Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği Yayımlandı

Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet birimleri ve il müdürlükleri tarafından, kamu yapılarına ilişkin her türlü yapım işlerine ait denetim hizmetlerinin yürütülmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup 5 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

0
1077
yazı üstü

Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet birimleri ve il müdürlükleri tarafından, kamu yapılarına ilişkin her türlü yapım işlerine ait denetim hizmetlerinin yürütülmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup 5 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra, Bakanlık tarafından yapı denetimi yürütülen işlerde, 05/09/1979 tarihli ve 16745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği 3 ay sonra yürürlükten kaldırılacaktır.

Yönetmeliğin İkinci Bölüm‘nde Denetim Teşkilatı, Teşkili, Çalışma Esasları, Görev, Yetki ve Sorumluluklarından bahsedilmiştir. Denetim teşkilatı; yapım işlerinin denetim hizmetlerini yürütmek üzere, idare tarafından görevlendirilen denetim amiri, denetim şefi, denetim mühendisi ve denetim mühendisi yardımcısı ile yardımcı denetim elemanlarından oluşmaktadır. İşin niteliği ve özelliği dikkate alınarak, bu görevlere getirilecek kişiler:

  1. Mühendis veya mimar olmak şartıyla, merkez birimlerinde daire başkanı veya şube müdürü, taşra teşkilatında müdür yardımcısı veya şube müdürü, denetim amiri veya müstakil denetim amiri olarak görevlendirilir. İhale yetkilisi, aynı iş için denetim amiri olamaz.
  2. Denetim amirine yardımcı olmak üzere bir mühendis veya mimar, denetim şefi olarak görevlendirilir.
  3. Denetim işlerini yürütmek üzere yeteri kadar mühendis veya mimar denetim mühendisi olarak görevlendirilir.
  4. Denetim mühendisinin sorumluluğu altında çalışmak ve ona yardımcı olmak üzere bir veya birden fazla mühendis ve/veya mimar, denetim mühendisi yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Zaruret hâlinde, idarenin onayı ile teknikerler de denetim mühendisi yardımcısı olarak görevlendirilebilir.
  5. Denetim mühendisinin sorumluluğu altında çalışmak üzere bir veya birden fazla tekniker ve/veya teknisyen ve/veya laborant veya topoğraf yardımcı denetim elemanı olarak görevlendirilir.

Görevlendirilmiş olan bu kişiler ihtiyaca bağlı olarak birden fazla işin denetim görevini de üstlenebilirler. Denetlenecek işin büyüklüğüne, niteliğine ve özelliğine göre kısımlara  ayrılabilir ve her kısım için ayrı bir denetim mühendisi görevlendirilebilecek. Bölümün devamında görevlendirilecek kişilere ait görev ve sorumlulukları açıklanmıştır.

Yönetmeliğin Üçüncü Bölüm‘nde düzenlenmesi gereken belgelerden bahsedilmiştir. İdare tarafından, işin niteliği ve özelliği dikkate alınarak, yaptırılmakta olan her türlü işin kayıt altına alınması için, Rölöve Defteri , Şantiye Defteri , Ataşman Defteri , Yeşil Defter ve tutanaklar tutulacaktır.

Denetim teşkilâtı; denetlediği yerlerde iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında öngörülen hususlara uygun olarak çalışılıp çalışılmadığını kontrol edecek ve gereken tedbirlerin alınmasını sağlayacak ve bu konuda eğitici yönlendirmelerde bulunacaktır.

Gerekmesi halinde idare danışmanlık hizmeti de alabilecektir.

Yönetmelik 3 ay sonra yani 5 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinin hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

Resmi Gazete

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

CEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.