yazı üstü

Türkiye’de kaza oranın çok yüksek olması nedeni ile 2012 yılında 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun çıktıktan sonra, ilgili diğer kanunlar revize edilmemiştir. İnşaat Sektöründe İşveren, İSG uzmanları ile Şantiye Şeflerinin görev ve sorumluluk alanı yeniden düzenlenmelidir. En önemli karmaşa haline gelen İş güvenlik ve Sağlık olaylarını tamamen İSG uzmanlarına bırakılmalıdır. Çünkü gerçek yasal sorumluluk onlarındır. Hesap sorulacaksa tek birim olmalıdır. Kanun ve Yönetmelikler net olmalıdır. Şantiye Şeflerinin, İş Güvenliğinden sorumluluğu kaldırılmalıdır. Herhangi bir yaralanma veya ölümlü iş kazalarında kanun karşısında kimin suçlu ve suçsuz olduğu karmaşık bir hal almıştır. Bilirkişilerin bu konuda farklı, birbiri ile örtüşmeyen raporlarından da anlaşılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği tamamen İSG uzmanın görevidir. 

İSG ve Şantiye Yönetimi birbirinden farklı ayrı uzmanlık isteyen alanlardır. Şantiye Şefi, inşaatın ve projenin 3194 sayılı İmar Kanuna göre yürütülmesinden sorumludur. Şantiyeyi kurmak, planlamakla görevlidir. Üretimin başıdır. Kaliteli malzemenin temini, kontrol, metraj ve maliyetinin hesabından sorumludur. Projenin uygulanmasından ve kaliteli üretimden, çalışanların sevk ve idaresinden sorumludur. Yüksek katlı birkaç bloktan oluşan bir yapının her yerini aynı anda denetlemesi ve inşaat çalışanlarının sayıca kalabalık, sürekli yer değiştirmesi, çalışanların eğitimsiz oluşu işin zor taraflarıdır. Bir Yapı İnşaatına 300 kalemden fazla çeşitli malzeme girmektedir. Onlarca taşeron, kalfa ve yüzlerce insanın değişik yerlerde çalışmasını takip etmek zordur.  Şantiye Şefinin bu görevi büyük emek, zaman ve beceri isteyen bir uğraşıdır.

Ayrı bir uzmanlık isteyen ve A sınıfı (inşaatlar A sınıfındadır) İSG uzmanın yapabileceği ağır bir sorumluluğu da Şantiye Şefinin üzerine bırakmak insan fiziğine aykırıdır. Bu şuna benzer, forvet (hücum oyuncusuna) aynı anda defans görevini de vermek gibi. A Sınıfı İSG uzmanı olmak isteyen bir mühendis; Temel Eğitim Dersleri ve Kursunda (İSG Tarihçesi ve Genel Kavramları, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, SSK Kanunu, İlgili Yönetmelik ve Tüzükleri, Ergonomi, Fizik, Kimya, Tıbbi Bilgiler, Risk Değerlendirme Raporu, Eğitimler, Tatbikatlar) derslerinden sınavda başarılı olursa C Sınıfı, 3 yıl çalışıp sınavla B Sınıfı, 4 yıl daha fiilen çalıştıktan sonra sınavla A Sınıfı İSG Uzmanı olmaktadır. Kısacası; çok zorlu bir eğitim ve en kısa süre ile ancak 7 yıl sonra A Sınıfı İSG Uzmanın sorumluluğunu (yeni mezun mühendis de olabilir) Şantiye Şefine yüklemek adaletle bağdaşmaz.

