Özelikle iş yeri sahiplerinden borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için her geçen gün konkordato talepleri artmaktadır.

Konkordato ilanları ile birlikte çalışan okurlarımız bu durumlarda ücretleri ile ilgili bir koruma olup olmadığını sormaktadır.

Değerli okurlarımızı rahatlatmak babında hemen ifade edelim ki konkordato ilanı halinde işçilerin zor durumda kalmalarının önlenmesi ve geçimlerini devam ettirebilmeleri amacıyla bir kısım ücret alacakları devletin kurduğu Ücret Garanti Fonu vasıtasıyla garantiye alınarak ödenmektedir.

Ücretler Garanti Fonundan ödenecek 

İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri iş sözleşmesine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi halinde işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacakları Ücret Garanti Fonundan ödenmektedir.

Bu Fon, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının %1’inden oluşturulmuştur.

İşçilerin Ücret Garanti Fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için;

  • Ücret alacağının bulunduğu dönemde iş sözleşmesine tabi olarak, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çalışıyor olması,
  • İşverenin konkordato ilan etmiş olması,
  • İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı iş yerinde İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çalışmış olması ve
  • 5 yıllık zaman aşımına uğramamış ödenmeyen ücret alacağının bulunması,

    şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Ücret alacağı için müracaat ve gereken belgeler

Ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, İŞKUR birimine aşağıdaki belgelerden en az biri ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekâletnameyi haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

  • Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi,
  • İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren İşçi Alacak Belgesi ile
  • İşveren Hakkında Konkordato İlan Edilmesi durumunda; mahkemece verilen

konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288’inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge, gerekmektedir.

Ödemeler en geç 1 ay sonra yapılmakta

Başvuru sahipleri İŞKUR’a başvurduktan sonra Kurum gerekli araştırmayı yaparak ibraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik yok ise başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeme gerçekleştirilir.

İlgililer, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak ödemelerini alabilirler.

Ücret Garanti Fonu kapsamında işçilere, 3 ayı geçmemek üzere işverenden olan temel ücret alacakları kadar ödeme yapılmaktadır. Ücret Garanti Fonu kapsamında yapılan ödemeler her hâlükârda günlük 507,38 TL’yi  geçmemektedir.

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.