personel alımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü aşağıda belirtilen pozisyonlarda personel alımı yapacağını açıkladı.

Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) için görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacak. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Avrupa Birliği Projesi kapsamında iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile proje süresince istihdam edilecek olup, devlet memurluğuna geçiş için bir hak yerine geçmeyecektir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı proje kapsamında iş güvenliği uzmanı,personel alımı yapılacak. Değerlendirme; ön değerlendirme (idari ve teknik kontrol aşamaları) ve sözlü sınav aşamalarından oluşacak. Başvurular için son tarih 10 Mart 2020 Salı günü mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Söz konusu tarihe kadar adayların istenilen belgelerle “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

* Ücret Toplam Maliyet üzerinden belirtilmiştir. Gelire ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi işveren hissesi ile diğer tüm vergi ve kesintiler düşülecektir.

** Takım Lideri gerektiğinde şehir dışı saha ziyaretlerine katılım sağlayabilecektir.

*** Mühendisler aktif olarak şehir dışı yeraltı maden işletmelerine saha ziyaretlerinde bulunacaklardır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İşbu ilan metni ekinde yer alan Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş (Türkçe-İngilizce), Sağlık Beyanı, Adli Sicil Beyanı ve aşağıda sayılan diğer belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir: “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Emek Mahallesi, 17. Cadde. No:13 Emek, Çankaya, 06520, Ankara”

İstenilen belgeler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Adayın adı, soyadı ve TC Kimlik Numarası;
 • Başvurduğu pozisyon (Örn: Takım Lideri)
 • “T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı”
 • Zarfın her iki yönüne “SINAV KOMİSYONU TARAFINDAN AÇILACAKTIR” ibaresi.

Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilir. Birden fazla pozisyon için başvuru yapacak adaylar başvurulacak her bir pozisyon için başvuru dosyasını ayrı hazırlamalı ve ayrı bir zarf olarak sunmalıdır. Başvurular için son tarih 10 Mart 2020 Salı günü mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve başvuru tarihi olarak Bakanlık Gelen Evrak sistemine kayıt tarihi esas alınacaktır. İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 10 gün öncesine kadar proje mail adresi olan misgep @misgep.org e-posta adresine iletilmedir.

Yalnızca bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup, her türlü yanıt sıkça sorulan sorular şeklinde verilecek ve verilen cevaplar son başvuru tarihinden en az 5 gün öncesinde

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı web sayfası

https://www.ailevecalisma.gov.tr/

 • İSG-KATİP sistemi web sayfası

https://isgkatip.ailevecalisma.gov.tr/

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

 • Başvuru dilekçesi (İlan metninin sonunda yer almaktadır. Dilekçedeki TC kimlik numarası, isim, imza, e-posta, telefon, tarih bölümleri, başvurulan pozisyon ve kontrol listesi aday tarafından kontrol edilerek işaretlenmelidir)
 • Özgeçmiş Formu (CV) (İngilizce-Türkçe olarak istenecektir.)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin/denklik belgesinin fotokopisi (Aslı mülakatta istenecektir)
 • SGK Hizmet Dökümü Belgesi
 • Adayların spesifik alanlardaki mesleki deneyimini ispat etmek üzere, varsa işyerlerinden veya ilgili Kurumdan alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini, yaptıkları belli başlı işleri ve çalışma sürelerini gösteren imzalı kaşeli referans mektubu Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır.)
 • Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık problemi veya seyahat engeli olmadığına dair beyan (İlan metninin sonunda yer almaktadır)
 • Kamuda istihdam edilmeye engel teşkil edecek Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge
 • Asgari ve tercihi niteliklere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu tüm belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini veya e-devlet çıktılarını gerek duyulduğu takdirde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne ibraz etmek zorundadır. Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan, gerek duyulması halinde yukarıda belirtilen belgelere ek olarak başka belgeler de istenebilecektir. Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun herhangi bir aşamada tespiti halinde oluşan kamu zararının tahsil edilmesi için kişiler hakkında yargı mercilerine başvurulacaktır.

SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI

Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:

 • Başvurulacak pozisyonlar için “Aranan Asgari Nitelikler” kısmında belirtilen nitelikleri taşıyor olmak ve bu durumlarını ispatlar belgeleri başvuru evraklarıyla birlikte teslim etmek
 • Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.),
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.),
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir.)
 • Takım lideri ve mühendis pozisyonları için ayrıca madencilik sektöründe görevini devamlı yapmasına, yeraltı madenlerinde çalışmasına engel olabilecek bir hastalığı ya da özel durumu bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir.)
 • Yurt içi seyahat engeli bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır).

Ayrıntılı PDF linki.

https://bit.ly/2w850MT

https://lnkd.in/dVRkNwr

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Personel Alımı” başlıklı yazı kamuajans.com sitesinden alınarak düzenlenmiştir.

Düzenleyen: Elk. Müh. Yusuf YILDIRIM

@insaportcom

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.