Covid-19 salgını kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan `Şantiye Şefi` ve `Yapı Denetçisi` olarak görev yapan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası üyelerimizin halen devam eden şantiyelerde nasıl iş ve işlem yapacağı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş talep etti.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan “Şantiye Şefi” ve “Yapı Denetçisi” olarak görev yapan üyelerimizin halen devam eden şantiyelerde nasıl iş ve işlem yapacağı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş talep etti.
Bakanlıktan gönderilen yanıtta;
-İçişleri Bakanlığı`nın 21.03.2020 tarihli Genelgesi ve Valiliklere gönderilen açıklamalar doğrultusunda; “Bünyesinde bu kapsamda personel bulunduran yapı denetimi ve laboratuvar kuruluşlarının yasak boyunca bu durumdaki personelini fiilen çalıştırmaması, ayrıca denetim faaliyetlerinin aksatılmaması açısından Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 6. Fıkrası doğrultusunda hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiği” bildirildi.

 

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Teknik personelin yapı denetim kuruluşunda istihdam esasları

MADDE 16-(6) (Değişik:RG-29/12/2018-30640)(4) Vefat, hastalık, izin, istifa ve benzeri nedenlerle denetçi mimar, denetçi mühendis ve yardımcı kontrol elemanlarından birinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşunca yapının ilişik kesme anındaki durumunu belirleyen ek-20’de gösterilen form-18’e uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilir; ayrılan denetçi mimar, denetçi mühendis ve yardımcı kontrol elemanının yerine görev yapacak, kuruluş bünyesinde bulunan aynı statüdeki personel altı işgünü içinde geçici olarak görevlendirilir. Seviye tespit tutanağı geçici personel görevlendirmeye ilişkin dilekçe ekinde ilgili idaresine gönderilir. Bu tarihten itibaren yeni görevlendirme yapılıncaya kadar geçen süre içinde yapı ile ilgili her türlü sorumluluk geçici olarak görevlendirilen personele aittir. Yapı denetim kuruluşunca ilgili personelin görevinden ayrılmasını takip eden (Değişik ibare:RG-30/5/2019-30789) otuz gün içinde görevlendirilen aynı statüdeki yeni personel için yapının göreve başlama anındaki durumunu gösteren ek-20’de gösterilen form-18’e uygun seviye tespit tutanağı düzenlenerek durum ilgili idareye ve görev yaptıkları ilde bulunan İl Yapı Denetim Komisyonuna bildirilir.

Bakanlığın İnşaat Mühendisleri Odası’na gönderdiği yanıt yazısı ve eklerine erişmek için:
505eeb0946d8cba_ek.pdf  ‘e tıklayınız.

 

 

”Covid-19 Genelgesi” başlıklı haberimiz, www.imo.org.tr,  www.mevzuat.gov.tr adreslerinden derlenmiştir.

 

Editör:

İnş. Müh. Hazal ÇEBİ

cebiihazall@gmail.com

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.