En önemlisi; mevcut yönetmelikte bir mühendis aynı ilde fakat farklı ilçelerde 5 ayrı inşaatın Şantiye Şefliğini üstlenebilir diyor. Böyle bir durumda Şantiye Şefi aynı ilde 5 farklı ilçede ve 5 ayrı inşaatta her saat hazır olması ve işverenden yetki alması mümkün değildir. İşveren tarafından yetkilendirilmemiş bir Şantiye Şefinin kanunlar karşısında sorumlu tutulması düşünülemez. Mevcut kanunlar, bir müteahhidin maaşlı, tam gün çalışan ve yetki almış Şantiye Şefleri için geçerlidir ve bu durum da düzeltilmeye muhtaçtır. Bu güne kadar emsal mahkeme kararları ise “Günah Keçisi” olarak hep Şantiye Şefini göstermektedir. Bu haksızlık ve adaletsizlik düzeltilmelidir. Şantiyede çalışanların iş kazalarına karşı eğitimi İSG uzmanlarınca yapılmaktadır. İş kazalarının asıl muhatabı İSG uzmanlarıdır, Şantiye Şefi değildir. Kanundaki bu karmaşıklığı gidermek için yeni düzenleme yapılmaktadır. Kısa sürede mevzuata gireceğini ümitle bekliyoruz.

Bu konuda SSK Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve yönetmelikler değiştirilmeli, düzeltilmelidir.  Düzeltilmeye bir kaç örnek verecek olursak;

a) Şantiye Şefi yetki almış tam gün çalışan olmalıdır.

b) İSG uzmanı, şantiyelerde devamlı maaşlı çalışan olmalıdır. (2020 yılında yürürlüğe girecek)

c) Çalışanların koruyucu malzeme kullanmasına yönelik cezai işlem uygulanmalıdır.

Trafikte emniyet kemeri için bir ceza var, aynı durum iş yerindeki çalışanlara da uygulanmalı. Aksi takdirde İş kazasının asıl sorumlusu belirlenmediği, çalışanların hal ve hareketleri neticesinde (%87) meydana gelen kazaların azaltılması, önlenmesi mümkün değildir. Aynı zamanda bu durum, etik ve genel eğitim sorunudur.

Mehmet Zakir AKSU

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

13 YORUMLAR

 1. Mehmet Zakir Aksu bütün sorumluluğu İSG uzmanına atarak sorumluluktan kaçmak istiyor. Oysa Şantiye şefi Onay vermeden bir çivi bile çakılamaz. Eğer İSG uzmanı şantiye şefinin amiri olursa bu mümkündür ki hiç bir şantiye şefi bunu kabul etmez. Ayrıca yargılanma aşamasında işveren, şantiye şefi ve İSG uzmanı birlikte yargılanıyor. Genelde İSG uzmanı talep ediyor, Şantiye şefi umursamıyor. Kszalraın % 90 ı bu yüzden oluyor.

  • Şantiye Şefleri; Türkiye de İSG uzmanlarının göreve başlamasından, üzerindeki yükün hafifleyeceği nedeni derin bir nefes almıştır. Ama gerekli düzenlemeler yapılmadığı için baskı altında çalışmaktadır. İSG uzmanı talep ediyor Şantiye Şefi umursamıyor sözünüze şaşırdım. Çünkü bu mümkün değildir.

