Hükümet etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam edecek. Hedeflere göre 2020 yılında 10 milyar TL’lik özelleştirme gerçekleştirilecek.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 4 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Program’da 11. Kalkınma Planı’nda öngörülen tedbirlerin yıllık diliminin güçlü bir biçim-de izlemesi ve değerlendirmesine yönelik bir yaklaşım benimsendi. Programa göre özelleştirme portföyünde bulunan şirket ve varlıkların özelleştirilmesine devam edilirken, özelleştirilme potansiyeli olan yeni şirket ve varlıklar portföye dâhil edilerek özelleştirilecek. Ahiköy 1 ve 2 Hidroelektrik Santrallerinin özelleştirme işlemleri tamamlanacak. 2020 Yılı Bütçe Gerekçesi’ne göre 2019 yılında ihalesi tamamlanan toplam 61.5 MW kurulu güçteki üç adet HES özel sektöre devredilmiş olup özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Ö1B) verilerine göre hâlihazırda özelleştirme programında yer alan toplam 629 MW kurulu güce sahip 15 HES’e ilişkin özelleştirme hazırlık çalışmaları devam edecek.

Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı 2020’de tekrar ihaleye çıkılacak. Mevcutta bin 500 yat bağlama kapasitesine sahip olan Fenerbahçe-Kalamış yat limanının özelleştirilmesine yönelik alternatifli özelleştirme modelleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Taşucu Limam’mn özelleştirilmesi için 2020’nin ilk çeyreğinde tekrar ihaleye çıkılması planlanıyor, özelleştirme kapsam ve programına alınan Marmara Kabul Limanı imar planı çalışmaları başlatılmış olup imar planı sürecinin tamamlanmasını takiben 2020’de özelleştirilmesi planlanıyor.

Atıl kamu sosyal tesisleri ve lojmanları özelleştirme kapsamına alınacak, sosyal tesislerin tek elden etkin yönetimine yönelik bir şirket kurulacak ve uygun olan sosyal tesisler dezavantajlı grupların kullanımına tahsis edilecek. Hâzineye ait taşınmazlar önemli kamu projelerinin finansmanında kullanılmak üzere uygulayıcı kuruluşlara devredilmek suretiyle ekonomiye kazandırılacak. Muhtelif kanunlar kapsamında, kentsel dönüşümün desteklenmesi ve konut stokunun yenilenmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İlbank, özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Belediyeler tarafından yürütülen projelerde Hâzineye ait taşınmazların kullanılması, kat karşılığı veya arsa karşılığı inşaata konu edilmesi, devredilmesi ve satışına ilişkin işlemlere 2020-2022 döneminde devam edilecek.

LİNYİT SAHALARINA DÜZENLEME

2020 Yılı Programı’na göre kamu elindeki linyit sahalarının elektrik üretimi suretiyle ekonomiye kazandırılması sağlanarak, elektrik üretiminde ithal kaynaklara bağımlılık azaltılacak ve istihdama katkı sağlanacak. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) elindeki ruhsat sahalarında termik santral kurulması amacıyla ihaleye çıkılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına ve sanayide hammadde ihtiyacının karşılanmasına yönelik kamu kurumları tarafından yürütülen maden, enerji hammaddeleri ve jeotermal kaynak arama yatırımları için ayrılan kay-naldar önemli oranda artarak 2019’da 5.3 milyar TL olurken, arama yatırımlarının önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi planlanıyor. Konya-Karapınar, Karaman-Ayrancı, Eskişehir-Alpu, Afyonkarahisar-Dinar ve Trakya bölgelerinde yer alan büyük ölçekli linyit rezervlerinin en kısa sürede elektrik santrali kurulumuna hazır hale getirilmesi amacıyla başlatılan teknik etüt çalışmaları ve ihale işlemleri devam ediyor. Eskişehir-Alpu sahasında rezerv belirleme ve geliştirmeye yönelik 60 bin metre sondaj yapılacak. Afyonkarahisar-Dinar sahasında rezerv raporu hazırlanacak. Tekirdağ-Malkara sahasında kaynak ve rezerv raporu hazırlanacak. Adana-Tufanbeyli, Bingöl-Karhova ve Bursa-Keles sahalarının elektrik üretim amaçlı yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılacak.

Programa göre 2019’da özelleştirme uygulamaları sonucunda Özelleştirme Fonu’na 6 milyar TL nakit girişi bekleniyor. ÖİB tarafından satış ve devir işlemi tamamlanan özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 2018’de 6 milyar TL iken, 2019 yılının ilk 9 ayında 327.4 milyon TL olarak gerçekleşmişti. 2019 Eylül sonu itibarıyla özelleştirme ihalesi tamamlanmış olup onay ve sözleşme imza aşamasında bulunan özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı ise yaklaşık 673 milyon TL. 2018 ve 2019 içerisinde özelleştirme ihaleleri gerçekleştirilen 27 adet taşınmaz satış ve devir onayı alınmış olup sözleşme imza aşamasında, 39 adet taşınmaz özelleştirmeleri de onay aşamasında.

