2019 Yılı Birim Fiyatları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları

Birim Fiyat Listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü
Birim Fiyatları

Birim Fiyat Listesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Birim Fiyatları

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Listesi

Birim Fiyat Tarifleri

Arazi ve Laboratuvar Hizmetleri Birim Fiyatları

PTT Genel Müdürlüğü
Birim Fiyatları

Birim Fiyat Listesi

Birim Fiyat Analizleri

Milli Savunma Bakanlığı
Birim Fiyatları

Birim Fiyat Listesi

Birim Fiyat Analizleri

Orman Genel Müdürlüğü
Birim Fiyatları

 Birim Fiyat Listesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü
Birim Fiyatları

Birim Fiyat Listesi

İller Bankası A.Ş.
Birim Fiyatları

– İmar Planı Yapım İşleri Birim Fiyatları 

– Altyapı Tesisleri Birim Fiyat Cetveli

– Jeolojik – Jeoteknik Etüt ve Hizmet İşleri Birim Fiyatları

– İçme – Kullanma Suyu Sondaj Kuyusu Açılması İşleri Birim Fiyatları

– Üstyapı İşleri Soğutma Tesisatı ve Monaray Aksamına Ait Birim Fiyatları

– Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita Alımı Meskun ve Gayrimeskun Hektarlara Göre Birim Fiyatlar

– Altyapı Tesisleri Birim Fiyat Cetveline Eklenen Birim Fiyatlar

– Altyapı Tesisleri Birim Fiyat Cetvelinden Çıkarılan Birim Fiyatlar


Diğer idarelere ait birim fiyatlar açıklandıkça listemizi güncelleyeceğiz…