 2. Mesleğinizi yazar mısınız. Anlaşılan şantiye tozunu almamış, masa başında ahkam kesiyorsunuz. Bilimsel olarak tespit edilmiş kaza oranları (İSG uzmanları ders notlarından) %87 çalışanın davranışlarından, % 11 ortamdan, %2 bilinmeyen sebeplerden. Yani toplam %98 oranın daki kaza sebeplerinin de önlenebileceği belirtiliyor. Bu %98 kaza sebeplerinin ortadan kaldırılması görevi kime aittir. Ben aynı zamanda İSG uzmanıyım. Kazaların önüne geçilmesi insani, vicdanı ve hukuki bir problemdir. Çözüm yollarını yazıyorum ki canlar gitmesin, haksız yargılamalar yapılmasın. Peki bu %98 önlenebilir kaza oranını kim ortadan kaldıracak veya minimize edecek.
  Yeni mezun bir mühendis Şantiye Şefi olabilir mi? Evet. Yeni mezun olsun veya tecrübeli bir mühendisin bu güne kadar kazaları önleyebilmiş mi? Hayır. Bir mühendisin İSG uzmanı olabilmesi için ne yapması gerekiyor. Önce İSG Uzmanlık Kursu ve Eğitimi Alması lazım. Bu eğitimden sonra sınavı kazanarak C sınıfı, 7 yıl aktif görevden sonra önce B, sonra A Sınıfı İSG Uzmanı olacak. Yani Tıp öğrencisinin 6 yıllık eğitiminden fazla eğitim görecek. Bu eğitimin içeriğinde (İSG Tarihçesi ve Genel Kavramları, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, SSK Kanunu, İlgili Yönetmelik ve Tüzükleri, Ergonomi, Fizik, Kimya, Tıbbi Bilgiler, Risk Değerlendirme Raporu, Eğitimler, Tatbikatlar) var. Peki bu eğitimi almamış Şantiye Şefi bir mühendisten neyin hesabını soracaksın. Türkiye (İnşaat) İş Kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü bir ülke olduğu, bu yüksek kaza oranlarını önlemek için son yıllarda çok yoğun bir şekilde İSG uzmanlarının acilen yetiştirilmesi konusunda çalışma içindedir. Yaptığımız bu hayırlı çalışmayı takdir edemiyorsan! Bir söz vardır “Ya hayırlı konuş, ya da sus.” 59 yaşındayım. Tam 42 yıldır inşaat sektöründeyim. Öyle masa başında mühendis değil, inşaat işçiliğinden, ustalığına, mühendisliğine ve müteahhitliğine varıncaya kadar bir ömür verdik. Şantiye Şefi çalışanların İş Sağlığından ve Güvenliğinden sorumluluğu yoktur demiyorum. Kazaları önlemede yetersiz kaldığı, buna enerjisi, zamanı ve gücü yetmediği için bu konuda İSG uzmanlarına ihtiyaç hasıl olmuştur. Her doktorun branşı nasıl farklı ise bu da öyledir. Ayrı bir uzmanlık isteyen İş Sağlığı ve Güvenliği Görevi Şantiye Şefine yıkamazsınız. Bu adaletsizliktir, haksızlıktır. Fizik olarak buna yetişmek mümkün değildir, kazaların bu yüzden önlenemediği açıktır. Bu konudaki yasal düzenlemeler bir an evvel yapılmalıdır. Ki, daha fazla canlar kaybedilmesin, adaletsizliklerin önüne geçilsin.
  Şantiye Şefinin görevi projeyi uygulamaktır. Şantiye Şefi sadece 3194 sayılı İmar Kanunu ve İşverene karşı sorumluğu vardır. Şantiye Şefinin görev sadece İnşaatın Yürütülmesi yönündeki görevlerini yazacak olursam en az 3 sayfa A4 kağıdı yazıyı okuman gerekecek Sayın;Erol Genç

 3. Mehmet Bey ” Fizik olarak buna yetişmek mümkün değildir, kazaların bu yüzden önlenemediği açıktır. Bu konudaki yasal düzenlemeler bir an evvel yapılmalıdır. Ki, daha fazla canlar kaybedilmesin, adaletsizliklerin önüne geçilsin.
  Şantiye Şefinin görevi projeyi uygulamaktır. Şantiye Şefi sadece 3194 sayılı İmar Kanunu ve İşverene karşı sorumluğu vardır. Şantiye Şefinin görev sadece İnşaatın Yürütülmesi yönündeki görevlerini yazacak olursam en az 3 sayfa A4 kağıdı yazıyı okuman gerekecek” demişsiniz. Şantiye şeflerinin yüksek bir çoğunluğu zaten imza satmakta ne yazık ki bu ülkede. Ayrıca şantiye sahasında gerçekten tehlikeli bir durum olduğunda önlem alınmadan işi durdurduğumuzda nedense o şantiye şeflerinin de bir tanesinin bile insan hayatına öncelik verip işi durdurduğunu görmedim, aksine hep su altından bu işlerin yürümesini sağladılar. Çünkü iş yetişmeliydi.
  Amelenin, demircinin, betoncunun, vb. Elemanın kişiskişisel koruyucu donanım kullanaması durumunda sahadan çıkartılacağı zaman çırpına çırpına gelip bizleri aklınca azarlayan, sonra o işçileri uyaracağı yerde onlara yalakalik yapıp başka inşaata gitmelerini engellemeye çalışan hep şantiye şefleriydi. Sıvacı, amele, kalıpçı, Betoncu bunlar olmazsa kim yapacak işi zaten piyasada da yok her yerde. Ha deyince bulmak da dert…
  Sonuç olarak kusura bakmayın dediğimiz ancak İSG Uzmanı Şantiye şefinin amiri olursa mümkün olur ki o durumda bile sorumluluğu sıfıra inmez çünkü fark ettiği tehlikeleri kanunen yetkililere bildirmeli, önlem alınmadan çalışmaya başlamamalıdır. Zaten Şantiye şefinin de üyesi olacağı risk değerlendirme ekibi de beraber risk analizinde bu tehlikelere değinecekler gerekirse güncelleme yapacaklardır.
  Bunlar ve diğer birçok nedenle Şantiye şeflerinin bu sorumluluğu oldukça yerindedir…
  Açıkçası masa başında ahkam kesen derken bir kendinize bakın. İŞ güvenliği uzmanıyım diyorsunuz. İnşallah değilsinizdir. Yoksa 2 istatistik yazmak ile olmuyor.
  Bir hatırlamaya çalışın; risk analizi ekibi nedir? Neye yarar? Yenilir mi içilir mi?
  Görevleri ve sorumlulukları nelerdir? Ekipte kimler görev almalıdır? Daha bu haricinde sayfalarca diğer şeyler de var detay da eklersek….
  Dediğim gibi inşallah İş güvenliği uzmanı değilsinizdir…

