yazı üstü

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince, kira parasının tespiti için her zaman dava açılabilmektedir. Kira parasının arttırılması ile ilgili olarak gönderilen ihtarname veya aynı amaç için açılan davanın dilekçesinin tebliğ tarihi, tespit edilecek kira parasının geçerli olacağı dönemin belirlenmesi açısından önemlidir.

Usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş bir ihtarname veya açılmış bir dava olmadığında, yeni kira dönemi için kira parasının tespitine karar verilemiyor. Ancak, açılan davaya göre bir sonraki dönem için kira tespiti mümkün olmaktadır.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nde görülmüş olan davada, taraflar arasında herhangi bir kira sözleşmesi ve buna bağlı olarak kira artış şartı olmadığı gerekçesi ile kira tespit edilemeyeceği bildirilmiştir.


T.C.
Yargıtay
3. Hukuk Dairesi

Esas No:2011/11305
Karar No:2011/11680
K. Tarihi:5.7.2011

Davada, 01.01.2009 tarihinden itibaren aylık kiranın 4968 TL olarak tespitine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Mahkemece, kira artış şartına ilişkin ihtarnamenin tebliğinin usulüne uygun olmadığı, bu nedenle de davanın süresinde açılmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

21.11.1966 gün ve 19/10 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince, kira parasının tespiti davacı her zaman açılabilir. Kira parasının arttırılması ile ilgili olarak gönderilen ihtarname veya aynı amaç için açılan davanın dilekçesinin tebliğ tarihi, tespit edilecek kira parasının geçerli olacağı dönemin belirlenmesi açısından önemlidir.

Taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi ve dolayısıyla da artış şartı bulunmamaktadır. Usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş ihtarname veya açılmış dava da bulunmadığına göre 01.01.2009 günü başlayan dönem için kira parasının tespitine karar verilemez. Mahkemenin gerekçesinde, ihtarın geçersizliğine ilişkin olarak yaptığı saptama bu ihbarla doğrudur.

Ancak temyiz incelemesi sırasında yeni dönemin (01.01.2010) başladığı da göz önünde bulundurularak, mahkemece bir sonraki dönem için (2010) kira parasının tespitini isteyip istemediği hususunun davacı taraftan sorularak istemesi halinde bir sonraki dönem için kira parasının tespitine karar verilmesi mümkündür.

Öyle ise mahkemece, davacının bir sonraki dönem olan 2010 yılı için kira tespitini istemesi durumunda, bu dönem için yapılacak yargılama neticesinde hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yanlış gerekçeler ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. Maddesi gereğince <KARAR>BOZULMASINA<KARAR> ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 05.07.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

CEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.