Şantiye şefi bilindiği üzere şantiyeyi yöneten kişidir. Şantiye Şeflerinin Sorumlulukları arasında; İnşaat faaliyetlerini müteahhit adına yürütmek, personelin ya da taşeronun sevk ve idaresini sağlamak, iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını denetlemek, yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesini sağlamak yer alır.

Şantiye Şeflerinin Sorumlulukları arasında, görev aldıkları proje yönetiminde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kusur ve eksiklikleri, öneri ve önlemleri belirlemek ve bunları yapı müteahhidine rapor etmek de vardır.

Yapı Denetim Uygulama Denetim Uygulama Yönetmeliği Madde 9/5 gereğince, yapı müteahhidi ve onu temsilen görevlendirilen şantiye şefi, yapım işlerindeki kusurlardan dolayı müteselsilen sorumludur.

İş Kanunu’na göre Şantiye Şeflerinin Sorumlulukları

İş Kanununun 2.maddesinde işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili olarak tanımlanmıştır. İnşa faaliyetini müteahhit adına yürüten şaniye şefi, görev üstlendiği şantiye açısından işveren vekili konumundadır. İşveren vekili konumunda olan şantiye şefi, şantiyede iş güvenliği ile ilgili gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Şantiye şefi uygulamada herhangi bir aksaklık veya eksiklik belirlediği zaman bunları yükleniciye ve işçilere yazılı olarak belirtme zorunluluğu vardır. Aksi takdirde herhangi bir kaza anında şantiye şefi kazanın sonucuna göre Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre taksirle adam yaralama/öldürme suçundan yargılanır. Yargılamaya ek olarak kazazedenin ailesine maddi/manevi tazminat öder.

Şantiye Şeflerinin Sorumluluklarından Kurtulabilmesi;

Şantiye şefinin görevi gerekli önlem ve tedbirleri almak suretiyle yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesini, iş güvenliğini sağlamaktır. Şantiye şefi bu görevi ancak eksiklikler ve alınması gereken önlemlerle ilgili olarak müteahhidi uyarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Şantiye şefinin eksikliklerle ilgili uyarıda bulunması onu sorumluluktan kurtaracaktır. Bu bakımdan her ne kadar henüz yürürlüğe girmemiş olsa da Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik hükümleri yol göstericidir.

Yönetmelikte şantiye şefinin görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahip olduğu öngörülmüştür. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefinin sorumlu tutulamayacağı açıklanmıştır.

Yine şantiye şefinin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve kusurları, öneri ve önlemleri belirlemek, yapı müteahhidine rapor etmek ve şantiyede görev alan ilgili kişilere bildirmekle yükümlü tutulmuştur. Raporda yer alan hususların yerine getirilmemesi halinde de sorumluluğun yapı müteahhidine ait olduğu açıklanmıştır. Dolayısıyla şantiye şefinin öncelikle, şantiyedeki eksik, hatalı doğru bir biçimde gözlemlemesi gerekir. Tespit ettiği eksiklikleri müteahhide yazılı olarak bildirmesi gerekir. İleride ispatla ilgili sorunlar doğmaması bakımından bildirimin işverene teslim edildiğine dair bir şerh alınması gerekir. Bunun mümkün olmaması durumunda noter vasıtasıyla gönderilmesi yerinde olacaktır.

‘İş Sağlığı ve Güvenliği açısından Şantiye Şeflerinin Sorumlulukları’

Başlıklı makaleyi Düzenleyen: İnş. Müh. Tarık AMİL

e-posta: tarik_amil12@hotmail.com

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Yaklaşan EtkinlikCEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.