7144 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi ile Vergi Usul Kanununa geçici 31. madde eklendi. Bu madde ile tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (finans kurumları vb. hariç) 30/09/2018 tarihine kadar gayrimenkullerini yeniden değerleyebilecekler.

0
1524

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Şadi Çetin

“Yeniden değerlemede, taşınmazların ve bunlara ait amortismanların, bu Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınacak. Amortismana tabi taşınmazlar için amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda yeniden değerlemeye esas alınacak tutar bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenecek. Taşınmazların kayıtlı değerleri ve bunlara ilişkin amortismanları yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle yeniden değerleme sonrası değerleri bulunacak.

Yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı olarak;  en son bilançoda yer alan taşınmazlar ve bunların amortismanları için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya (2018/Nisan) ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, söz konusu bilançonun ait olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran dikkate alınacak. (1/1/2005-1/1/2014 arası ÜFE, 1/1/2014 tarihinden itibaren Yİ-ÜFE değerleri uygulanacak).

Gayrimenkulün Değeri İki Katına Çıkabilecek

Yeniden değerleme sonrasında; örneğin 8 yıl önce (2010’da) satın alınan ya da inşa edilen bir gayrimenkulün muhasebede kayıtlı değeri yaklaşık olarak iki katına çıkacak. Taşınmazlarını bu madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler bu kıymetlerini, yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden amortismana tabi tutmaya devam edecekler.

Yeniden değerleme neticesinde taşınmazların değerinde meydana gelecek değer artışı, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilecek. Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacak. Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınacak.

Artış Tutarı Üzerinden Yüzde 5 Vergi Ödenecek

Gayrimenkullerini yeniden değerlemek isteyen mükellefler, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %5 oranında hesaplanan vergiyi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edecekler ve aynı süre içerisinde ödeyecekler Ödenecek olan bu vergi indirim ya da mahsuba konu edilemeyecek.” dedi.

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.