Kamu İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan ve 30 Aralık 2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile 19.01.2018 ve sonrasında yapılan ihaleler sonucunda imzalanan kamu ihale sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde mahkemelerin yanı sıra artık “tahkim” alternatifinin de kullanılabilmesi öngörülmüştür.

Bu düzenlemeler aracılığıyla, çevre anlaşma ihaleleri, danışmanlık hizmet alımı ihaleleri, hizmet alımı ihaleler, mal alımı ihaleleri ve özellikle yapım işleri uygulama yönetmeliklerinin ekinde yer alan tip sözleşmelerin uyuşmazlık çözümüne ilişkin maddelerinde, tahkim yolunun ve özel olarak ISTAC tahkiminin tercih edilmesinin önü açılmıştır.

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), kamu uyuşmazlıklarında tahkime gidilebilmesinin yolunu açan mevzuat değişikliklerinin ardından 31 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da “Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Tahkim Semineri” düzenledi.

Başbakanlık Başmüşaviri Mehmet ÇOBAS’ın konuşmasıyla başlayan konferansta Çobas; kamu kurum ve kuruluşları sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, Türk Mahkemeleri ya da tahkim yolundan birini tercih ederek Tip Sözleşme’ de düzenleme yapabileceğini, dolayısıyla burada bir tahkim şartının öngörülüp öngörülmemesi idarenin takdirine bırakıldığını, Kamu kurum ve kuruluşlarının kamu zararına neden olmamak, adaletin daha hızlı tesis etmesini sağlamak bilinciyle, hakemler aracılığı ile uyuşmazlığın çözülmesine imkân tanıyacak adımları atmalarının yerinde olacağını, bu bağlamda; kamu kurum ve kuruluşlarının tahkim yoluna gidilmesinde cesaretli davranmaları, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kurallarını daha işlevsel hale getirecek mekanizmaları işletmesinin önemli olduğunu vurgulayarak bu konuda atılacak adımlarla yatırımların daha hızlı ve etkin yürütülmesi sağlanacak olup, yapılacak işlerde farkındalık yaratılacağını belirtti.

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya AKINCI da, konferansta kamu avukatlarına İstanbul Finans Merkezi projesinin bir parçası olarak kurulan ISTAC Tahkimini ve kuruluşundan bu yana merkezin ulaştığı noktayı anlattı.

Deneyimli hukukçu Prof. Dr. Fikret EREN oturum başkanı olarak katılırken, Kamu İhale Kurumu adına konuşan İnceleme Dairesi Başkanı Orhan SEÇKİN ve Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Erdem BAFRA, kamu ihale sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları değerlendirirken, katılımcılara tecrübelerini aktardılar. Ayrıca, ISTAC Genel Sekreteri Dr. Candan Yasan TEPETAŞ, Merkezin yargılama usul ve yöntemleri hakkında geniş kapsamlı sunum yaptı.

Söz konusu seminere Sendikamız adına Kamu İhale Kurumunun kuruluşunda Hukuk Danışmanlığı görevinde bulunan Genel Sekreterimiz Av. Faruk KÜÇÜK katılarak Türkiye’de kamu hukukunda tahkim yolunun gelişmesine ve uygulanmasına ilişkin detaylı görüşmeler yaptı. ISTAC Başkanı ve Genel Sekreteriyle de ayrıca görüşen Av. Faruk KÜÇÜK, kamu ihale sözleşmeleri imzalayacak olan Türk ve yabancı yatırımcılar için uyuşmazlıkların çözümü bakımından önemli bir seçim hakkı doğduğunu, özellikle ISTAC’ın sunduğu Türk Mahkemelerine ödenecek nisbi harçtan daha düşük meblağlar ile tahkim davası açabilme imkânı ve hakem kararının oldukça kısa bir süre içerisinde verilmesi gerektiği yönündeki düzenleme de değerlendirildiğinde, tarafların bu avantajlardan yararlanmalarının da önünün açıldığını ve TÜRK İNŞA olarak İstanbul Tahkim Merkezinin destekçisi olduklarını belirtti.

 

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.