Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında, özel uzmanlık gerektiren konularda tasarımın gözetimi ve kontrolünün yapılacağı bildirilmiş olup 11 Ocak 2019 tarih ve 30652 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi Ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ” olarak yayımlanmıştı.

Bu tebliğe göre binaların deprem etkisi altında tasarımı konusunda ilgili alanda teorik ve mesleki bilgi ve deneyim sahibi olan inşaat mühendislerine Bakanlıkça “Özel Binalar Tasarım Gözetmenliği Belgesi” veriliyor. Peki, başvuruda hangi evrakları sunmamız gerekiyor?

TGU Belgesi Başvuru Evrakları

 1- Başvuru sahibince imzalanması gereken TGU belge talep dilekçesi [ örnek-1]

Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ…

 2- Önlü-arkalı, orijinal, mühürlü olacak şekilde noter onaylı lisans/yüksek lisans diploma veya doktora belgesi sureti ya da TGU belgesini düzenleyen idare yetkilisi tarafından bunların “aslı görülmüştür”, “aslının aynısıdır” gibi ifadelere yer verilerek imzalanmış suretleri

 3- Yüksek lisans/doktora programlarında alınan dersleri gösterir onaylı transkript belgesi

 4- Varsa mesleki yayınlar (Makalelerin uluslararası endekslere giren hakemli dergide yayımlanmış nüshası; yazarlığı yapılan kitap bölümü) (Bu dokümanların pdf formatında CD veya harici taşınabilir bellek gibi elektronik ortama kaydedilerek teslim edilmesi gerekiyor)

 5- Başvurulan uzmanlık alanı ile alakalı yüksek lisans/doktora programını tamamlayanlar veya bunları yönetenler için ilgili yüksek lisans/doktora tezinin tez komisyonunca imzalı sureti (Bu dokümanların pdf formatında CD veya harici taşınabilir bellek gibi elektronik ortama kaydedilerek teslim edilmesi gerekiyor.)

 6- Serbest inşaat mühendisliği (SİM) hizmeti sunanlardan son 3 (üç) aya ait İnşaat Mühendisleri Odası kayıt belgesi aslı

 7- Başvurulan yıla ait noter tasdikli imza beyannamesinin aslı

 8- T.C. kimlik numarasının yer aldığı, nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya aile cüzdanı gibi resmi belgenin fotokopisi

 9- Mesleki deneyimini gösteren belgeler  (Mesleki deneyim ve çalışma süreleri, çalışılan kuruluşlardan alınan ve çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca onaylanan belge ile belgelendirilir. Ayrıca, özel kuruluşlarda yapılan çalışmaları teyit etmek üzere ilgili SGK’dan alınan belgeler ibraz edilir.)

10- Uzmanlık alanında deneyimini gösteren görev alınan işler: Başvurulan uzmanlık alanında fiilen yapılan analiz/tasarımlar ile analiz/tasarım kontrolü/danışmanlığı yapılan işlerden, değerlendirmeye alınması istenilenlere dair belgeler (Bu işlerin başvuranın projedeki pozisyonunu gösterecek şekilde başvuran tarafından imzalanmış ve ilgili İdaresince tasdik edilmiş olan hesap/analiz vb. raporlarının kapak sayfaları ile ilgili proje antetinin aslı veya bunların İdaresince “aslının aynıdır” ifadesiyle kaşelenip imzalanmış nüshası ya da mevzuatı gereği bu hususların mümkün olmadığı durumlarda deneyimi tevsik eder nitelikte diğer evrak) (Ayrıca bu işlerin analiz/hesap/geoteknik raporlarının, proje paftalarının ve ilgili olabilecek diğer tüm dokümanlarının pdf veya tiff formatında CD veya harici taşınabilir bellek gibi elektronik ortama kaydedilerek teslim edilmesi gerekiyor.)

11- Tebliğ hükümleri ile kayıtlı elektronik posta ve elektronik imza kullanımına ilişkin taahhütname

Taahhütname-1′i indirmek için TIKLAYINIZ…

12- Basılı malzeme ve danışmanlık ücreti dekont aslı (başvuru evrakı ile birlikte TGU belge bedelinin yatırması zorunlu olup 2019 yılı için 1.700 TL basılı malzeme ve danışmanlık ücretinin Bakanlığın 120 numaralı sertifikalandırma gelir kodu hesabına yatırılması gerekmektedir. EFT, ATM veya havale dekontları kabul edilmeyecektir. Her bir uzmanlık alanı için ayrı ayrı belge bedeli ödenmesi gerekmekte olup TGUA-4 alanında uzman olanların TGU-3 alanında da uzman sayılması sebebiyle TGUA-4 uzmanı başvurularında ayrıca TGUA-3 için belge bedeli ödemesi gerekmez. )

12- Vesikalık fotoğraf (renkli, son bir yıl içinde çekilmiş, bir adet biyometrik fotoğraf, zarf içinde)

14- Tasarım gözetmenliğinin özel hukuk tüzel kişiliği tarafından üstlenilmek istenmesi halinde,

