Atıksu Arıtma Tesisleri ‘nin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesi için istihdam edilecek teknik personelin nitelikleri, belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin Tebliğ 30782 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Evlerden, sanayi tesislerinden, farklı ticari işletmelerden, kurumlardan ve benzer binalardan kullanıldıktan sonra boşaltılan sular atık su olarak tanımlanıyor. Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atık su haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birine veya birkaçına atık su arıtma, bu işlemlerin yapıldığı tesislere ise Atıksu Arıtma Tesisleri deniliyor.

Tebliğde bahsi geçen bazı arıtma ile ilgili terimleri bulunuyor. Bunlar;

Birincil arıtma: Arıtma tesisine giren atıksuyun BOİ5’inin en az %20 ve askıda katı maddelerin en az %50 oranında gideriminin sağlandığı fiziksel/mekanik ve/veya kimyasal işlem/işlemler ya da diğer işlemlerle arıtılması,

İkincil arıtma: Atıksuların alıcı ortama deşarj standartlarına uygun olacak şekilde biyolojik arıtma veya diğer proseslerle arıtılması,

İleri arıtma: İkincil arıtma ile istenilen düzeyde giderilemeyen kirleticilerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak giderildiği atıksu arıtma sistemleri,

Doğal arıtma: Doğal lagünler, havalandırmalı lagünler ile yüzeysel veya yüzeyaltı akışlı yapay sulak alan sistemleri

olmaktadır ve tesislerin sınıflandırılmasında bu terimler kullanılıyor. Tebliğ’e göre, A, B, C ve D Sınıfları olmak üzere 4 çeşit Atıksu Arıtma Tesisi bulunuyor. Bu tesislerde bulundurulacak personellerin nitelikleri, sayıları, belgelendirilmeleri ile ilgili açıklamalara Tebliğde yer verilmiştir.

A Sınıfı Atıksu Arıtma Tesisi

Atıksu Arıtma Tesislerinden;

– Kentsel atıksular için tasarım nüfusu 10.000 kişiden büyük ileri arıtma tesisleri,
– Kentsel atıksular için tasarım nüfusu 100.000 kişiden büyük ikincil arıtma tesisleri,
– Atıksu kapasitesi 50 m³/gün’ün üzerinde olan organize sanayi bölgesi ve serbest bölge yönetimleri tarafından işletilen atıksu arıtma tesisleri,
Kapasitesi 1000 m³/gün’ün üzerinde olan ve prosesin herhangi bir aşamasında biyolojik ve/veya ileri arıtma yapan münferit sanayi atıksu arıtma tesisleri

A sınıfı Atıksu Arıtma Tesisi olarak nitelendiriliyor olup bu tesislerde asgari;

– 1 tesis sorumlusu,
– 1 teknik sorumlu,
– 2 elektrik teknikeri/teknisyeni,
– 2 makine teknikeri/teknisyeni
– 1 çevre teknikeri/teknisyeni

çalıştırılması zorunlu oluyor. A sınıfı tesis sorumlusunun asgari özellikleri ise:

– Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun,
– İkincil ve/veya ileri arıtma yapan kentsel ve/veya endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde toplamda en az beş (5) yıl çalışmış,
– Atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda yapılacak sınavı başarı ile tamamlamış

olmak.

B Sınıfı Atıksu Arıtma Tesisi

Atıksu Arıtma Tesislerinden;

– Kentsel atıksular için tasarım nüfusu 2.000 ile 10.000 kişi arasında olan ileri arıtma tesisleri,
– Kentsel atıksular için tasarım nüfusu 10.000 ile 100.000 kişi arasında olan ikincil arıtma tesisleri,
– Kentsel atıksular için tasarım nüfusu 100.000 kişiden büyük birincil arıtma tesisleri,
– Atıksu kapasitesi 50 m³/gün’ün altında olan organize sanayi bölgesi ve serbest bölge gibi merkezi atıksu arıtma tesisleri
– Debisi 50 ile 1000 m³/gün arasında olan prosesin herhangi bir aşamasında biyolojik ve/veya ileri arıtma yapan sanayi tesisleri,
– Kapasitesi 1000 m³/gün’ün üstünde olan kimyasal arıtma yapan münferit sanayi atıksu arıtma tesisleri
– Sadece fiziksel arıtma yapan enerji üretim tesisleri

B sınıfı Atıksu Arıtma Tesisi olarak nitelendiriliyor olup bu tesislerde asgari;

– 1 tesis sorumlusu,
– 1 teknik sorumlu,
– 1 elektrik teknikeri/teknisyeni,
– 1 makine teknikeri/teknisyeni

çalıştırılması zorunlu oluyor. B sınıfı tesis sorumlusunun asgari özellikleri ise:

– Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun,
– İkincil ve/veya ileri arıtma yapan kentsel ve/veya endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde toplamda en az üç (3) yıl çalışmış,
– Atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda yapılacak sınavı başarı ile tamamlamış

olmak.

