Salı, Haziran 18, 2019

Yazarın Makaleleri

kira yardım kılavuzu

2019 Yılı Kira Yardımı Kılavuzu Yayınlandı

Kira Yardımı Kılavuzu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 5 inci maddesi ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 16 nci maddesi...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Bu Yıl İkinci Kez Değişti!

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 'nde yapılan değişiklik 13 Haziran 2019 tarih ve 30800 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Yönetmeliğimiz bu yıl 2 kez, son...

Yapı Denetimi Hizmet Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 5 Şubat 2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup günümüze kadar 10 kez değiştirilmiştir. Yapılan son...

2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı!

"2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" 30789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaşım, konaklama, yemek ve diğer giderler belgelerin sunulması halinde ayrıca ödenecek...

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Yine Değişti

5 Şubat 2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği” yapılan olan bu değişiklik ile 10 uncu kez değiştirilmiş oldu....