Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde KAKS Hesabı ile ilgili değişikliğe gidildi. OSB'lerde Emsal Hesabına giren alanlar neler?

0
82
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde KAKS Hesabı ile ilgili değişikliğe gidildi. OSB’lerde Emsal Hesabına giren alanlar neler?

(OSB) Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği değişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde KAKS Hesabı ile ilgili değişikliğe gitti. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 22 Ekim 2020 Perşembe gün ve 31282 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (OSB) Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılan değişikliğe göre, OSB’lerde emsal hesabına giren alanlar neler, Emsal hesabına girmeyen alanlar nereler?

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete Organize Sanayi Bölgeleri

2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Emsal hesabına giren ve girmeyen alanlar

Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; (6) Emsal (KAKS), Yapının inşa edilen tüm kat alanlarının toplamının imar parseli alanına oranını ifade eder. a) Sanayi parsellerinde yapı emsali belirlenirken; çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların toplamı hesaplanır. b) Bu KAKS hesabına şunlar dahil edilmez;
  1. Bodrum katlar,
  2. Asma kat,
  3. Taban alanına dahil edilmeyen kullanımlar,
  4. 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu yangın merdiveni ile yangın güvenlik holünün 6 m²’si,
  5. Mekanik ve elektrik tesisat bölümleri, ışıklıklar, asansör boşlukları ilgili mevzuat, standart ya da 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre hesap edilen asgari alanları,
  6. Bodrum katlarda yapılan sığınak, bacalar, şaftlar, kömürlük, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odasının ilgili mevzuat, standart ya da Planlı Alanlar Yönetmeliğine göre hesap edilen asgari alanları,
  7. Bahçede yapılan açık otoparklar ile bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar,
  8. Mescitlerin 300 m²’si,
  9. Galeri ve atrium boşlukları,
  10. 6 m²’yi geçmeyen bekçi kulübeleri
c) Emsal harici bırakılan bodrum katlardan, zemin altı ilk bodrum kat haricindeki diğer bodrum katlarının ve asma katın toplamı parselin toplam emsale esas alanının yüzde 30’unu aşamaz. Ancak; altıncı fıkranın (b) bendinin (4), (5), (6), (7), (8) ve (9) nolu alt bentlerinde yer alan kullanımların yer aldığı kısımları bu hesaba dahil edilmez. ç) Sanayi parselleri haricinde kalan kullanımlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

MADDE 3 – Doğalgaz basınç düşürme ve/veya ölçüm istasyonu

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “su deposu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile doğalgaz basınç düşürme ve/veya ölçüm istasyonu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Değer artış payı

Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mekânsal standartları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve değer artış payına ilişkin hükümleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Yürürlülük Tarihi

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Yürütme Yetkisi

Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete
TarihiSayısı
2/2/201930674
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete
TarihiSayısı
16/8/201930854
216/4/202031101
33/7/202031174
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Değişikliği

İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalım

Dünya genelindeki İnşaat Projeleri ve Şantiye Görüntüleri ile ilgili videoları İnşaat Mühendisi Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalımda yayınlıyorum. Bunun yanında yakında Profesyonel Proje Yönetimi ile ilgili eğitim videolarımı da yayınlamaya başlayacağım.

Gelişmelerden haberdar olmak için Mithat GÜNEY, PMP YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşımlara yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler.

Mithat GÜNEY, PMP YouTube Kanalım

Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201022-17.htm

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

#mithatgüney / @mithatgny www.mithatguney.com

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.