İnşaat Sektöründe Sosyal Diyalog Çalıştayı

“Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında örgütlenme özgürlüğü, toplu sözleşme ve her düzeyde sosyal diyalog konularında toplumsal ve kamusal farkındalığın artırılması hedefine ulaşmak amacıyla sektörel düzeyde işçi-işveren ilişkilerine ilişkin sorunların tartışılacağı ve çözüm önerilerinin geliştirileceği bir dizi çalıştay düzenlenmesi planlanmıştır.

Söz konusu çalıştaylar ile işkoluna özgü işçi-işveren ilişkileri incelenecek, işkolunda sosyal diyalog konusunda durum tespitleri yapılacak, sosyal diyalog konusunda iyi uygulama örnekleri paylaşılacak, sektörü meydana getiren aktörler arasındaki ilişkilerin geliştirilebilmesi için alınabilecek önlemler tartışılacaktır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında 13 nolu inşaat işkolunda, inşaat sektöründe örgütlü bulunan sendikalar ile sektörün diğer önemli meslek birlikleri, dernekler ve işveren örgütlerini bir araya getirmeyi planlayan çalıştay sonunda hazırlanacak rapor ile sektörün sorunları ve olası çözüm önerileri tespit edilecek, inşaat sektöründe etkin sosyal diyaloğun geliştirilebilmesi için atılabilecek adımlar için öneriler sunacaktır.

Bu çerçevede, inşaat sektöründe yaşanan sorunların sosyal diyalog yaklaşımıyla ele alınacağı, sosyal diyalog konusunda farkındalığın artırılması amacına yönelik Ek-2’de belirtilen gündem kapsamında 10 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen çalıştaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ILO temsilcileri de katılmıştır.

Ek:

1-Bilgi Notu

2-Taslak Gündem

Dağıtım:

Devrimci Yapı İnşaat ve Yol İşçileri Sendikasına (DEV-YAPI-İŞ)

Öz İnşaat İş Sendikasına (ÖZ İNŞAAT-İŞ)

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasına (İNTES)

Türkiye Müteahhitler Birliğine (TMB)

Türkiye Müteahhitler Sendikasına (TÜRKİNŞA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB)

Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi

Türkiye Yol-Yapı-İnşaat İşçileri Sendikasına (YOL-İŞ)

Projenin Genel Hedefi:

Türkiye’de her düzeyde sosyal diyalogun desteklenmesi

Projenin Özel Hedefi:

Sosyal tarafların ve ilgili kamu kurumlarının sosyal diyalog konusunda kapasitelerinin güçlendirilmesi ve sosyal diyaloga ilişkin farkındalığın bütüncül bir bakış açısıyla her düzeyde artırılması

Projenin Süresi:

24 ay

Projenin Hedef Kitlesi:

  • İşçi, işveren ve memur sendika ve konfederasyonları
  • Örgütlü işçi ve işverenler
  • Örgütlü olmayan işçi ve işverenler
  • Eğitim Kurumları, öğretmenler, akademisyenler ve öğrenciler
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli (İŞKUR ve SGK dahil)
  • İçişleri Bakanlığı personeli (yerel yönetimler ve emniyet güçleri)
  • Adalet Bakanlığı personeli (hakimler ve savcılar, iş mahkemeleri)
  • Yerel yönetimler
  • İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları
  • Büyük-orta ve küçük ölçekli işletmeler

Faaliyetler:

 

09:00-09:00 

Kayıt / Kahve servisi

09:30-09:45

Açılış Konuşmaları

Numan ÖZCAN (ILO Türkiye Ofisi)

Nurcan ÖNDER (ÇSGB)

09:45-11:00

Türk Mevzuatı ve ILO Sözleşmeleri Çerçevesinde Sosyal Diyalog

Moderatör:

Melahat GÜRAY (ILO Türkiye Ofisi)

Ebru Öztüm TÜMER (ÇSGB)

Tuba Burcu ŞENEL (ILO Türkiye Ofisi)

11:00-11:15

Kahve arası

11:15-12:30

İnşaat Sektöründe Sendikal Faaliyetler ve Gelişmeler

Moderatör:

Doç. Dr. Mehmet Onat ÖZTÜRK (Kocaeli
Üniversitesi)

Ramazan AĞAR (YOL-İŞ)

Zekeriya KOCA (ÖZ İNŞAAT-İŞ)

Özgür KARABULUT (DEV-YAPI-İŞ)

12:30-13:30

Öğle yemeği

13:30 – 14:45

İnşaat Sektöründe İşveren Kesiminin Faaliyetleri ve Gelişmeler

Moderatör:

Doç. Dr. Mehmet Onat ÖZTÜRK (Kocaeli
Üniversitesi)

Necati ERSOY (İNTES Türkiye Müteahhitler Birliği)

Ahmet ÇANGA (TÜRKİNŞA)*

*(Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası’nı temsilen Genel Başkan Yardımcısı İsmail ÖZKAN ile Genel Sekreter Av. Faruk KÜÇÜK katılmıştır. )
14:45–15:00

Kahve Arası

15:00-16:00

İnşaat Sektöründe Çalışanların ve İşverenlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Moderatör:

Doç. Dr. Mehmet Onat ÖZTÜRK (Kocaeli
Üniversitesi)

Açık oturum. Sektörde yaşanan sorunlar ve ortaya konulan iyi uygulamalar konusunda söz katılımcılara verilecek ve katılımcıların görüşleri alınacak.

Bu görüşler akademisyen tarafından toplantı sonunda analiz edilerek, ILO sözleşmeleri ve Türk mevzuatı çerçevesinde yorumlanacak, toplantı sonrasında “İnşaat Sektöründe İşçi-İşveren Sorunları ve Çözüm Önerileri” raporunda derlenecek.

16:00-16:30

Değerlendirme ve Kapanış

Doç. Dr. Mehmet Onat ÖZTÜRK (Kocaeli
Üniversitesi)

 Fotoğraflar:

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

CEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.