaylatır.
 3. Riskli olduğu tespit edilen yapı, tahliye edilerek yıkılır. Yeni yapı için 2/3 oy çoğunluğu kararı alınmalıdır.
 4. Tapu müdürlüğü tapuya şerh koyarak ilgili belediyeye bilgi verir. Bu sırada kira veya kredi faiz yardımı başvuruları yapılır.
 5. İlgili yapıya ait projeler hazırlanarak müteahhitle anlaşma yapılır. Sonra da ruhsatlar alınır ama harçlar ödenmez.
 6. Müteahhit yeni yapıyı yaptıktan sonra, yapının iskanı alınır ve tapuları sahiplerine teslim eder. Kentsel dönüşüm bu aşamada tamamlanmış olur.

 

Kentsel Dönüşüm Neden Uygulanmalı dır ?

Son yaşadığımız depremlerde çok kısa bir süre içerisinde binlerce vatandaşımızı ve ülkemizin ekonomisini önemli ölçüde zarara uğratan bu depremler bize savaşta bile bu kısa sürede uğratamayacağı zarara uğrattı.

Ülkemiz de en son yaşadığımız büyük depremlerden Van depremi bu yasanın onaylanması için bardağı taşıran son depremdi ve 2012 yılının mayıs ayında Türkiye Cumhuriyet tarihinin devrim niteliğinde ki en büyük yasası olan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun onaylandı.

 

Peki Her Türlü Yapı Kentsel Dönüşümden Yararlanabilir mi?

Türkiye genelinde ki ahırdan gökdelenlere kadar her büyüklükte ki, her yaşta ki, ister çelik veya prefabrik ister ahşap veya kerpiç, her kullanım amacındaki yapılar (otel, fabrika, konut, vb.) yapılar riskli olarak tespit edildiği takdirde kentsel dönüşümden yararlanabilir.

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Nelerdir?

Kentsel dönüşümü genel anlamda riskli alanlar ve riskli yapılar olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

Riskli alanlar bakanlar kurulu tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlanır. Riskli alanlarda yaptırımlar daha farklı ve sert olabilmektedir.

Riskli yapılarda ise o yapının maliklerinden birinin gönüllü başvurusu yeterli olmaktadır ve sadece o yapı yerinde dönüşüme uğrar.

 

Bulunduğum Mahalleye Kentsel Dönüşüm Gelmedi, Bireysel Olarak Başvuramaz mıyım?

Tabikide başvurabilirsiniz, kentsel dönüşüm sizin veya ilgili yapıdaki maliklerin başvurmasıyla gerçekleşen bir olaydır.

 

Riskli Binayı Kim Tespit Edecek, Nereye Başvurulacak?

Kentsel dönüşümün ilk adımı, Bakanlıkça lisans verilmiş bir kuruluşa dilekçeyle başvurmaktır. Sonraki süreç lisanslı kentsel dönüşüm kuruluşu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında geçmektedir.

 

Risk Tespiti İçin Başvururken Hangi Evraklar Gereklidir?

Maliklerden en az birinin nüfus cüzdanı fotokopisi, tapu fotokopisi, tapu takyidat belgesi

dilekçe, emlak vergi beyannamesi ya da elektrik, su, telefon, vb. faturalarından herhangi birisi yeterlidir.

 

Hem Kiracı Hem Ev Sahibi, Aynı Anda ve Aynı Daireden Teşviklerden Faydalanılabilir mi?

Evet.

 

Kentsel Dönüşümle Evimi Yıktırıp Yenisini Yaptırırken, Belediye’ye Herhangi Bir Ücret Ödeyecek miyim?

Hayır herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur.

Belediyelerin normalde aldığı, çap, ifraz, tevhit, yıkım ruhsatı ve hafriyat ruhsatı, inşaat ruhsatı, otopark ücreti, iskan ruhsatı vb. ücretler ödenmeyecektir.

 

Kentsel Dönüşüme Girersek, Başka Hangi Kurumlara Ücret Ödemiyoruz?

Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harçları, kadastro harçları, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olunacaktır.

 

Kanun Kapsamında Yapılacak Diğer Yardım Ve Teşvikler Nelerdir?

Muafiyetler dışında riskli yapı malikleri ve kiracıları, kira yardımı ya da kredi faiz desteklerinden birinden faydalanabilir.

 

Malikler İçin Kaç Ay ve Ne Kadar Kira Yardımı Yapılacaktır?

Riskli binadaki gerek konut, gerek işyeri, her bağımsız bölüm için geri ödemesiz kira yardımı, 18 ay maliklerin hesabına yatırılacaktır.

Örnek olarak ;

2017 yıllık kira yardımı miktarları

Isparta için 605 Türk Lirası.

Burdur için 535 TL

Antalya için 810 TL.

Afyon için 675 TL,

Konya için 810 TL,

Karaman için 535 TL,

Muğla için 745 TL’dir.

Not: Bu miktarlar her yeni yılın ocak ayında tekrar revize edilecektir.

Evimi Yıkıp Yeniden Yapmak İçin Ne Kadar Kredi Alabilirim, Normal Konut Kredisinden Farkı Nedir?

