Mühendisliği Bitiren Teknikerin Özlük Hakları Nasıl Değişir

Mühendislik fakültelerinin herhangi birinden mezun olan Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında Tekniker unvanlı Devlet memurlarının kadro unvanları değişmese bile özlük haklarında bazı değişiklikler olabilmekte.

0
933

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, Sağlık Hizmetleri Sınıfı, sağlık hizmetlerinde (hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsadığı belirtiliyor. Bu kapsamda, tekniker unvanlı kadroda görev yapan devlet memurları, mühendislik fakültelerinin herhangi birinden mezun olduklarında, kadro unvanları değişmese bile özlük haklarında bazı değişiklikler olabiliyor.

Memurunyeri haber sitesinde kaleme alınan bu konuda derece/kademe ve mali haklar olmak üzere iki farklı konudaki değişiklikler yasal dayanakları ile açıklanmıştır. Hep beraber bu değişiklikleri inceleyelim.

Derece/Kademe Değişiklikleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “36/A/12/d” maddesinde; “Memuriyette iken … üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” denilmiştir.

Aynı Kanunda, önlisans mezunu olarak Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki Tekniker kadrosunda görev alanlar 10/2’den , Mühendislik fakültesi mezunları ise 8/1’den memuriyete başlamakta olduğu görülmektedir.

Buradan hareketle, SH Sınıfı kapsamında Tekniker unvanlı kadroda görev yapan bir memurun Mühendislik fakültesinden mezun olması ve buna ilişkin belgeyi (diploma veya çıkış belgesi) kurumuna ibraz etmesi durumunda; hakkında intibak işlemi yapılmak suretiyle, Mühendislik mezuniyeti ve geçmiş çalışmaları ve emsalini geçememe durumu esas alınarak kazanılmış hak aylık derece/kademesi yeniden belirlenir. Ayrıca, kazanılmış hak aylık derecesindeki değişmeye bağlı olarak, bulunduğu Tekniker kadro derecesi de değişebilir.

Mali Haklarındaki Değişiklikler

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın “4/e” maddesinde; “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere,… kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. … bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.

160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “E/3” bölümünde de; “… kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, … bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, …”

ifadeleri yer almaktadır.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin verilen görüşlerde; “… teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin ‘kadro göreviyle ilgili olması’, ‘kurumun görev alanıyla ilgili olması’ veya ‘mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması’ gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atlanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği…” ifadeleri yer almıştır.

Buradan hareketle, SH Sınıfı kapsamında Tekniker unvanlı kadroda görev yapan bir memurun Mühendislik fakültesinden mezun olması durumunda, hakkında yapılacak intibak neticesinde kadro/aylık derecesindeki değişikliğe bağlı olarak, Tekniker kadro unvanına ilişkin daha üst derecelerin gösterge, ek gösterge, ek ödeme ve özel hizmet tazminatına hak kazanması ve böylelikle aylık maaşının artması söz konusu olabilir. Ancak bu memur, SH Tekniker kadrosunda olduğu müddetçe, Mühendis unvanı için belirlenmiş olan zam ve tazminatlardan yararlanamaz.

 

Düzenleyen: İnş. Müh. Yüksel KAYA

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.