Bir önceki makalemde “Onarım ve Güçlendirme” kavramlarından ve tekniklerinden bahsetmiştim. Bu makalede “Rapor Aşamasındaki Saha Çalışmaları” üzerine bildiklerimi sizlerle paylaşacağım.

Mevcut betonarme yapılar, yürürlükte bulunan DBYBHY 2007‘nin 7. Bölümüne göre incelenmektedir. Bu bölümde “Binalardan Bilgi Toplanması” kısmında, mevcut binalarda yapılacak çalışmalar üç farklı bilgi düzeyi için verilmiştir. Detaylarına girmeden yüzeysel olarak bahsedeğim.

DBYBHY 2007’nin 7.2.2. Böğümünde “Sınırlı Bilgi Düzeyi’nde binanın taşıyıcı sistem projeleri mevcut değildir. Taşıyıcı sistem özellikleri binada yapılacak ölçümlerle belirlenir. Orta Bilgi Düzeyi’nde eğer binanın taşıyıcı sistem projeleri mevcut değilse, sınırlı bilgi düzeyine göre daha fazla ölçüm yapılır. Eğer mevcut ise sınırlı bilgi düzeyinde belirtilen ölçümler yapılarak proje bilgileri doğrulanır. Kapsamlı Bilgi Düzeyi’nde binanın taşıyıcı sistem projeleri mevcuttur. Proje bilgilerinin doğrulanması amacıyla yeterli düzeyde ölçümler yapılır.” denilmektedir. Binada yapılacak incelemenin kapsamı (karot numune adedi, tahribatlı ve tahribatsız donatı tespit sayıları vs.) bilgi düzeyine göre belirlenir.

Mevcut bir betonarme yapıyı analiz edebilmek için;

  1. Yapının zemini hakkında bilgi toplanması,
  2. Taşıyıcı sisteme ait Rölöve Projesi hazırlanması,
  3. Çatlak ve hasar tespiti projesinin hazırlanması,
  4. Taşıyıcı sisteme ait;

a) Beton dayanımını,

b) Donatı sınıfını,

c) Boyuna donatı çapı, adedi, bindirme boyu ve korozyon durumu,

d) Etriye donatı çapı, aralığı, kanca açısı, korozyon durumu,

5. Temel tipini, ölçülerini ve durumunun tespit edilmesi gereklidir.

Yukarıda belirttiğim çalışmaların TUTANAK ile kayıt altına alınması gereklidir. Bu tutanaklar;

  • Temel Sistemi Kontrol Çukuru Teslim Tutanağı (Tutanak – 1)
  • Donatı Tespit Tutanağı (Tutanak – 2)
  • Sertleşmiş Betondan Karot Numunesi Alma Tutanağı (Tutanak – 3)
  • Beton Test Çekici Deney Tutanağı (Tutanak – 4)
  • Muayene Çukuru Teslim Tutanağı (Tutanak – 5)
  • Sondaj Kuyusu Teslim Tutanağı (Tutanak – 6)

Sahada yapılacak çalışmalar genel olarak bu şekildedir. Bu çalışmalar yapı hakkında bilgi edinmenizi ve Deprem Performans Analizinde kullanacağınız verileri elde etmenizi sağlayacaktır. Peki, saha çalışmalarından elde ettiğiniz değerleri Deprem Performans Analizinde nasıl kullanacaksınız? Bir sonraki makalemde bu konuya değineceğim.

Sağlıcakla kalın.

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.