M.Ö. 7. yüzyılda koloni devletleri döneminde Miletoslular tarafından kurulan Myrleia, Bithynia-Makedonya ile Bergama devleti arasındaki savaşta yıklıdı. Bithynia egemenliğine geçince yeniden onarıldı ve adı Apamea oldu. Bizans döneminde Montagna olan yerleşimin adı, Türklerin fethiyle Mudanya adını aldı.

2010 yılında Uludağ Üniversitesince yapılan yüzey kazılarında seramik parçalarına rastlanması ile başlayan süreçte; Mudanya ilçesinde antik Myrleia kentinin izlerine rastlandı. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından arkeolojik sit alanı olarak ilan edildi.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/2-bin-700-yillik-antik-kent-bulundu-40132601

Sit alanları, doğal, tarihi, kırsal, kentsel ve arkeolojik sit olarak çeşitlendirilir.

Doğal (Tabii) sit alanı; Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır.

Kentsel sit alanı; Kentsel ve yöresel nitelikleri, mimari ve sanat tarihi açısından gösterdikleri fiziksel özellikleri ve bu özellikleri ile oluşan çevrenin dönemin sosyo ekonomik, sosyo kültürel yapılanmasına, yaşam biçimini yansıtarak bir arada bulunduran ve bu açılardan doku bütünlüğü gösteren alanlardır.

Tarihi sit alanı; Milli tarih ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır.

Kırsal sit alanı;Yerleşme düzeni ve boyutları dokuyu oluşturan yapıların türü ve yapım tekniği ve malzemesiyle ; Köy , Bağ , Yazlık niteliği taşıyan yerlerdir.

Arkeolojik sit alanı; İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır.

I. Derece arkeolojik sit ;Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.

II. Derece arkeolojik sit ;Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. en çok burda bulunur

III. Derece arkeolojik sit ;Koruma – kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır.

Karmaşık sit alanı;En az iki sit özelliğine sahip alanlardır. Örneğin Pamukkale

http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2017/02/20170215-4-1.pdf

Antik kentin I. Derece sit alanı ilan edilen bölümlerinde Mudanya Belediyesi tarafından arkeopark olurken, III. Derece sit alanında inşa edildiği iddia edilen AVM “imar barışı başvurusu ile birlikte” açılışını yaptı.

http://www.mudanya.bel.tr/Haberler/1360/2-bin-700-yillik-myrleia-antik-kenti-arkeopark-oluyor.html

http://www.haberayyildiz.com/gundem/2-bin-700-yillik-tarihi-kentin-uzerine-yapilan-avm-imar-barisiyla-acildi-24799h.html

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Yaklaşan EtkinlikCEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.