İhalelerde Kesinleşmiş Vergi Borcu Olmadığının Tevsiki Hakkında Duyuru!

Bilindiği Üzere Kamu ihale tebliğinde yapılan değişiklik ile ihalelere katılacak olanların vergi borcu kapsamında değerlendirilecek borçlara ilişkin ve vergi borcu durumuna ilişkin belgelerin teminine ilişkin düzenlemeler yapılmıştı. Konuya ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan duyuru içerikte yer almaktadır.

0
1611
-Article Top-
- Advertisement -

Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan hüküm aşağıda yer alan şekildeydi.

17.4.3. İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, başvuracakları herhangi bir vergi dairesindenveya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden almaları mümkündür. Bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve isteklinin 17.4.1. numaralı alt maddede belirtilen alacak türlerinden olan borçları dikkate alınarak ilgili vergi dairelerinden temin edilen bilgiler kapsamında düzenlenmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan duyuru ile 01.03.2018 tarihinden itibaren ihalelere katılacak olanların vergi borucuna ilişkin belgeleri başvuracakları herhangi bir vergi dairesinden veya  Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden alabileceğini bildirmiştir.Bu şekilde alınan belgeler  ihalelerde isteklilerce kullanılabilecektir.

İHALELERDE KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORCU OLMADIĞININ TEVSİKİ HAKKINDA DUYURU

6 Şubat 2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ihale tarihi 1/3/2018 tarihi ve sonrasında olan ihaleler açısından; 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi uyarınca kesinleşmiş vergi borcu kapsamına ayrıca motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga vergileri ile harçlar alınmış olup, isteklilerin katılacakları ihalelerde sorun yaşamamaları için bu hususu dikkate almaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, ihale tarihi 1/3/2018 ve sonraki tarihlerde olan ihaleler açısından istekliler, kapsamdaki kesinleşmiş vergi borçları açısından vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, başvuracakları herhangi bir vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden almaları mümkündür.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kamu İhale Kurumu

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.