C Sınıfı Atıksu Arıtma Tesisi

Atıksu Arıtma Tesislerinden;

– Kentsel atıksular için tasarım nüfusu 2.000 ile 10.000 kişi arasındaki birincil ve ikincil arıtma tesisleri
– Kentsel atıksular için tasarım nüfusu 10.000 ile 100.000 kişi arasındaki birincil arıtma tesisleri,
– Münferit sanayi tesisleri için atıksu kapasitesi 50 m³/gün’ün altında olan prosesin herhangi bir aşamasında biyolojik ve/veya ileri arıtma yapan atıksu arıtma tesisleri,
– Kapasitesi 1000 m³/gün’ün altında olan kimyasal arıtma yapan münferit atıksu arıtma tesisleri

C sınıfı Atıksu Arıtma Tesisi olarak nitelendiriliyor olup bu tesislerde asgari;

– 1 tesis sorumlusu,
– 1 elektrik teknikeri/teknisyeni
– 1 makine teknikeri/teknisyeninin

çalıştırılması zorunlu oluyor ve ihtiyaca göre bu sınıfa dahil tesislerde teknik sorumlu da çalıştırılabiliyor. C sınıfı tesis sorumlusunun asgari özellikleri:

–  Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun,
– İkincil ve/veya ileri arıtma yapan kentsel ve/veya endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde toplamda bir (1) yıl çalışmış,
– Atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda yapılacak sınavı başarı ile tamamlamış

olmak.

D Sınıfı Atıksu Arıtma Tesisi

Atıksu Arıtma Tesislerinden;

– Kentsel atıksular için doğal arıtma sistemleri,
– Kentsel atıksular için tasarım nüfusu 2000 kişinin altında olan atıksu arıtma tesisleri,
– Münferit sanayi tesisleri için sadece fiziksel arıtma yapan atıksu arıtma tesisleri

D sınıfı Atıksu Arıtma Tesisi olarak nitelendiriliyor olup bu tesislerde asgari 1 tesis sorumlusu bulunacak. D sınıfı tesis sorumlusunun asgari özellikleri:

– Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun,
– Atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimini tamamlayıp eğitim sonunda yapılacak sınavı başarı ile tamamlamış

olmak.

Yukarıda açıklanan 4 arıtma tesis sınıfına ait özet tabloları aşağıda verilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilecek Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Bakanlıkça belirlenen ücret karşılığında tesis sorumlusu belgesi verilecek olup tesis sorumlusu belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu sürenin dolmasına en az 1 ay kala Bakanlığa başvuru yapılır ve ve belge yenilenmesi için Atıksu Arıtma Tesisi Yeterlilik Eğitimi tekrar alınır.

Peki, arıtma tesisleri bu tebliğ şartlarını ne zamana kadar sağlaması gerekiyor?

Tebliğe göre, mevcut atıksu arıtma tesisleri bugün itibariyle 3 yıl içinde Tablo 3 ve Tablo 4’de belirtilen sayıda personeli çalıştırmakla yükümlü kılınmıştır.

Daha önce eğitim alanlara müjde…

Tebliğden önce Bakanlıkça verilen atıksu arıtma tesisi işletmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları eğitimini alan kişilerden tebliğde yer verilen deneyim koşullarını sağlayanlara sınavsız belge verilecek. Ayrıca çevre mühendisi olma şartı da aranmayacak olup en geç 6 ay içinde başvurularını yapmaları gerekiyor.

Bununla birlikte, bugün itibarıyla mevcutta bir atıksu arıtma tesisini işletmekte olan ve üniversitelerin lisans programlarından mezun kişilerden deneyim koşullarını sağlamaları ve 3 yıl içerisinde atıksu arıtma tesisi yeterlilik eğitimini başarı ile tamamlamaları durumunda çevre mühendisi olma şartı aranmaksızın, çalışmakta oldukları atıksu arıtma tesisleri için tesis sorumlusu belgesi verilecek.

Tablo 1 – Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Tesis Sınıflandırması
Tablo 2 – Sanayi Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Tesis Sınıflandırması
Tablo 3 – Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Tesis Sınıflandırmasına Göre Asgari Teknik Personel Sayısı
Tablo 4 – Sanayi Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Tesis Sınıflandırmasına Göre Asgari Teknik Personel Sayısı
Şekil 1 – Tesis Sorumlusu Belgesi

0

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.