İkinci Dünya Savaşı’dan sonra Avrupa’nın yapılanmasında ve Avrupa Birliği‘nin oluşumunda Çelik Sektörü önemli bir rol oynadı.

Avrupa Birliği’nin kurulmasının ilk adımı 18 Nisan 1951 de Avrupa Kömür ve Çelik Birliği (European Convention for Steel and Coal – ECSC)’nin kurulmasına dair antlaşmanın; Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında imzalanması ile atıldı.

10 Ekim 1955 de Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork – ECCS) kuruldu. ECCS 1955 yılında, sınırlı demir çelik kaynaklarının daha verimli kullanılması için standartların belirlenmesi ve çelik kullanımının bilinçli bir şekilde yaygınlaştırılması için kuruldu. Konuya dair ana yaklaşım, “enerji kaynakları” paylaşımı yüzünden bir daha Avrupa içi kavgaların olmaması idi.

Türkiye’deki ise ilk demir çelik tesisi olan Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDEMİR)’in 3 Nisan 1937’de temelinin atılması ile başladı.

Avrupa Kömür ve Çelik Birliği’nin kuruluşundan kısa süre sonra Türkiye’de de Demir Çelik Sektörü oluşumunu tamamladı. 15 Mayıs 1965 tarihinde ERDEMİR, 3 Ekim 1970 tarihinde de İSKENDERUN Demir Çelik Tesisleri hizmete girmesiyle ülkemiz demir çelik sanayide ilerlemesi devam etti. 1989 yılında başlayan kuruluş çalışmaları 1992 yılında sona erdi ve Yapısal Çelik Derneği kuruldu.

26.02.2001 tarihinde derneğimizin ünvanının Türk Yapısal Çelik Derneği olması onaylandı. Yönetim Kurulu’nun 2003 yılındaki kararı ile Türk Yapısal Çelik Derneği İktisadi İşletmesi kuruldu. Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yoğunluk kazanması üzerine 2010 yılında Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM) olarak değiştirildi.

Kuruluşun vizyonu; “Türk çelik yapı sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek, sektörün kalitesini ve bilinirliğini yükseltip, Türk yapısal çelik ürün ve hizmetlerinin dünyada tercih edilir olmasını sağlamak” olurken Türkiye’de çelik yapıların yönetmelik ve standartlara uygun tasarım ve yapımını geliştirmek, kullanım alanlarını yaygınlaştırmak, sektörün sürdürülebilirliğini ve küresel etkinliğini artırmak misyonu doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

TUCSA’nın çalışma konuları:

– Türkiye’de demir, çelik ve diğer metal cinsleri ile yapı elemanı üreten endüstri kuruluşlarının, ayrıca bu üretimi kullanarak çeşitli türde yapı projelendiren ve konstrüksiyon yapan kuruluşların genel sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olmak, çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermek,

– Türkiye’de çelik veya diğer metallerden üretilen yapı elemanlarının kullanımını etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak amacı ile ulusal teknolojinin uluslararası düzeye çıkarılması için gerekli temel ve uygulamalı araştırmaları yapmak veya yapılmasını özendirmek, bu konuda bilgi alış-verişini sağlamak amacı ile ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler, sempozyumlar düzenlemek, yayınlar yapmak ve yapılmasını özendirmek, bu maksatla çelik konusunda Avrupa Yapısal Çelik Konvansiyonu gibi uluslararası bilimsel ve teknolojik nitelikli birlik ve derneklere mevzuat çerçevesinde üye olmak ve onların etkinliklerine katılmak.

– Mahkemeler tarafından istenilmesi durumunda, mahkemelere çelik ve metal yapılar konusunda uzman hakem ve bilirkişiler sağlamak,

– Konu ile ilgili yayınlar izlemek, edinmek, bir kütüphane kurarak üye ve ilgililerin yararına sunmak, dileyenlere sağlamak,

– Dernek amacı doğrultusunda, ödüller, burslar gibi özendirici etkinliklerde bulunmak,

– Çelik ve çelik yapı üretici, yüklenici, tasarımcı, denetçi ve danışmanları ile çelik yapı elemanları ve servisleri üretici ve sağlayıcılarını ulusal ve uluslararası standartlara göre sınıflandırıp derecelendirerek yeterliklerini belgelendirmek,

-Araştırma-geliştirme ve kaliteli imalat için gerekli test laboratuvarları oluşturmak ve bu konuda sektöre hizmet sunmak.

– Çelik ve çelik yapılar konusu ile ilgili mimar, mühendis, ustabaşı, usta ve ilgili diğer teknik personel ile bu konulardaki eğitmen ve öğreticilere, ulusal ve uluslararası standart ve yönetmeliklere uygun olarak mesleki ve teknik eğitimler ile mesleki gelişime yarar sağlayacak diğer eğitimleri vermek, sınav yapmak ve onların konularıyla ilgili personel belgelendirmesini yapmak ve bu amaçla sınav merkezleri oluşturmak.

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Yaklaşan EtkinlikCEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.