İMO’dan SGK’ya açıklama talebi

Şantiye Şefleri Hakkında, 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yönetmeliğin 6`ncı maddesinin 1`inci fıkrasının b) bendinde "tam zamanlı olarak başka bir işte çalışanların şantiye şefliği görevini üstlenemeyeceği", 7`nci maddesinin 2`nci fıkrasında şantiye şefinin "görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemeyeceği" ve aynı maddenin 3`üncü fıkrasında "aynı anda en fazla beş ayrı yapım işini üstenebileceği" bildirilmiş ancak, söz konusu hükümler doğrultusunda şantiye şeflerinin sigortalılığına ilişkin açıklayıcı bilginin olmadığı ve sigortalılığın kontrolüne ilişkin gerekli uygulamaların yapılamadığı gözlenmektedir.

0
730

Şantiye Şefleri Hakkında, 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yönetmeliğin 6`ncı maddesinin 1`inci fıkrasının b) bendinde “tam zamanlı olarak başka bir işte çalışanların şantiye şefliği görevini üstlenemeyeceği”, 7`nci maddesinin 2`nci fıkrasında şantiye şefinin “görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemeyeceği” ve aynı maddenin 3`üncü fıkrasında “aynı anda en fazla beş ayrı yapım işini üstenebileceği” bildirilmiş ancak, söz konusu hükümler doğrultusunda şantiye şeflerinin sigortalılığına ilişkin açıklayıcı bilginin olmadığı ve sigortalılığın kontrolüne ilişkin gerekli uygulamaların yapılamadığı gözlenmektedir.

Sigortalılık süresi

Ayrıca, söz konusu hükümlerin meydana getirdiği çelişkilerin de olduğu düşünülmektedir. Örneğin, yirmi dokuz gün olarak başka bir işte sigortalı çalışanların bir günlük sigortalılık ile beş ayrı şantiye şefliği görevini üstlenebileceği anlaşılabilmektedir. Aynı anda, birden fazla üstlenilen işlerde; her bir iş için ne kadar süre çalışıldığına ilişkin bir hesaplama cetveli bulunmamakta olup üstlenilen işler için keyfi bildirimlerde bulunulması muhtemeldir.

Hak kaybı ve bilgi talebi

Şantiye şefliği görevini üstlenen üyelerimizin hak kaybına uğramaması ve kayıt dışı istihdam ile sigorta primlerinin eksik bildirilmesini önlenmek için Kurumunuzca gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.

Bu nedenle, aşağıda maddeler halinde sıralanan durumlara açıklık getirilmesi, mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli kontrolün sağlanması, kontrolün sağlanamayacağı durumların tespit edilmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na bildirilmesi ve bu hususlarda Şubemize bilgi verilmesinin gereği için bilgilerinize sunarız.

İMO Açıklanması Talep Edilen Konular;

  1. a) Şantiye şefliği görevi dışında herhangi bir işte sigortalılığı bulunanlar için işlem yapılıp yapılmadığı,
  2. b) Şantiye şefinin görev yapacağı ilin dışında başka bir ildeki işyerinden bildirimi olması halinde işlem yapılıp yapılmadığı,
  3. c) Aynı anda üstlenilen her bir iş için bildirilmesi gereken sürenin nasıl belirlendiği,
  4. d) İşyeri bildirimi yapılan yapı işyerlerinde işin aktif yürütüldüğü süre boyunca sigortalılığının kontrol edilip edilmediği

 

Kaynak: ‘İMO e-posta’

Düzenleyen: İnş. Müh. Tarık AMİL

e-posta: tarik_amil12@hotmail.com

 

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.