Şehir Plancılarını Karne Konusunda Mağdur Eden “Plan Müelliflerine İlişkin Yönetmelik”te Değişiklik !

TMMOB Şehir Plancıları Odası "Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik Değişikliği Taslağı" hakkında görüş bildirdi. A grubu plan yapım yeterlilik belgesine sahip olmayan tüm şehir plancısı müelliflerin mağdur olduğu hususuna da değinildi.

0
2623
-Article Top-
- Advertisement -

Şehir Plancıları Odası ‘Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik Değişikliği Taslağı‘ ile ilgili şu şekilde açıklama yapmıştır;

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 14.02.2018 tarih ve 28178 sayılı yazısı ile Odamızdan “Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik Değişikliği Taslağı” hakkında görüş istenmiştir.

Odamıza üyelerimiz tarafından iletilen dilekçeler ve Kurullarımızda yapılan görüşmeler neticesinde Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik Değişikliği Taslağı`nda yer alan 5. ve 7. maddeler ile anılan Yönetmeliğin 8, 10 ve 13. maddelerine ilişkin Odamız görüş ve önerileri hazırlanarak 01.03.2018 tarih ve 03/0104 sayılı yazımız ile gönderilmiş bulunmaktadır.”

TMMOB Şehir Plancıları Odası konuya ilişikin üst yazısında şu ifadeleri dile getirdi;

“Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğin” getirdiği,
müelliflerin kademeli gruplandırılması şeklindeki uygulama, uzun yıllardır Odamız kurullarında tartışma konusu olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra, diğer başka meslek gruplarında benzerine pek rastlanmayan bir şekilde, mesleğimizin serbest piyasa ortamında icrası için şehir plancılarının, kamuda çalışılan yıla dayalı iş tecrübesini; özel sektörde ise, bitirilen iş sayısını esas alan düzenleme ile üstlenilebilen planlama hizmetlerinin değerlendirmeye alınması ve kamu ile özel sektörün değişkenlik göstermesi, meslek camiamızda uzun yıllardır kabul görmeyen ve rahatsızlık duyulan bir uygulamadır.

Esasen imar planlarının üretilmesi aşamasında şehir plancılarının kademelenmesi yerine, farklı niteliğe ve büyüklüğe sahip yerleşmelerin kademelenerek, yerleşme alanının gerektirdiği sayıda, nitelikte şehir plancısı ile birlikte, gereken durumlarda farklı uzmanlık
alanlarınınplanlama sürecine dahil edilmesi söz konusu olmalıdır. Bu bağlamda plan yapımı
müellifliği tarif edilirken, yapılacak imar planı işlerinin niteliğine göre ekip tanımı yapılması
gerektiği düşünülmektedir.

Diğer taraftan, F grubundan A grubuna bir gruplama tarif edilecek ise de, şehir plancılarının tek başlarına mesleğini icrası yerine, bir ekip olarak çalışmasını yönlendirmek daha doğru olacaktır. Örneğin bir metropol kentin planlama sürecini üstlenebileceği tarif edilen A grubu plan yapma yeterliliğine sahip bir şehir plancısının, belli sayıda ve tecrübede başka şehir plancıları ile birlikte çalışma zorunluluğu getirilerek, planlama meslek alanında üretilen hizmetlerin kalite ve değerini yükseltebileceği gibi, yeni mezun şehir plancılarının da daha fazla istihdamı sağlanabilecektir.

Söz konusu Yönetmeliğin, yukarıda aktarılan önerileri de içine alacak şekilde, problem üreten diğer maddeleri ile birlikte köklü olarak değiştirilmesi için, daha uzun erimde Şehir Plancıları Odası olarak Bakanlığınızla birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Diğer taraftan, Bakanlığınızca gönderilen taslak yukarıda belirtilen köklü düzenlemeler yerine, mevcut Yönetmeliğin özellikle 6360 Sayılı “14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” nedeniyle ortaya çıkan ve uzun zamandır serbest piyasada imar planı yapımını üstlenen ve A grubu plan yapım yeterlilik belgesine sahip olmayan tüm şehir plancısı müelliflerin mağdur olduğu; uygulama nedeniyle başka planlama bürolarının hazırladığı işlere sadece imza atmak üzere A grubu planlama ofislerinin ardı ardına kurulması nedeniyle, Odamızı ve tüm meslek camiasını rahatsız eden önemli bir sorunu çözme amaçlıdır. Bu bakımdan önemli bir değişiklik içeren söz konusu düzenlemenin bir an önce, sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi ile yaşanan sorunların önemli ölçüde çözüleceği görülmektedir.

Tarafımıza ilettiğiniz taslak metinde konu edilen 5. ve 7. maddeye ilişkin önerilerimiz ile
birlikte, Odamıza üyelerimiz tarafından iletilen dilekçeler ve kurullarımızda tartışma konusu
edilen ilgili Yönetmeliğin, diğer maddelerine dair öneriler de ekte değerlendirmenize
sunulmaktadır. Bakanlığınızca, ilgili Yönetmelik nezdinde başlatılan çalışmaların daha etkin ve adil bir sonuç üretebilmesi için, özellikle serbest şehircilik bürolarında yetkili serbest şehirci olarak faaliyet yürüten üyelerimizin, karne yükseltme konusunda yaşadığı sorunların çözümünü içeren önerilerimizin de dikkate alınması hususunu bilgilerinize sunarız.

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.