  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAKLA GÖREVLİ (OSGB) FİRMASININ VE İSG UZMANININ GÖREVLERİ.
   ( Bu Konuda Hizmet Veren Bir Firmanın Sitesinden Alınmıştır.)
   “Güvenliğiniz İçin, Güven Verir”

   İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
   İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerimiz:
   İşverenle, işyeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanlarıyla, İş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcileri, sağlık ve güvenlik destek elemanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışarak;
   İşletmenizdeki çalışan sayısı, işin niteliği ve tehlike sınıfına göre;
   İş güvenliği önlemlerinin alınması,
   İş Kazası ve Meslek hastalıklarının önlenmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi, uygulanmasının izlenmesi,
   İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan tüm işlemlerin kayıt altına alınması,
   Yasal Yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve yeni çıkacak olan mevzuatı takip etmek.
   1-ORTAM GÖZETİMİ
   İşyerinde, tüm vardiya çalışmaları dahil olmak üzere çalışma ortam gözetimi yapmak, Tüm çalışmaların, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve genel İş Güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesi için tavsiyelerde bulunmak, rehberlik yapmak, İç yönetmeliğin ve işyeri İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının oluşturulması çalışmalarına katılmak.

   2-RİSK ANALİZİ RAPORLAMA
   İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, Risk analizlerinin yapılması ve risk değerlendirmesinden sonra bu riski ortadan kaldıracak, azaltacak tedbirlere karar verilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak.

   3-PERİYODİK BAKIM VE KONTROLLERİNİN TAKİBİ
   İşyerinde İş Sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak. Rutin olmayan teknik arızaların giderilmesinde gerekli iş güvenliği şartlarını sağlamak.

   4-ACİL DURUM PLANLARI
   İşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak ve takibini yapmak.

   5-YANGIN ÇALIŞMALARI
   Yangın veya patlamalarının önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak, alınacak tedbirleri belirlemek.

   6-İŞYERİ TASARIM, MAKİNE SEÇİM PLANLAMASI
   İşyerinin tasarımı, makinebakımı, seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler dahil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyelerde bulunmak.

   7-YENİ BÖLÜM, CİHAZ ALIMI, TALİMATLAR7
   İşyerinde yeni bir bölüm ve sistem kurulacağı ya da yeni makina, cihaz alınacağında inceleme yapılarak iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun seçim yapılması için tavsiyelerde bulunmak. Tüm cihazların kullanma talimatlarının oluşturulmasını sağlamak.

   8-KİŞİSEL KORUYUCU SEÇİMİ
   Kişisel koruyucu donanımlarının seçimi,temini,kullanımı,bakımı, koruması için tavsiyelerde bulunmak.

