Yasemin Somuncu: ZeroBuild Türkiye’21 DE “1000 Okul Projesi’ni” Hayata Geçireceğiz

İnşaPORT, ZeroBuild Türkiye’21 Genel Sekreteri Yasemin SOMUNCU' yu ağırladı. Etkinlikle birlikte İnşaat malzemesi üreticileri, üniversite öğrencileri, mühendisler ve mimarlar gibi birçok farklı kitleyi buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşayacaklarını ifade eden SOMUNCU, Sıfır Enerji Binalar' a ulaşmanın zor olmadığını tekrardan vurgulayacaklarını ifade etti.

Yasemin Somuncu

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ZeroBuild Türkiye‘21’de ele alınacak gündem konuları hakkında bilgi verir misiniz?

ZeroBuild Türkiye’21 ile enerji tasarrufunda büyük önemi olan Sıfır Enerji Binalar konusunda gerçekleştirilmiş örnekleri paylaşarak, uygulamaların her boyutta günlük hayatın olağan akışına dahil edilmesi, farkındalığın yaygınlaşması ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlıyoruz. Dünya örneklerinin paylaşımı ile tüm paydaşlara bir yol haritası sunabilmenin ötesinde ülkemizin sahip olduğu mimarlık-mühendislik-finans bilgisi ve üretim-sanayi kabiliyetleri ile Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmanın aslında hiç de zor olmadığını bu yıl tekrar vurgulayacağız. Açılış oturumuna sıfır enerji binaların sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ile başlayacak olan ZeroBuild Türkiye’21’e bakanlıklar düzeyinde konuşmacı katılımı sağlanacak. Enerji verimliliği finansmanı konusunda oturumun konuşmacıları olan finans kurumlarının görüşleri ve TurSEFF değerlendirmeleri konu edilecek.
Bu yıl forum kapsamında ilk kez ZeroBuild Akademi Günü yer alacak. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile “1000 Okul Projesi” kapsamında gerçekleştireceğimiz günün programında mesleki ve teknik lise öğretmenleri ile sıfır enerji binalar özelinde mesleki ve teknik eğitim alanına katkı sağlamak için bilgi paylaşımı yapılacak. Ayrıca bu yıl forumumuzda gençler de bizlerle. Forumun son günü gerçekleşecek büyük kapanış oturumunda ZeroBuild Üniversiteler Ağı’nı temsilen gençler değerlendirmelerde bulunacaklar ve geniş katılımlı bir kampanyayı başlatacaklar.
İkincisini düzenlediğimiz ZeroBuild Türkiye’21 ile 2020 yılında ulaşılan ağ sayısın iki katına çıkartarak, daha geniş kitlelere, mesleklere ve yaş gruplarına ulaşmayı hedefledik ve çalışmalarımızı bu doğrultuda ilerlettik.

Katılımcıların ve konuşmacıların profilini tanımlar mısınız?

Tüm paydaşlara bir yol haritası sunabilmenin ötesinde ülkemizin sahip olduğu mimarlık-mühendislik-malzeme-inşaat bilgisi ve üretim-sanayi kabiliyetleri ile Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmanın aslında hiç de zor olmadığının ortaya konulacağı ZeroBuild Türkiye’21; yapı malzemeleri, yenilenebilir enerji, yalıtım, havalandırma, ısıtma, soğutma, ev otomasyonu, aydınlatma, ev aletleri, finans, mimarlık ve müşavirlik hizmetleri gibi tüm ilgili disiplinler ve tedarikçileri ortak bir platformda bir araya getirecek. Yüzde 100 Sıfır Enerji Binalara dönüşümü desteklemek amacıyla kamu, özel sektör, akademisyenler, gazeteciler, inşaat malzemesi üreticileri, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri, mimarlar, mühendisler, konut sakinleri, çevre gönüllüleri gibi birçok farklı kitleyi buluşturacak.

ZeroBuild Türkiye’21, 35 ülkeden 110 fikir önderi tarafından ve her biri Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı için belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na referans verilecek 30 oturumda hayata geçirilecek. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve enerji verimliliği çalışmalarında öne çıkan belediyelerden konuşmacıların yer alacağı ZeroBuild Türkiye’21’de Brno Teknoloji Üniversitesi’nden Cleaner Production Dergisi Baş Editörü Prof. Dr. Jiří Jaromír KLEMEŠ, Netaji Subhas Teknoloji Üniversitesi (NSUT) Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. V S K H HARISH, Alman Enerji Ajansı (DENA) Uluslararası Enerji Verimli Binalar Uzmanı Mimar Paula BAPTİSTA, Baş Mühendis Mesut AVCI, GTALLIANCE Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Kurucu Ortağı, Sürdürülebilirlik ve Araştırma Danışmanı Ali GİZER, KU Leuven Teknoloji Mühendisliği Fakültesi’nden Araştırmacı Dr. Nuri Cihan Kayaçetin, Selanik Aristotle Üniversitesi Proses Ekipmanları Tasarım Laboratuvarı Direktörü Prof. Agis Papadopoulos, forumda yerlerini alacak ve bilgilerini paylaşacak 110 değerli isimden sadece birkaçı.

