Bu yazımızda TBDY 2018’in ekler bölümünde bulunan arazi deneyleri ile ilgili Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA(PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ)  tarafından hazırlanmış olan bir çalışmayı sizlerle paylaşacağız. Çalışmanın yönetmelik ile karşılaştırmasının kolaylıkla yapılabilmesi açısından aşağıda konu ile ilgili yönetmelikte geçen kısmı ekleyip daha sonra haberimizin sonundaki bağlantıda ise hocamızın çalışmasını paylaştık. TBDY 2018’de zeminle ilgili çalışmaları gerek kendi çalışmalarımızla gerekse kaynaklarla zaman içerisinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Bu çalışmanın içerisinde,

  1. Standart Penetrasyon Deneyi(SPT)’nin amacı, avantajları, dezavantajları, deneyde kullanılan ekipmanlar,deneyin yapılışı, deney sonuçlarının düzeltilmesi, SPT deneyinin uygulama alanları,

2.Konik Penetrasyon Deneyi(CPT)’nin amacı amacı, avantajları, dezavantajları, deneyde kullanılan ekipmanlar,deneyin yapılışı, zemin profilinin oluşturulması, zemin tanımlaması, kohezyonlu zeminlerde elde edilen parametreler, kohezyonsuz zeminlerde içsel sürtünme açısı tayini,

  1. Presiyometre Deneyi, amacı, uygulanabildiği zeminler, uygulama alanları, ekipmanlar, deneyin yapılması aşamasında dikkat edilecek hususlar, deneyin uygulanması, presiyometre verileri ile taşıma gücü hesabı, presiyometre verileri ile oturma hesabı,
  2. İzmit Alışveriş Merkezin Projesinde SPT-CPT verileri ile kazık taşıma kapasitesi hesabı, CPT verileri ile kazık taşıma kapasitesi hesabı,

bulunmaktadır.

TBDY 2018 EKLER

16A.2. ARAZİ DENEYLERİ

16A.2.1 – Sondaj kuyularında zemin koşulları ile uyumlu ve proje gereksinimlerini
karşılayacak şekilde uygun aralıklarla (örneğin her 1.50 m’de bir adet) arazi deneyleri (SPT,
kanatlı kesici, presiyometre, vb.) yapılacaktır. Zemin profili ve özelliklerinin sürekli ve sağlıklı
olarak tayini için, sondajlarla paralel şekilde planlanmış, Koni Penetrasyon Deneyleri (CPT ve boşluk suyu basıncı ölçümlü -CPTu) yapılması yararlı olacaktır.

16A.2.2 – Örnek Alma: Sondaj kuyularında zemin koşulları ile uyumlu ve proje
gereksinimlerini karşılayacak şekilde uygun aralıklarla örselenmiş ve örselenmemiş zemin/kaya örnekleri alınacaktır.

16A.2.3 – Örselenmiş Örnekler: Sondaj kuyularında, her cins zeminden, Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) sırasında örselenmiş örnekler alınacaktır. Yeraltı su düzeyi altında, iri daneli veya plastik olmayan  silt zeminlerde, SPT kaşığından yeterli miktarda örselenmiş örnek elde edilemiyorsa, ağzına zemin tutucu takılmış (sepet-basket tipi) özel tüpler ile incesi yıkanmamış örselenmiş örnekler alınacaktır.

16A.2.4 – Örselenmemiş Örnekler: Sondaj kuyularında, kohezyonlu zeminlerden,16A.1.4’de tanımlanan etki derinliği içinde her zemin tabakasının mühendislik özelliklerini belirlemeye yeterli olacak sayıda örselenmemiş örnek alınacaktır. Örselenmemiş zemin örnekleri, zeminin kıvamına uygun olarak ve ince cidarlı (alan oranı=et kalınlığı/iç tüp alanı<10 %) ve iç çapı en az 76 mm olan tüp veya pistonlu tüp kullanılarak alınacaktır. Ayrıca araştırma çukurları ve hendeklerden, uygun şekilde kesilip alınan bloklardan da örselenmemiş örnekler hazırlanabilecektir.

16A.2.5 – Kaya sondajlarında karotiyer ve vidye tipi, litolojik birimlerin özelliklerine göre
seçilecek ve karotların çapı en az NX (54 mm) veya NQ (47.6 mm) olacaktır.

16A.2.6 – Yeraltı Su Düzeyinin Ölçülmesi: Sondaj kuyusu içinde yapılacak ölçümlerle yeraltı su seviyesi belirlenecektir. Etüt derinliği içinde kohezyonlu ve kohezyonsuz birden fazla tabaka ve/veya su taşır katman (akifer) seviyenin bulunması durumunda, yeraltı suyu düzeyinin veya basıncının ölçülmesi için standart piyezometrelerden yararlanılması uygun olacaktır. Her durumda sondaj kuyusundaki gözlemler ve ölçümler yeraltı suyu düzeyinin kuyuda dengeye ulaşmasına yetecek kadar uzun bir süre boyunca yapılacaktır.

Arazi Deneyleri ile Geoteknik Tasarım – Devrim Alkaya – İnşaport

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.