Yeni Yönetmeliğe Göre Taks Hesabı Nasıl Yapılır ?

TAKS nedir?, nasıl hesaplanır? ve TAKS hesabı yapılırken dikkat edilecek hususlar konu başlıklarının cevaplarını hep birlikte öğreneceğiz.

0
33417

Merhaba sevgili İnşaPORT okurları. Öncelikle hepinize iyi günler diliyorum. Siz değerli okurlarımız için merak edilen konulardan biri olan TAKS konusunu ele aldım. Bu makalemizde TAKS nedir?, nasıl hesaplanır? ve TAKS hesabı yapılırken dikkat edilecek hususlar konu başlıklarının cevaplarını hep birlikte öğreneceğiz. Konu ile ilgili veya konu dışında merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bilgiler için yorum kısmına mesaj bırakabilirsiniz.

TAKS Nedir?

TAKS ifadesi teknik bir kısaltma olarak kullanılmaktadır. TAKS’ın açılımı ise “taban alanı katsayısı” dır. Bir yapının taban alanının yani arsa alanı üzerinde kaplayacağı alan, bir diğer ifade ile arsanın ne kadarına yapılabileceğini belirleyen oransal bir katsayıdır. Bu oran ne kadar büyük olursa yapı arsa üzerinde o kadar çok alana oturacaktır.

TAKS ifadesi belediyeler tarafından alınan imar durumu adlı evrak üzerinde belirtilmektedir. Bu oran arsanızın bulunduğu bölgeye göre değişim gösterebilir.

TAKS Nasıl Hesaplanır?

Öncelikle TAKS hesabımızın doğru bir şekilde yapılması için belediye üzerinden başvurulup temin ettiğimiz “İmar Durumu” adlı evrağımızda belirtilen TAKS oranımızı öğrenmemiz gerekiyor. Bu belgeyi ilgili belediyelerin web sitesi üzerinden “E-İmar” olarak arsa bilgileri ile birlikte temin etmeniz mümkün.

İmar Durumunda TAKS oranının açıkça belirtilmediği durumlarda ise;

TAKS :0,40 oranını geçemez. Lakin çekme mesafeleri ile uygulama yapılacağı durumlarda ise TAKS :0,60 oranını geçmemek şartı geçerlidir.

İnternet üzerinden bulmuş olduğum belge üzerinden hesaplamalarımızı yapabiliriz.

*Örnek bir imar durumu belgesi. (İnternet üzerinden alınmıştır.)

*Arsaya ait TAKS ve diğer bilgiler belge üzerinde gözükmektedir.

İmar Durumundan edinilen bilgilere göre;

 • Ada : 2872
 • Parsel: 15
 • Arsa Alanı:  1557,62 m2
 • TAKS :0,40
 • Emsal (E) : 2,30
 • Hmax : 6 Kat
 • Çekme mesafeleri ve yapı sınıfı

olarak ilgili belediye tarafından belirlenmiş.

Basit bir TAKS hesabı yaparsak;

TAKS = (ARSA ALANI) x (TAKS ORANI)

TAKS = 1557,62 m2 x 0,40

TAKS = 623,048 m2 olarak belirlenmektedir. 

Yapımızı çekme mesafelerini çektikten sonra en fazla 623,048 m2 lik alana oturtabilirsiniz.

TAKS’a girmeyen alanları TAKS hesabından düşmeniz size kısmen de olsa büyük bir oturma alanı sağlayacaktır.

 • TAKS hesabına konu olan katın belirlenmesi çok önemlidir.

TAKS hesabı yapılırken ilk olarak belirlenmesi gereken hangi kata göre hesabın yapılacağı konusudur. Özellikle eğimi yüksek olan arsalara uygulanacak projeler kademeli olarak çözülebileceğinden TAKS hesabına konu olan katın belirlenmesinde karışıklıklar yaşayabilirsiniz.