   9-YILLIK ÇALIŞMA PLANI
   Yıllık çalışma planını İş yeri hekimi ile hazırlamak, uygulamak, çalışma ortamı gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun olarak doldurulan yıllık değerlendirme raporunu işverene, kurula ve Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı‘na bildirmek.

   10-İŞ KAZASI İNCELEME, DÜZELTİCİ FAALİYET PLANI
   İşyerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın, inceleme ve araştırmasını yaparak önleyici ve düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulamasını takip etmek.

   11-KAZA KAYITLARI VE BİLDİRİMLER
   Bütün iş kazaları ve meslek hastalıkların kaydını tutmak ve kanuni gerekli bildirimleri yapmak.

   12-YILLIK EĞİTİM PLANI
   Yıllık eğitim planı hazırlayarak, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler konularında çalışanları, iş sağlığı ve güvenlik temsilcilerini, kurul üyelerini yönetmelik hükümlerine uygun olarak eğitmek.

   13-KURUL TOPLANTILARI
   İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarının yönetmeliğe uygun yapılmasını sağlamak, kurul çalışmalarına katılarak gerekli açıklamalarda bulunmak, kurul kararlarının uygulanmasını izlemek.

   14-NOTER ONAYLI DEFTER
   Noter onaylı deftere işyeri gözetimi ile ilgili tedbir ve tavsiyeleri yazmak ve işverene iletmek.

   Yukarıdaki Görevler İSG uzmanın görevleridir. Kısa zaman içerisinde de Şantiye Şefinin Görevini de aklıma gelenleri yazıp burada yayınlayacağım. Şantiye yönetmiş insanlar zaten konuya vakıftır.

  • İSTİHDAM EDİLMİŞ SADECE BİR YAPI MÜTEAHİDİNİN YANINDA ÇALIŞAN ŞANTİYE ŞEFİNİN GÖREVLERİ
   ŞANTİYE ŞEFİNİN GÖREVİ ÜRETİMDİR
   1-Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi Yapar.
   2-Yapı Müteahhidi Yetki ve Sorumluluk Verir veya Vermez.
   3-İnşaat ruhsatına imza atar.
   4-Kaba inşaat işlerini yapacak taşeron veya kalfalarını müteahhit veya kendisi temin eder.
   5-İşveren talimatı ve bilgisi İle şantiyeyi planlar
   6-İnşaat alanının sınırlarına Güvenlik Şeridini veya Koruyucu Malzemelerini Çeker
   7-3194 Sayılı İmar Kanununa göre yapıyı inşa etmeye başlar
   8-Kazı ve hafriyata başlamak için haritacı ile beraber kazı alanını işaretler
   9- Kazı iş makinalarını ve inşaat ekibini hazırlar
   10-Su Basman Kotunu kalfa ile beraber belirler. Hafriyat derinliğini bu kota göre yaptırır.
   11-Kazıdan çıkan hafriyatı dolguda kullanmak üzere depolar, fazlasını gönderir
   12-Temel atmadan evvel kazı alanında zemin sıkılaşmasının yaptırır ve Grobeton işlerini tamamlar.
   13-İşverenin tedarik ettiği, inşaata gelecek olan beton ve demir malzemelerinin takibini yapar.
   14-Gelen malzemenin TS ye uygunluğunu denetler.
   15-Temel atmaya ve bodrum kat varsa şehir kanalizasyon kotunu kurtaracak şekilde inşaata başlar
   16-İnşaat çalışanlarının SSK girişlerini, çalışanların sevk ve idaresini yapar
   17-İnşaat alanı geniş, iş hacmi büyük ise işverene ait kalfalar ve taşeronlarla birlikte inşaatı yürütür
   18-Yapı denetim firması ile koordineli çalışmayı yapar
   19-Çalışanların güvenliği konusunda gerekli uyarıları yapar. (Eğitimi İSG uzmanı tarafından verilir.)
   20-İnşaatın kaba işleri için çalışanların kaliteli üretimini ve gelen malzemenin kontrolünü yapar
   21-Bina inşaatı içerisinde ve dışında çalışanların sevk ve idaresini yapar
   22-Bina inşaatının kaba işlerinde; kalıp, beton, duvar, elektrik, su tesisatı çalışanlarını takip eder
   23-Her katta kolon ve döşeme kalıplarını kontrol eder.
   24-Kaba inşaatın beton, demir ve kalıp metraj hesaplarını yapar. Hesap günlerce sürer.
   25-İnşaatın kaba işleri bitiminden evvel ince inşaat işlerinin planlanmasına başlar.
   26-İnce işleri yapacak ekiple iş planlaması yapar.
   27-Malzemelerin uygun depolamasını planlar. Malzeme kontrollerini yapar.
   İnce işler nelerdir.
   28- Normal Kaba ve ince Sıva,
   29-Alçı Sıva, Kartonpiyer,
   30-Dış Cephe Mantolama,
   31-Tesviye, Seramik Duvar ve Döşeme,
   32-Elektrik Tesisatı,
   33-Su Tesisatı,
   34-Kalorifer Tesisatı,
   35-Asansör,
   36-İç Doğrama Kapı ve Dolaplar,
   37-Dış Doğramalar,
   38-Asma Tavan,
   39-Vitrifiye Malzemeleri,
   40-Merdiven mermeri ve korkuluk,
   41-Duvar Kağıdı,
   42-İç Ve Dış Cephe Boya,
   43-Teras veya Çatı İzolasyon,
   44-Cam İşleri,
   45-Çatı Kaplama,
   46-Güvenlik ve Kamera,
   47-Dış Bahçe Tanzimi ve Peysaj,
   48-İş Veren Müteahhite hergün rapor,
   49-Belediye ile olan işlerin takibi,
   Özetlediğim İşleri yapar.
   Şantiye Şefinin yaptığı çalışmalar hakkında aklıma gelenleri yazdım. Liste daha da artabilir.

