Düzenleyen : İnş Müh. Ahmet ŞEN
4734 sayılı Kanun uyarınca ihale edilen işlerde, yüklenicinin temel yükümlülüğünde birisi de işin sözleşmeye uygun biçimde yapılarak süresi içinde idareye teslim edilmesidir. Fakat gerek mal-hizmet alımlarında gerekse yapım işlerinde işin zamanında sonuçlandırılmasını engelleyen ve sorumluluğu yükleniciye ait olmayan doğal afet, iş artışı, iş yeri tesliminde gecikme gibi zorunlu gecikme nedenleri meydana gelebilmektedir. Bu durumda idare tarafından engelleyici nedenlere ve işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.

Süre uzatımı hususu tip idari şartnamelerin ve tip sözleşmelerin tamamında; “Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları” başlığı altında aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

 1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:
  1.1. Mücbir sebepler
  a) Doğal afetler.
  b) Kanuni grev.
  c) Genel salgın hastalık.
  ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
  d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.


1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

 1. a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
 2. b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
 3. c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi
  ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, ve Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,zorunludur.
 1. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilebilecek haller:

2.1. İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.”

Bu düzenlemeye göre süre uzatımı iki durumda söz konusu olacaktır. Bunlar gecikme sebeplerinin mücbir sebeplerden kaynaklanması hali ve idareden kaynaklanması halidir. Bu çalışmada mücbir sebepten kaynaklanan süre uzatımı konusu işlenecektir.

Peki olumsuz hava şartları süre uzatımı için gerekçeli sebep olabilir mi?

Yüksek Fen Kurulu başkanlığının görevleri yerine getirme süresince,4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre ihale edilen yapım işlerine ait sözleşmelerin uygulamalarında birliktelik sağlamak, uyuşmazlıkları asgari düzeye indirmek, işlerin planlanan sürede problemsiz olarak ikmalini temin etmek ve gereksiz zaman kayıplarını önlemek maksadıyla; bu güne kadar anlaşmazlıklar göz önünde bulundurularak ”Havanın Fen Noktasından Çalışmaya Uygun Olmayan Devresi”nin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Bu nedenle İl ve ilçelerde çalışılmayan günler ;Ülkemizdeki il ve ilçe sayılarının artması, teknolojideki gelişmeler, iklimsel değişimler ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan ”Uzun Yıllar Aylık Don Olan Günler Sayısı Ortalaması” verileri esas alınarak güncellenmiştir.
Verilere Ulaşmak İçin Tıklayınız!!!
Sözleşme imzalanırken verilmiş verileri kabul ettiğimiz sayılır ve süre uzatımı için talep edeceğimiz hava şartlarının bu genelge dışında olağan olmayan hava şartları olmak ve bunu ispatlanması zorunludur.

 

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

CEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.