10 Aralık 2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10 ve 11 maddeleriyle İmar Kanunu’nun bazı hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin’in haberine göre, getirilen yeni tanımlamalarla tüm imar yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın elinde toplanmasının önü açıldığı belirtilmiştir. Buna göre, yerel yönetimler artık bakanlığın her şehir için hazırlayacağı Çevre Düzeni Planı‘na uygun hareket etmek zorunda kalacak. 10 Aralıkta yayınlanan torba yasa ile planlama kademelerine yeni bir üst kademe olan Mekansal Strateji Planları eklenmiş olup Çevre Düzeni Planları da bu planlara göre hazırlanacak.

İmar Kanunu’nda neler değişti?

3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinde yer alan “Nazım İmar Planı” ve “Çevre Düzeni Planı” tanımları;

ve maddeye “Fen adamları” tanımından sonra gelmek üzere “Mekânsal Strateji Planı” tanımı eklenmiştir.

Nazım İmar Planı; varsa bölge planlarının mekâna ilişkin genel ilkelerine ve varsa çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklüklerini, nüfus yoğunlukları ve eşiklerini, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, plan hükümleri ve raporuyla beraber bütün olan plandır.”

Çevre Düzeni Planı; varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve stratejilerine uygun olarak yerleşim, gelişme alanları ve sektörlere ilişkin alt ölçek planlarını yönlendiren genel arazi kullanım kararları çerçevesinde ilke ve kriterleri belirleyen, bölge, havza veya il bütününde hazırlanan, plan hükümleri ve raporuyla bir bütün olan plandır.”

şeklinde değiştirilmiş olup maddeye “Fen adamları” tanımından sonra gelmek üzere;

Mekânsal Strateji Planı; ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekânla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları yönlendiren, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan plandır.”

tanımı eklemiştir. Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte;

“Mekânsal planlama kademeleri:

MADDE 6- Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; “Çevre Düzeni Planları” ve “İmar Planları” kademelerinden oluşur. İmar planları ise nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak hazırlanır. Her plan bir üst kademedeki plana uygun olarak hazırlanır.

Mekânsal strateji planlarında; kalkınma planı ile varsa bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgelerinde ortaya konulan hedefler dikkate alınır.

Büyükşehirlerde 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yapılmış olması, gerekli görülen bölgelerde 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının yapılmasına engel teşkil etmez.”

şeklinde değiştirilmiştir. Yani, mekansal planlama kademeleri;

– Mekansal Strateji Planı,
– Çevre Düzeni Planı,
– İmar Planından

oluşuyor.

Aşağıda da 9 Eylül Üniversitesinin Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin hazırladığı bir çalışma bulunuyor. Aslında mekansal planlama, şehir plan uygulamaları için çok güzel olacağını düşünüyorum. Bir çok şehrimiz bu vesile ile potansiyelini her alanda artırabilecektir. Bu nedenle, değişikliğe sadece yerel yönetimler penceresinden bakmamamız gerektiğini düşünüyorum.

Ayrıca, bu değişikliğin yerel yönetimler için bir fırsat olduğunu, şehri ve ilçelerini nasıl organize edeceklerini tespit etmede değerli veri kaynağı sağlayacaktır.

Mekansal Planlama neleri kapsamıyor? Neden?

Mekansal Planlama Kademelenmesinde Yer Almayan Planlar, Özel Amaçlı Planlar olmaktadır. Bunlar;

– Bütünleşik Kıyı Alanı Planları,
– Uzun Devreli Gelişme Planları,
– Sakınım Planları, Eylem Planları,
– Yenileme Planları,
– Kurumsal Strateji Planları,
– Ulaşım Ana Planı,
– Yönetim Planları

Bu planların ortak özellikleri ise mekansal plan niteliğinde olmayıp, plan kademelenmesinde yer almamalarıdır. Ancak mekansal planlara veri sağlarlar ve mekansal planların uygulanmasına yol gösterirler.

Saygılarımla,
İnş. Müh. Yüksel KAYA

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

CEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.