   İnce inşaat işlerinde malzeme kalemleri ve çalışanlar çoğalmaktadır.
   İnşaata kamyon ve tırlarla gelen malzeme kalemi 300’ün üstündedir. Gelen malzemenin kontrolünü ve depolanmasını, çalışanların kaliteli üretimini sağlar.
   Yüksek katlı ve birkaç blok halinde olan bina inşaatında çalışanları her an kontrol etmek imkansızdır
   Şantiye Şefi bu iş yoğunluğu içinde tutacağı defterler ve hesaplar vardır
   Bina inşaatının ince işlerinde çalışanların branş ve taşeron sayısı oldukça fazladır.
   Şantiye Şefinin bu yoğun iş ortamı içinde çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu tutulması insan fiziğine aykırıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği ayrı bir uzmanlık alanıdır.
   İşveren bu işlerin yürütülmesinde etkili ve yetkili kişidir.

   Şantiye Şefi Görevi başlı başına zahmetli bir iştir. İş Sağlığı ve Güvenliği işi İSG uzmanlarının görevidir.
   Bu düzenlemenin yapılaması hakkında yaptığım çalışma neden bazılarını rahatsız etti.
   İSG uzmanları şantiyede hakkı ile görevini yapmalı, işvereni uyarmak kağıt üzerinde rapor hazırlamakla bu iş olmaz. Aldığınız parayı hak edeceksiniz. Sorumluluğunuzu Şantiye Şefinin Üzerine yıkamazsınız. Bu adaletsizliğin bir an evvel düzeltilmesi temenni ediyorum.

 4. Birincisi ISG uzmanı diye bir tabir yok. I.G. uzmanı doğrusu. Ikincisi Iş Güvenliği Uzmanı, Şantiye Şefinin yetkilerine sahip değildir. Kanunen Isveren vekili değildir. Iş Güvenliği Uzmanı şantiyede isg alınında rehberdir danışmandır. Mevcut sistemde tecrübesiz B sınıfı Iş Güvenliği Uzmanı şantiyede görev alabilir. Şantiye şefliği ile alakalı yönetmelik açıktır. Bir şantiyede yaptırım gücü iş güvenliği uzmanına değil şantiye sefine verilmiştir. Tehlikeli bir durumda iş durdurma teklifini is guvenligi uzmanı, is durdurma kararini santiye sefi verebilir. Sahadaki calisanlarin amiri Şantiye Şefidir.

