İmar barışı hakkında beklenen nihai karar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı.

İmar Barışı 6 Ay Daha Uzatıldı! 

İmar affı için beklenen kararı açıklayan Bakan Murat Kurum imar barışı son başvuru tarihi olarak yeni tarihi açıkladı. İmar affı son başvuru tarihi 6 ay uzatıldı. Bakanlık konu hakkında detaylı açıklamayı sonra paylaşacağını duyurdu.

İmar Barışının Önündeki Engeller Kaldırılacak mı?

Emekli Kadastro Müdürü Murat ÖZÇELİK ve Harita Kadastro Mühendisi Hülya İNAL İmar Barışı kapsamında karşılaştıkları sorunları içeren bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurdular. Peki, karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

Tapu ve kadastro genel müdürlüğü, imar barışı kapsamında teşkilatlara 2018/8 sayılı genelgesini göndermiş olup imar barışı kapsamına giren yapıların kadastro ve tapu müdürlüklerindeki işlemlerini yönlendirmek için idi ancak genelgenin sonuna doğru, ”Mevzuatı gereğince işlemler öncesinde diğer kurumlardan izin/muvafakat alınması gereken durumlarda gerekli yazışmalar yapılarak işlemlere yön verilecektir.” paragrafı maalesef gerek planlı, gerek kırsal alanda yapıların tescilinde engel teşkil etmektedir.

Sorun 1: Plansız Alanlarda Tapu Alınması Engelleniyor

Tapu alamayacağını düşünen vatandaş yapı kayıt belgesini de almak istemediği dile getirilmiştir. İmar planı olmayan yerlerde cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesislerinde tarım müdürlüklerinden soru konusu edilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’de Kanunu yanlış yorumlayarak imar kanunu plansız yerleri bağlamaz diye yorum çıkartmış olup İmar Barışı Kanununu tamamen engellemeye başlamıştır. Oysa ki imar kanunu planlı ya da plansız heryeri kapsayan bir hüküm tasarruf ettirmektedir.

Bununla birlikte, Tapu Kadastro Müdürlüğü’de mevzuata aykırı yapıları mevzuata uygun yapılmışlar gibi algılayıp bu bağlamda, imar barışı kanununa aykırı olarak, soru konusu edip başka kurumlara görüş alınsın diye yollamaması lazımdır. Bu şekilde işler tamamen kanuna muhalefet edilerek çıkmaza sokulmaktadır.

Ayrıca Tapu kadastro Genel Müdürlüğü sitesinin “İmar Barışı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları” başlıklı bölümünde;

Plansız Alanlarda kalan yapılar için imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınarak cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi işlemleri yapılabilecek midir?

3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. Madde ile Kanunun uygulamasına yönelik çıkartılan tebliğde planlı alanlar veya plansız alanlar şeklinde bir ayrım ve kısıtlama yapılmadığından yapı kayıt belgesi ile gerekli belgeler hazırlanarak cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi işlemleri yapılabilecektir.

Yola cephesi olmayan yapılar için, imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınarak cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi işlemleri yapılabilecek midir?

3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. Madde ile Kanunun uygulamasına yönelik çıkartılan tebliğde imar planlarına ve yönetmeliklerine uygunluk denetimi aranmadığından, yapı kayıt belgesi ile gerekli belgeler hazırlanarak cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi işlemleri yapılabilecektir.

Yukarıdaki her iki soruda da işlem yapılabileceği denmekte iken uygulamada Tarım Müdürlüğüne görüş sorulması ile bu maddeler ve genelgedeki durum tezat teşkil etmektedir.

Bu tescillerin engellenmesi vatandaşın imar barışına müracaatını engellemekte ve devletin büyük bir gelir kaybına neden olduğu düşünülmektedir.

Çözüm Nedir?

Tebliğe aykırı olan TKGM Genelgesindeki ‘’kurumlardan görüş alınır ‘’ ibaresinin bu süreçte kaldırılması ya da Tarım Müdürlüğünün “İmar Plansız Alanlarda” Kanunun uygulanmasını engellemesine mani olunması gerekmektedir.

Sorun 2: Planlı Alanlarda Terkin İşlemi Tüm Ada İçin Yapılıyor

İmar planında umumi hizmet alanlarına denk gelen kısımların terk edilmesi için Belediyesine yapılan yönlendirmelerde Belediyesince imar parselinin teşekkül ettirilmesine yönelik parselasyon planı yapılması bağlamında işleme tabi tutulduğundan;

a) Birkaç kadastro parselinin birlikte tevhidine,

b) İhdas yapılmasına,

c) Plan zayiat oranının alınmasına (18. madde uygulamasına)

tabi tutulduğundan işlem tamamen çıkmaza sokulmaktadır.

Çözüm Nedir?

İmar planı kapsamındaki yerlerde sadece Yapı Kayıt parseline konu olan parsel için umumi hizmet alanlarına terk için işleme tabi tutularak işleme devam edilmesi gerektiği, “tüm imar adasının işe sokularak” imar parseli teşekkülü ve plan zayiat oranının bedele dönüştürülmemesi gerekmektedir.

Sorun 3: Hisseli Parsellerde Tapu

İmar Barışının asıl kanayan yarası, çözüm umut edilen bir husus da hisseli yerlerin tapuya kavuşma isteğidir.

12.10.2018 tarih ve 27553936-120.18(020) E.2857391 sayılı Makam Oluru ile Ek Paragrafında, “Tüm yapıların yapı kayıt belgesi\yapı kullanma izni tamamlanmadan kat mülkiyetine geçiş mümkün olamayacağından, yapıya yönelik yapı kayıt belgesi ile yapılan bireysel başvurularda düzenlenecek zemin tespit tutanağı kadastro müdürlüğü kontrolünden sonra taşınmazın beyanlar hanesinde gösterilir.” hükmü zaten genelgede mevcuttur. Bir kişinin başvurusu ile kendisine ait bina diğer hissedarlara bağımlı olmadan tapuda tescil olmaktadır. Ama vatandaşın eline tapu verilmemektedir. Vatandaş elinde tapuyu görmeyecekse, yapı kayıt dahil hiç işlem yaptırmak istememektedir.

Çözüm Nedir?

Zaten yukarıdaki genelge maddesi tek kişinin başvurusu ile o binanın ona ait olduğunu tescile izin vermektedir. Bundan sonrası için bir adım daha eklenerek tescil sonucu oluşan bu hakkın ile başvuran kişinin tapusunu da alması sağlanmalıdır.

İnşaPORT Yorumu;

Bu hususlarda ilgili arkadaşlara katılıyoruz ve gerekli çalışmaların yapılması ve müsaadelerin verilmesi halinde, kararsız kalan bir çok kişinin de İmar Barışına başvuracağını düşünüyoruz. Bu konularda Bakanlığımızın en kısa sürede çalışma yapması gerektiğini ve gerekli müsaadeleri vermesini umut ederiz.

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Yaklaşan EtkinlikCEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.