Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği ‘nde değişiklik yapıldı

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği, 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilmiştir.

0
1575

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği, 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile yönetmeliğin tüm yetkileri Cumhurbaşkanı’na verilmiştir.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği 25.2.2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 12.07.2019 tarihinde yayınlanan 30829 sayılı Resmi Gazete ile bu yönetmelikte de değişik yapıldı. Maddeler halinde yapılan değişiklikleri inceleyelim.

– “r) Üst Yönetici: Bakanlık Müsteşarını,” ifadesi yönetmelikten kaldırıldığı,

– Tüm yetkiler Cumhurbaşkanlığına verildiği,

TKGM’nin gelirlerinden yüzde 10’u dönüşüm geliri olacak!

– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)’nün Döner Sermaye işletmesinin aylık gayrisafi hasılatından tahsil edilen tutarın yüzde onu dönüşüm geliri olarak alınacağı ve en geç takip eden ayın 10’unda merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacağı,

– İller Bankası Anonim Şirketinin Hazine gelirleri ve faiz gelirleri dışındaki banka faaliyetleri ile 26.1.2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapacağı faaliyetlerden elde edeceği kârın yüzde ellisinin dönüşüm geliri olarak en geç hesap dönemini takip eden yılın mayıs ayı sonuna kadar merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacağı,

– Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi;

“b) Hazine mülkiyetinde olup Bakanlığa tahsis edilen taşınmazların, Kanun kapsamında Bakanlıkça kamulaştırılan taşınmazların ve yürütülen uygulamalar neticesinde Bakanlık payına düşen taşınmazlar ile bu taşınmazların imar uygulamasına tabi tutulması sonucunda meydana gelen yeni taşınmazların kiralanmasından ve satışından elde edilecek gelirler,”

şeklinde değiştirilmiş olup taşınmazlardan elde edilecek gelirlerin kapsamı genişletildiği,

– Yönetmeliğin 4 üncü maddesi;

“(4) Özel hesap ile bu hesaptan aktarılan kaynaklar 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.”

şeklinde değiştirilmiş olup kaynak aktarımında uygulanacak usul ve esasların değiştirildiği,

Faiz desteğinin kapsamı genişletiliyor!

– Daha önce sadece hak sahiplerine verilen faiz desteğinde 6306 sayılı Kanunun 7. maddesindeki şartlar gözetileceği,

– Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan üst yönetici ibaresi Genel Müdürlük olarak değiştirilmiş olup iade işlemlerinde yetkili kılındığı,

– Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “260 Haklar Hesabı” ve “268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı” ibareleri kaldırılmış olup muhasebeleştrilmede kullanılmayacağı,

İhale işlemleri OUT, satış ve kiralama IN

– Yönetmeliğin 25. maddesi olan “İhale işlemleri” tamamen değiştirilmiş olup yerine “Kanun kapsamında Bakanlığın tasarrufundaki taşınmazların satışı ve kiralanması” başlıklı ifade eklendiği, bu maddede;

    • Rayiç bedel üzerinden satılabilecek taşınmazlar,
    • Taşınmaz satışı ve kiralanması işlerinin kimler tarafından yapılabileceği,
    • Taşınmaz satış ve kiralanmasında uyulacak esaslar’ın

belirtildiği,

– Yönetmeliğin eki olan Ek-2’de yer alan mühür ibaresinin kaldırıldığı

İfade edilmektedir.

 

Hazırlayan;

İnş. Müh. Yüksel KAYA
yuksel@insaport.com

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.