Emlakçılık Yasası Resmi Gazetede Yayınlandı

Kamuoyunda emlakçılık yasası olarak bilinen Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik ile herkes emlakçı olamayacak ve alım satımda hizmet bedeli yüzde 4'ü geçemeyecek.

0
2791
yazı üstü

Taşınmaz Ticareti hakkında yönetmelik ile emlakçılık sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Yeni yönetmeliğe göre herkes emlak danışmanlık ofisi açamayacak. Emlak danışmanlık ofisi açılması yetki belgesi gerekiyor. Emlak Ofislerinin işyeri açma ve çalıştırması için yetki belgesi zorunluluğu 3 ay sonra başlayacak. Yetki belgesi verilmesinde istenen şartlar ilgili yönetmelikte belirlendi.

Komisyonlar Yüzde 3’ten Yüzde 4’e Çıktı

Gümrük ve Ticaret bakanlığının paylaştığı ilk taslakta alım satımlarda alınacak komisyon oranı satış bedelinin yüzde 3’ü olarak açıklanmıştı. Ama resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte bu madde değiştirildi ve alım satımlara katma değer vergisi hariç yüzde 4 komisyon sınırı getirildi.

Kimler Yetki Belgesi Alabilecek?

Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilecek. Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek. Bir işletmede birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkarın taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunması durumunda işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenlenecek. Yekti belgesi alacaklar:

1) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,

a) 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması.

b) İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması.

c) Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması.

2) Meslek odasına kayıtlı olunması,

3) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

4) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

a) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

b) En az lise mezunu olması,

c) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

ç) Konkordato ilan etmemiş olması,

d) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

5) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

Taşınmaz Ticaretine Konu Hizmetler

Taşınmaz ticareti yapanlar aşağıdaki hizmetleri verebilir:

a) Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralaması konusunda pazarlama faaliyetinde bulunmak ve aracılık yapmak.

b) Alım satım ve kiralamaya konu taşınmazla ilgili inceleme, araştırma ve raporlama yapmak.

c) Taşınmazın rayiç satış veya kira bedeli hakkında iş sahibine bilgi vermek.

ç) Tapu işlemlerine aracılık etmek.

d) Alıcı veya kiracı ile sözleşme yapmak, kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, taşınmazın tamiri, bakımı ve onarımı gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreç hakkında iş sahibini bilgilendirmek.

e) Taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.

f) Taşınmaz ticaretine ilişkin diğer hizmetleri yürütmek.

 


Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

CEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.