 5. Mehmet Zakir Aksu sanırım ya tecrübesiz ya da küçük işlerde çalışmış. Tecrübeli sağlam projelerde çalışmış bir şantiye şefi olsaydı böyle saçma bir yazı yazmazdı o yüzden en kısa zamanda kendini geliştirecek sağlam işlerde çalışmasını temenni ediyorum. Zira sonrasında bu şeflerle de uzmanlar uğraşmak zorunda kalıyor .

  • Saçmalayan sizsiniz. Şantiye Şefleri günah keçisi değildir. 6331 sayılı İSG Kanunu niye çıkarıldı. İhtiyaç duyulduğu için. Kaza tehlikelerini kaldırmak ve önlemek İSG uzmanlarının görevidir.

  • İSTİHDAM EDİLMİŞ SADECE BİR YAPI MÜTEAHİDİNİN YANINDA ÇALIŞAN ŞANTİYE ŞEFİNİN GÖREVLERİ
   ŞANTİYE ŞEFİNİN GÖREVİ ÜRETİMDİR
   1-Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi Yapar.
   2-Yapı Müteahhidi Yetki ve Sorumluluk Verir veya Vermez.
   3-İnşaat ruhsatına imza atar.
   4-Kaba inşaat işlerini yapacak taşeron veya kalfalarını müteahhit veya kendisi temin eder.
   5-İşveren talimatı ve bilgisi İle şantiyeyi planlar
   6-İnşaat alanının sınırlarına Güvenlik Şeridini veya Koruyucu Malzemelerini Çeker
   7-3194 Sayılı İmar Kanununa göre yapıyı inşa etmeye başlar
   8-Kazı ve hafriyata başlamak için haritacı ile beraber kazı alanını işaretler
   9- Kazı iş makinalarını ve inşaat ekibini hazırlar
   10-Su Basman Kotunu kalfa ile beraber belirler. Hafriyat derinliğini bu kota göre yaptırır.
   11-Kazıdan çıkan hafriyatı dolguda kullanmak üzere depolar, fazlasını gönderir
   12-Temel atmadan evvel kazı alanında zemin sıkılaşmasının yaptırır ve Grobeton işlerini tamamlar.
   13-İşverenin tedarik ettiği, inşaata gelecek olan beton ve demir malzemelerinin takibini yapar.
   14-Gelen malzemenin TS ye uygunluğunu denetler.
   15-Temel atmaya ve bodrum kat varsa şehir kanalizasyon kotunu kurtaracak şekilde inşaata başlar
   16-İnşaat çalışanlarının SSK girişlerini, çalışanların sevk ve idaresini yapar
   17-İnşaat alanı geniş, iş hacmi büyük ise işverene ait kalfalar ve taşeronlarla birlikte inşaatı yürütür
   18-Yapı denetim firması ile koordineli çalışmayı yapar
   19-Çalışanların güvenliği konusunda gerekli uyarıları yapar. (Eğitimi İSG uzmanı tarafından verilir.)
   20-İnşaatın kaba işleri için çalışanların kaliteli üretimini ve gelen malzemenin kontrolünü yapar
   21-Bina inşaatı içerisinde ve dışında çalışanların sevk ve idaresini yapar
   22-Bina inşaatının kaba işlerinde; kalıp, beton, duvar, elektrik, su tesisatı çalışanlarını takip eder
   23-Her katta kolon ve döşeme kalıplarını kontrol eder.
   24-Kaba inşaatın beton, demir ve kalıp metraj hesaplarını yapar. Hesap günlerce sürer.
   25-İnşaatın kaba işleri bitiminden evvel ince inşaat işlerinin planlanmasına başlar.
   26-İnce işleri yapacak ekiple iş planlaması yapar.
   27-Malzemelerin uygun depolamasını planlar. Malzeme kontrollerini yapar.
   İnce işler nelerdir.
   28- Normal Kaba ve ince Sıva,
   29-Alçı Sıva, Kartonpiyer,
   30-Dış Cephe Mantolama,
   31-Tesviye, Seramik Duvar ve Döşeme,
   32-Elektrik Tesisatı,
   33-Su Tesisatı,
   34-Kalorifer Tesisatı,
   35-Asansör,
   36-İç Doğrama Kapı ve Dolaplar,
   37-Dış Doğramalar,
   38-Asma Tavan,
   39-Vitrifiye Malzemeleri,
   40-Merdiven mermeri ve korkuluk,
   41-Duvar Kağıdı,
   42-İç Ve Dış Cephe Boya,
   43-Teras veya Çatı İzolasyon,
   44-Cam İşleri,
   45-Çatı Kaplama,
   46-Güvenlik ve Kamera,
   47-Dış Bahçe Tanzimi ve Peysaj,
   48-İş Veren Müteahhite hergün rapor,
   49-Belediye ile olan işlerin takibi,
   Özetlediğim İşleri yapar.
   Şantiye Şefinin yaptığı çalışmalar hakkında aklıma gelenleri yazdım. Liste daha da artabilir.