 > Tasarım gözetmenliği belgesi almak için başvuran şahsın bu şirketteki durumunu gösterecek şekilde, şirketin kuruluş amaç ve faaliyet alanını içeren, ortaklık paylarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Ticaret Sicil Memurluğundan alınan onaylı sureti ya da bu hususları tevsik eder nitelikteki benzer diğer belgeler

 > Tüzel kişiliğin son 3 (üç) aya ait meslek odası büro tescil belgesi

 > Özel hukuk tüzel kişiliği taahhütnamesi

Taahhütname-2‘yi indirmek için TIKLAYINIZ…

 15-Tebliğ hükümlerine göre doldurulacak sicil durumu taahhütnamesi

Taahhütname-3‘ü indirmek için TIKLAYINIZ…

Yukarıda belirtilen tüm evrakları topladık. Ne yapacağız? Başvuruda nelere dikkat edileceğiz?

TGU Başvuru Esasları Nelerdir?

– Başvurular, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü hitaplı olarak posta ya da kargo yoluyla gönderilebilir veya evrak elden Bakanlık Genel Evrak birimine teslim edilebilir. Yapılacak Başvurunuzda evrakların eksiksiz olması önemlidir.

– Başvuruların bir sonraki yıl içinde sonuçlanması halinde başvuru evrakının yenilenmesi gerekmiyor. Ancak komisyonda eksik evrak kararı alındıktan sonra evrakın sunulduğu başvurunun bir sonraki yıl içerisinde yapılması halinde, o yıla ait başvuru belgeleri ve basılı malzeme ve danışmanlık ücreti farkı isteniliyor.

– Geçici mezuniyet belgeleri aksi bir hüküm belgede belirtilmez ise mezuniyet tarihinden itibaren sadece bir (1) yıl geçerli kabul ediliyor.

– Belge yenileme başvurularında daha önceden sunulan diploma veya doktora belgeleri ile güncelliğini yitirmeyen diğer belgelerin yeniden ibrazı gerekli değil.

– Bakanlıktan daha önce TGU belgesi alınmış ise başvuruda belirtilecek.

– Ad/soyad değişikliklerinin varsa mahkeme kararı suretiyle ve TGU belgesi kayıplarının ise gazete ilanıyla birlikte Bakanlığa 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

– Bakanlık, başvurunun değerlendirilme iş ve işlemleri sırasında ek belge veya bilgi talep edebilecektir.

Komisyondaki Üyeler Kimdir?

 – Prof. Dr. M. Nuray AYDINOĞLU (Üniversite Öğretim Üyesi)

 – Prof. Dr. Zekeriya POLAT (Üniversite Öğretim Üyesi)

 – Atila ERENLER ( ÇŞB, Genel Müdür Yardımcısı V.)

 – V. Aydın ÖNAL ( ÇŞB, Şube Müdür V.)

 – T. Selçuk KÖKSAL ( AFAD, Grup Başkanı )

Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetleri Tebliğini Okuyun…

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

2 YORUMLAR

  1. BEN OKUDUM AMA HİÇ BİRŞEY ANLAYAMADIM BUNUN YERİNE DİREK SINAV ACSLAR VE herkesin statik deprem hes konusunda bilgi düze yi ölcülür sınavda bir baraj puan konur 70 -80 gibi bu barajı aşana belge verilir adil sistem olur dr tezin varsa banko 30 puan makalen varsa banko 20 puan gibi adam 50 puan bana fark atıyor akademik kariyeriden sınav sistemi hem bilgiyi hem tecrübeyi yansıtır bilgi ve tecrübesi olan sınavdan yüksek not alır
    aynı iş güvenlik belgesi sınavı gibi bütün inş müh leri genci yaşlısı sınava girer bu sınavı başarıya göre gecer ve belgesini alır bu sınav ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIGI TARAFINDAN YAPILIRSA cok saglıklı olur bu vesile ile sayın BAKANIMIZA ARZ EDERİM BU BİLGİLERİMİ BU KONUYA EL ATARLARSA DAHA İYİ OLUR Sayın bakanım saygılarımı hürmetlerimi sunarım

  2. yazım biraz acele oldu kusura bakmayın kusurum olduysa hepinizin affına sıgınıyorum bütün meslektaşlarımıın sorununu dile getirmek istedim bu şekilde sınav sistemi benim kanatimce daha anlşılır ve daha pratik olur sanırım bekraunt degilde direk bilgi ve tecrübeye dayalı sınav olursa daha iyi olur kppss sınavı gibi vb başka görüşleri olan meslektaşlar görüş ve fikirlerini yazar ve paylaşırsa cok daha iyi bilgiler öneriler cıkar bu konu ile ugraşan başta cevre ve şehircilik bakanımızı ve teknik ekibini saygıyla selamlar hürmetlerimi sunarım ülkemiz deprem kuşagında bu konu bence cok cok önemli emegi gecen bütün bakanlık teşkilatına saygılarımı sunuyorum

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.