KÖİ MEVZUATI YASALAŞACAK

2020 Yılı Programı’na göre Kamu özel İşbirliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, verimliliği ve ekonomikliği sağlayacak yeni bir çerçeve düzenlemenin 2020’de yasalaşması için gerekli çalışmalar yapılacak. Dağınık haldeki KÖİ mevzuatı ve hazırlık üe onay sürecindeki farklı uygulamalar ortak esas usuller temelinde projelerin ihtiyaç duyduğu esneklikleri barındıracak şekilde düzenlenecek. Programa göre 2020’de Çandarlı Limam’nm üst yapısına KÖÎ modeliyle başlanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanacak. Atıksu arıtma tesislerinin etkin şekilde çalıştırılması için KÖİ modeli yaygınlaştırılacak. Mevzuat hazırlık çalışmaları tamamlanacak. Deniz turizmine katkı sağlamak üzere, talebe ve doğal özelliklere uygun projelendirilmiş yat limanlarının yapılabilir bulunması halinde KÖİ modeli ile hayata geçirilmesi sağlanacak.

TVF tarafından at yarışları düzenleme ve yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme lisanslarına ilişkin hizmet alım sürecine başlandı. TVF, süreçte finansal danışman olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKB) ve EY Türkiye (Emst & Young), hukuk danışmanı olarak da Lexist Avukatlık Bürosu ile çalışacak. Türkiye’deki mevcut at yarışı sisteminin köklü ve uzun bir geçmişi olduğunu söyleyen Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez, TVF olarak bu konuda daha da yüksek bir potansiyel olduğuna inandıklarını vurguladı. Sönmez, “Kamu faydasını artırmak amacıyla ciroyu yükseltip maliyetleri nispi olarak düşürürken at yarışları ve at yarışı bahis oyunlarını dünya standartlarına getirecek bir modeli hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Milli Piyango oyunlarında olduğu gibi at yarışlarında da süreci Türkiye’ye değer katma misyonumuz doğrultusunda başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Dar gelirlilere konut müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, asgari ücretli, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladıklarını müjdeledi. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye’de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladıklarını açıklayan Bakan Albayrak, bugüne kadar Türkiye’de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranını uygulayacaklarını ve her yıl en az 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacaklarını vurguladı. Geçen hafta Samsun’da iş dünyası ile buluşan Albayrak, TOKİ’nin de içinde yer alacağı modelin, evlerin modelleri, şehirleri, uygulama şartları gibi tüm ayrıntılarının, bu ay bitmeden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde özel bir programla vatandaşlara anlatılacağını kaydetti.

MARKALAŞMA DESTEKLENECEK

Firmaların tasarım, ürün geliştirme (Ür-Ge) ve markalaşma faaliyetleri desteklenmek suretiyle ihraç edilen mal ve hizmetlerin katma değeri ve rekabet gücünün artırılması noktasında 2020’de önemli adımlar atılacak. Programa göre ihracata hazırlık aşamasında olan firmaların ihtiyaç duyacağı eğitim ve danışmanlık hizmetleri oluşturulacak projeler yoluyla desteklenecek. Tasarım ve markalaşma faaliyetlerine yönelik kurumsal kapasite geliştirilecek, fuar katılımları, ofis ve mağaza açma markalaşma ve Turqualitiy destekleri sürdürülecek. Bu çerçevede gelecek yıl bireysel destek kapsamına alınacak fuarlar tayin edilecek.

10 ülkede tapu temsilciliği açılacak

Yabancılara gayrimenkul satışları ile ilgili tanıtım faaliyetleri artırılacak ve süreçler etkinleştirilecek. Yabancı Bilgi Portalı’nın tanıtımı ve içeriklerin altı dile çıkarılması çalışmaları kapsamında portal üzerinden yapılacak geri dönüşlerle içerik zenginleştirilecek ve tanıtımı sağlanacak. Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinimini kolaylaştırmak için 10 farklı ülkede 12 tapu temsilciliği açılması ve gerekli personel temini hususunda çalışmalar yapılacak. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulacak.

Gayrimenkulün 2020 Yol Haritası! başlıklı haber, www.insaatderyasi.com internet sayfasında 18 Kasım 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Düzenleyen; İnş. Yük. Müh. Tolga ÖZBASTACI,

tolgaozbastaci.blogspot.com

#tolgaozbastaci / @tolgaozbastaci

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

CEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.