   İnce inşaat işlerinde malzeme kalemleri ve çalışanlar çoğalmaktadır.
   İnşaata kamyon ve tırlarla gelen malzeme kalemi 300’ün üstündedir. Gelen malzemenin kontrolünü ve depolanmasını, çalışanların kaliteli üretimini sağlar.
   Yüksek katlı ve birkaç blok halinde olan bina inşaatında çalışanları her an kontrol etmek imkansızdır
   Şantiye Şefi bu iş yoğunluğu içinde tutacağı defterler ve hesaplar vardır
   Bina inşaatının ince işlerinde çalışanların branş ve taşeron sayısı oldukça fazladır.
   Şantiye Şefinin bu yoğun iş ortamı içinde çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu tutulması insan fiziğine aykırıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği ayrı bir uzmanlık alanıdır.
   İşveren bu işlerin yürütülmesinde etkili ve yetkili kişidir.

   Şantiye Şefi Görevi başlı başına zahmetli bir iştir. İş Sağlığı ve Güvenliği işi İSG uzmanlarının görevidir.
   Bu düzenlemenin yapılaması hakkında yaptığım çalışma neden bazılarını rahatsız etti.
   İSG uzmanları şantiyede hakkı ile görevini yapmalı, işvereni uyarmak kağıt üzerinde rapor hazırlamakla bu iş olmaz. Aldığınız parayı hak edeceksiniz. Sorumluluğunuzu Şantiye Şefinin Üzerine yıkamazsınız. Bu adaletsizliğin bir an evvel düzeltilmesi temenni ediyorum.

   Oturdum bir saatte bu yazıyı hazırladım. Acemi işi midir bu yazıyı kısa sürede yazmak. Biraz saygılı olun. Ülkenize hizmet için gayret edin.

   • Arkadaşların Yorumlarını Bir Daha Okudum. Tekrar Yazma İhtiyacı Duydum. Çıkış Yolunu Beraber Bulmaya Çalışalım.
    Anladım ki; Herkes Can Derdinde. Kaza neticesinde yargılanacağımız kesin.
    Şantiye Şefi ve İSG Uzmanı ne yaparsa yapsın bu kazaları önleyemeyeceğiz.
    Bu Müteahhitlik Sistemi Devam Ettikçe, Mühendislere Sahip Çıkan Olmadıkça, Ülke Olarak, İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlayıcı Daha Etkin tedbirler almadıkça, Çalışanlara bu etik eğitim verilmedikçe kazalar devam edecektir.

 6. Bu yazıyı paylaşan yazar arkadaştan ricam bu yazıyı mutlaka ama mutlaka kaldırmalı ve bu konuda doğru bilgilere haiz bir metni paylaşmasıdır.
  Konu ile ilgili bilgi alabilmek için yasal mevzuat yeterli iken endişe ile söylüyorum ki yazarın paylaşması metinde yazılanları kabul ediyor olduğu anlamına geliyor. Mühendis ya da İş Güvenliği Uzmanı olduğunu iddia eden kişinin tek dayanağı var Anayasa ve yasalardir kulaktan dolma ve yasal olmayan bilgileri dikkate almamalıdır.

CEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.