Tarım Arazileri İmar Barışı Kapsamında mı?

Tarımsal veya tarım dışı kullanımlar için "Yapı Kayıt Belgesi" düzenlenmiş olup il müdürlüklerince kesilen idari para cezasının iptal edilip edilemeyeceği ile ilgili Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü istenmiştir. 3194 sayılı kanun kapsamı dışındaki cezalar iptal edilemez görüşü verilmiştir.

0
1454
- Advertisement -

11 Mayıs 2018 tarihli 7143 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesinde yapılan düzenleme ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında izin alınmaksızın gerçekleştirilen tarımsal veya tarım dışı kullanımlar için “Yapı Kayıt Belgesi” düzenlenmiş olup il müdürlüklerince kesilen idari para cezasının iptal edilip edilemeyeceği ile ilgili Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü istenmiştir.

Bakanlık, konu ile ilgili görüşlerinde; 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesi birinci fıkrasında “… Başvuruya konu yapının ve arsanın durumu…” ifadesi, 10. fıkrasında “Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.” denilmiştir.

Buna karşılık, 03 Haziran 2005 tarihli ve 5403 sayılı Kanunun 25. Maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesine eklenen (c) bendinde “Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamaz.” hükmü bulunmaktadır. Yine, 5403 sayılı Kanunun 13. Maddesinin birinci fıkrasında “Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.” ve 14. Maddesinin üçüncü fıkrasında “Büyük ovalarda bulunan tarım arazileri hiçbir surette amacı dışında kullanılamaz.” amir hükmü yer aldığı belirtilmiştir. Ayrıca, 5403 sayılı Kanunun 20. Maddesinde “Tarım arazilerinin yanlış kullanımlarına uygulanacak cezalar…” ve 21. Maddesinde “Tarım dışı amaçlı arazi kullanımlarına ilişkin cezalar ve yükümlülükler”nin düzenlendiği belirtilmiştir.

Konu ile ilgili Bakanlık Hukuk müşavirliğinden alınan görüşe ise, 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddenin 4. fıkrasında “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir…” hükmü yer aldığı, bu nedenle iptal edilecek para cezalarının 3194 sayılı Kanun uyarınca verilen cezalar olduğu, 5403 sayılı Kanun uyarınca verilen idari para cezalarını kapsamadığı yönünde olmuştur.

Yukarıda da açıklandığı üzere, hak sahiplerinin mülkiyet sorunlarını düzenleyen 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. Madde düzenlemesinin, tarım arazileri üzerinde yasalara aykırı bir şekilde inşa edilmiş yapı ve tesisleri kapsamayacağı sonucuna varılmıştır. Bu hususta Belediye Başkanlıklarınca aykırı işlem tesis edilmemesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.