zenleyen: Mimar Aynur Duysak

Yarışma Amacı: TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenmekte olan “İzmir Elektrik Fabrikası NE OLMAK İSTER” ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI kapsamında; kent hafızasında ve yer aldığı bölgede endüstri mirası olarak tarihi değere sahip, fakat günümüzde işlevsiz ve atıl bir durumda varlığını sürdürmeye çalışan yapı ve yakın çevresine ilişkin, mimarlık öğrencilerinin fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmakta; bu anlamda kentin ve bölgenin gündelik hayatına değer katacak, kamusallığı geliştirecek/dönüştürecek deneysel, kurgusal önerilerin elde edilmesi hedeflenmektedir.

Yarışmaya konu olan İzmir Elektrik Fabrikası ve yakın çevresini kamunun yararına ve kente değer katacak biçimde tasarlamak için yarışmacılar her türlü açık, yarı açık, kapalı mekânsal kurgular ve mimari programlar/eylemler önerebilirler. Diğer bir ifadeyle, Elektrik Fabrikası’nın “ne olacağının” mekansal-programatik karşılıkları tamimiyle yarışmacıların inisiyatifine bırakılmıştır. Elektrik fabrikasının kentsel hafızadaki yerini ve endüstriyel bir miras olmasını yok saymayan, güncel kentsel ve mimari yaklaşımlar bağlamında, her şeyi yeniden kurarken eldeki verileri yorumlayan/tartışan özgün bakış ve yenilikçi tavırların tümü desteklenmektedir.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın İlanı:  2 Mart 2019
 • Öğrenciler ile Alan Gezisi:  9 Mart 2019
 • Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih:  15 Mart 2019
 • Soruların Cevaplanması:  19 Mart 2019
 • Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih:  7 Mayıs 2019
 • Sonuçların Açıklanması:  15 Mayıs 2019
 • Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül Töreni:  Duyurulacaktır.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (TC ve KKTC’de yer alan) üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencileri ekip başı olmak üzere tüm lisans öğrencilerine açıktır. Mimarlık öğrencileri yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi farklı disiplinlerden lisans öğrencileri ile ekip olarak da katılabilirler.
 • Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi önerilmektedir. Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.
 • Ekip başı ve katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur.
 • Yarışma Jürisi asli, yedek ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Çıkabilecek sorunlarda Mimarlar Odası Yarışma Yönetmeliğinin, yarışmalara katılım esaslarını tanımlayan Madde 17(2) hükümleri geçerlidir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Seçici Kurul:

Danışman Seçici Kurul Üyeleri:

 • H. İbrahim ALPASLAN Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
 • Şebnem S. UĞURLU Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
 • Hümeyra BİROL AKKURT Prof. Dr. DEÜ
 • Deniz DOKGÖZ Doç. Dr. DEÜ
 • Hüseyin Avni GÜNDÜZ Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı

Asli Seçici Kurul Üyeleri:

 • Ramazan AVCI Mimar, DEÜ
 • N. Ebru KARABAĞ AYDENİZ Dr. Öğr. Üyesi, YÜ
 • Ferhat HACIALİBEYOĞLU Doç. Dr. DEÜ / Jüri Başkanı
 • Didem ÖZDEL Y. Mimar, ODTÜ
 • Ozan Önder ÖZENER Doç. Dr. İTÜ
 • Murat SÖNMEZ Dr. Öğr. Üyesi, TOBB ETÜ
 • Noyan Umur VURAL Mimar, DAÜ

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

 • Esra YILMAZ KESKİN Y. Mimar, DEÜ
 • Onur DİNMEZ Y. Mimar, İEÜ

Raportörler:

 • Buğra GÜNGÖR Mimar, DEÜ
 • Fulya SELÇUK Ar. Gör. DEÜ
 • Ece GÜLEÇ Ar. Gör. İYTE

Nasıl Katılırım:

 • Yarışmacılardan istenen dokümanlar neolmakister@izmimod.org.tr adresine 07 Mayıs 2019 tarihinde saat 23.59’a kadar, ulaşacak şekilde wetransfer aracılığıyla ulaştırılmalıdır. Belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilen ve ulaştırılan dökümanlar dikkate alınmayacaktır.

Ödüller:

 • 1. Ödül : 5.000 TL
 • 2. Ödül : 3.000 TL
 • 3. Ödül : 2.000 TL
 • 5 Eşdeğer Mansiyon : 1.000 TL

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi için: http://www.izmimod.org.tr/v2/

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Yaklaşan EtkinlikCEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.