Bağımsız bölüm başına istenilen bankadan 125.000 TL'ye kadar kredi alınabilir, kredi geri ödemeleri 2 yılı anapara olmak üzere geri ödemesiz 10 yıl vadeli olacaktır. Ayrıca çıkan faizin 4 puanını devlet karşılıyor, Örnek verirsek eğer;

125.000 TL kredinin yaklaşık 33.000 TL faizini bankaya malik yerine devlet yatırır.

 

Kiracı, Kentsel Dönüşüm İle Nasıl Ev Sahibi Olabilir?

Riskli binada en az bir yıldır oturan kiracı, devletin maliklere sağladığı ayni faiz indiriminden faydalanarak 120 ay vadeli kredi çekerek, istediği yerden ev alabilir.

 

Peki, kiracı da kira yardımı alabilir mi?

Evet, bir defalık taşınma yardımı adı altında iki aylık kira bedeli alır.

 

Kira yardımı başvurusu için hangi evraklar lazım?

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Tapu fotokopisi

Güncel tapu takyidat belgesi

Riskli Bina Tespit Raporu

Tahliye ettiğime dair eski ve yeni adresini gösterir adrese dayalı yerleşim yeri belgesi

Ziraat Bankası hesap cüzdan fotokopisi.

Emlak vergi beyannamesi ve binaya ait son üç aylık fatura (elektrik, su, doğalgaz, vb.)

Belediyeden yıkılan yapılar formu

 

Bu kira yardımın, ileride geri ödeyecek miyiz?

Hayır hiçbir şekilde geri ödeme söz konusu değildir.

 

Riskli çıkan binamızı hemen yıkmak zorunda mıyız, istediğimiz zaman yıkabilir miyiz? 

Riskli bina iki ay içinde yıkılmalı yıkılmazsa belediye bir ay daha süre verilebilir verebilir, üçüncü ayın sonunda da elektrik ve suyu kesebilir, yıkımı da devlet kendi yapabilir.

 

Yıktırmak istemeyen malikler olursa ne yapılacak?

Yıkıma karşı çıkan maliklerinin bağımsız bölümleri açık artırmayla diğer maliklere satılabilir ya da devlet acilen kamulaştırabilir.

 

Evim, tapuda arsa veya bahçe olarak görünüyor, ayrıca ruhsatsız ve kaçak bina, bu en kentsel dönüşümden faydalanabilecek faydalanabilir miyim?

Kentsel dönüşüm, risk tespitinde ve tapu da ne göründüğünün ruhsatsız kaçak gecekondu olmasının bir önemi yoktur, yerinde bina mevcut ise biz tespiti yapılır ve liste çıkan her bina kentsel dönüşüm'den faydalanır.

 

Riskli binam için yıkım dışında güçlendirmeye teşvik yok mu?

Var isteyen riskli binasını yıkmak yerine güçlendirebilir devlette bağımsız bölüm başına yine düşük faizleri 4 puan düşük 50.000TL kredi verir.

Ayrıca güçlendirme ruhsatı ve benzeri harçlardan muaf olunur.

 

Neden kentsel dönüşüme başvurayım avantajı nedir?

 1. En az 18 ay karşılıksız kira yardımı alacaksınız.
 2. Oldukça düşük faizli ve 10 yıla kadar geri ödemeli kredi desteği sizlere sunulacak.
 3. Tapu Kadastro, noter ve belediyeler gibi tüm harçlardan muafiyet sağlanacak.
 4. Kiracılar da kira yardımı veya kira desteğinden faydalanabilirler.
 5. Eski, depreme dayanıksız binanız kentsel dönüşüm ile sağlam binaya dönüşecek ve çocuklarınıza güvenli bir mülk bırakacaksınız.
 6. Eski dairenizin değeri en az 2 - 3 kat artacak.
 7.  

Risk tespiti, bedelini kim ödeyecektir?

Malikler veya sözleşmeye binaen, müteahhitler ödeyecektir.

 

Çok malikli binalarda uygulama nasıl olacaktır?

Risk tespiti, bir kişinin başvurusuyla başlayabilir, daha sonra, parselde uygulama yapılabilmesi için hissedarların en az üçte iki çoğunluğunun kararı gerekmektedir.

 

Bu makale 1655 kez okundu

Makale Yorumları

 • emre

  emre

  08.08.2017 17:45

  kentsel donusum ıcın nereye hangi kuruma basvurmalıyım.

 • Çağrı

  Çağrı

  08.11.2017 22:08

  Yazınızı güncellenmeniz lazım.Harç muafiyetleri kısmileşti yani yıktığınız binanın alanı kadar muafsınız.Her belediye kendine göre muafiyet uyguluyor.Tapu da satışlarda muafiyet söz konusu değil ve elbirlikli tapularda kira yardımı verilmiyor bilginize

 • Serpil Alp

  Serpil Alp

  21.11.2017 00:03

  Kentsel dönüşümle yapılan binanın eski aboneliği olduğu halde Eskişehir es gaz tekrar abonelik ücreti istiyor lütfen bilgilendirin beni muhatap bulamadım çünki

Yorum Yazın

CAPTCHA security code

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.