Bu durumlarda tamamen gömülü kalan katlar bu hesaba girmez. Projenin zemin katı ya da ±0.00 kotu baz alınır.

Hangi Alanlar TAKS’a Dahil Değildir?

 • TAKS hesabına hangi alanların dahil olup olmadığını iyi araştırın.

TAKS hesabına hangi alanların dahil olmadığı, hangi alanların dahil olduğu; “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Madde 20’de” açıkça belirtilmiştir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği – MADDE 20

(1) Tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerinde etrafı açık bırakılarak kolonlar üzerinde inşa edilen yapılarda taban alanı, zemine oturan en dış çeperlerdeki kolonların dış yüzeylerinin en kısa doğru parçalarıyla birleştirilmesiyle belirlenen alandır.

(2)  Uygulama imar planında ölçekli olarak gösterilen şematik olmayan blok yerleşim çizimleri taban alanı ve çekme mesafelerini gösterir.

(3)  Uygulama imar planında belirlenmemişse bu Yönetmelikle tanımlanan TAKS’a ve bahçe mesafelerine göre belirlenen taban alanının küçük olanı uygulanır.

(4)    Tamamen toprağın altında kalan kısımları hariç, kısmen veya tamamen açığa çıkan bodrum katların oturum alanı, hiçbir şekilde taban alanı katsayısı ile belirlenen taban alanını geçemez.

(5)  Taban alanı, net imar parsel alanı üzerinden uygulama imar planıyla veya planda belirlenmemiş ise bu Yönetmelikle belirlenir.

(6) Tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerinde planla veya bu Yönetmelikle öngörülen taban alanının dışında, bu Yönetmelikle izin verilenler hariç yapı yapılamaz.

(7) Planlarda blok ölçüleri veya kitle verilmiş parsellerde uygulama imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa, kitle ölçüleri yapının tabii veya tesviye zeminin üzerinde kısmen veya tamamen açığa çıkan, açık ve kapalı çıkmalar hariç bütün katlarının ölçülerini ifade eder.

(8) Taban alanına dâhil edilmeyecek kullanımlar;

 1. a) Tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin seviyesindeki veya bu seviyenin altındaki avlular, iç bahçeler,
 2. b)  (Değişik:RG-30/9/2017- 30196)(2) Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan, bahçe alanının %20’sini geçmeyen; kameriye, pergola, sundurma, açık yüzme ve süs havuzu, c) Bağlantılı olduğu bağımsız bölümün veya bulunduğu katın brüt alanının %10’unu aşmayan üstü açık veya sökülür-takılır hafif malzeme ile örtülü zemin terasları,

ç) Çevre düzenlemesi ve güvenliği için yapılan bahçe duvarı, istinat duvarları, 6 m²’yi geçmeyen kontrol veya bekçi kulübeleri,

 1. d) (Değişik:RG-30/9/2017- 30196)(2) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerekli gördüğü, normal merdiven haricinde kaçış yolu içerisinde yer alan, asgari ölçülerde ve adetlerde yapılan merdiven evi ile yangın güvenlik holleri,
 2. e)  Asgari ölçülerdeki; temele kadar inen asansör boşlukları, ışıklıklar,çöp ve atık ayrıştırma bacaları, hava bacaları, şaftlar,
 3. f)  Ana yapının dışında kalan; binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, jeneratör, yağmur suyu toplama havuzu, evsel atık ve geri dönüşüm hazneleri, ısı merkezi,
 4. g)  Akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar,

ğ) Güneş panellerinin temel ve kaidesi haricindeki kısımları,

 1. h) Açık otoparklar,

ı) Giriş saçakları (markizler),

 1. i)(Mülga:RG-30/9/2017- 30196)(2) 

Yönetmelik esaslarınca belirtilen hususlara göre asgari ölçülerdeki boşluklar ve bazı teknik hacimler dışında kalan kısımlar TAKS’a dahil edilmemektedir.

İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız.

 

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.