Forum nasıl bir program ile gerçekleştirilecek?

ZeroBuild Türkiye’21, 22-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 5 gün boyunca dijital ortamda ve eş zamanlı simultane hizmeti ile gerçekleştirilecek olup, enerji verimliliğinde büyük önem taşıyan Sıfır Enerji Binalar konusu tüm ana ve yan sektörleri de kapsayacak şekilde her açıdan ele alınacak. Forum kapsamında gerçekleştirilmiş iyi örnekler masaya yatırılırken, uygulamaların her boyutta günlük hayatın olağan akışına dahil edilmesi için fikir önderleri konuya dair bilgilerini paylaşacak.
ZeroBuild Türkiye’21’de “Sıfır Enerji Binaların Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü” başlığı ile açılış oturumu 22 Eylül’de gerçekleşecek olup, Yeşil Tedarik Stratejileri, AB standartlarına uyum, Yeşil Mutabakat ve Türkiye’ye etkileri konularında; etkinliğin ikinci gününde enerji verimliliği finansmanı, bina ve malzeme sertifikasyon sistemleri, binalara entegre fotovoltaikler, ölçme ve doğrulama konularında uzmanların bilgi paylaşımlarıyla devam edecek. Etkinliğin 3. günü olan SEPEV Günü, 24 Eylül’de Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) ile ortak gerçekleştirilecek.
Forumun 4. günü ise “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”ının 3. maddesi “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”a, 4. maddesi “Nitelikli Eğitim”e, 7. maddesi “Erişilebilir ve Temiz Enerji”ye ve 11. maddesi “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”a hizmet edecek. ZeroBuild Akademi başlığında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile “1000 Okul Projesi” kapsamında ortaklaşa gerçekleştirilecek akademik günde çok değerli uzman akademisyenlerin katılımıyla mesleki ve teknik lise öğretmenlerine Sıfır Enerji Binalar özelinde güncel bilgiler aktarılacak, Sıfır Enerji Binalar’a ve yerleşkelere hızla ulaşmak üzere yöntemler paylaşılacak. Sayın mesleki ve teknik lise öğretmenlerimizin bu çok değerli bilgileri öğrencilerine aktarmaları, bu yılki forumumuzun en önemli kazançlarından biri olacaktır.

ZeroBuild Türkiye'21

Kentsel dönüşüm çalışmaları, enerji tasarrufu açısından ne tür fırsatlar sunuyor?

Enerji tasarrufunun ötesinde, öncelikle enerji verimliliği için en hızlı hareketin binalar özelinde başlatılması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın olası bir depremde can kayıplarını önlemek amacıyla yoğun şekilde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları aynı zamanda enerji kazanımı için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye’de deprem gerçeği göz önüne alınarak, yıkılması gereken binalar yerine yenileri tasarlanıp inşa edilirken ya da mevcut binaların deprem güçlendirmesi yapılırken burada belirttiğimiz Sıfır Enerji Bina özelliklerini sağlayacak çalışmalarla beraber ilerlenmesi binalarımızı depreme karşı dayanıklı hale getirirken, hem genel enerji tüketimimizi azaltacak, sera gazı etkisini azaltacak, sosyal, ekonomik ve çevresel refahı koruyacak, hem de mevcut kaynaklarımızı sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir şekilde kullanmamızı sağlayacaktır.

Kentsel dönüşümle birlikte sıfır enerji binaların yaygınlaştırılması ile enerji alanında önemli oranda tasarruf elde edileceği şüphesizdir. Türkiye’deki binalarda enerji performansı iyileştirme politikaları kapsamında T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20 Aralık 2020 tarihinde Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) için Rehber Kitap yayınlandı. ZeroBuild Türkiye’21 ile yürürlükteki kanunları göz önüne alarak, önemli olan NSEB rehberinde yapılan tanımlamaların bir adım ötesine uzanarak Sıfır Enerji Binalar kavramına dikkatleri çekmenin ötesinde, Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale getirilen Sıfır Enerji Binalara dönüşümün ülke gündeminde yer alması için Türkiye ve dünya kanaat önderleri ile birlikte kentsel dönüşümde yapılan yeni binalarda yeni yol haritaları kapsamında konuyu hem ulusal ölçekte, hem de yerel ölçekte her açıdan ele alacağız.

Eklemek ve vurgulamak istedikleriniz nelerdir?

Ortak akılla, çok çalışarak hedeflerimize en kısa zamanda ulaşmaya çalışıyoruz. Bu sebeple bizlere yer ayıran ve çalışmalarımızı okurlarına ulaştıran değerli İnşaPORT’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
ZeroBuild Türkiye’21’e www.turkiye.zerobuild.org adresinden ücretsiz olarak kayıt olabilir foruma dair tüm bilgilere web sitemizden ve @zerobuildTR / ZeroBuildTürkiye sosyal medya hesaplarımızdan ulaşılabilirsiniz.

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Önceki İçerikİnşaat malzemesi üretimi en üst seviyede!
Sonraki İçerikMinamata Sözleşmesi
1992 yılında Malatya' da doğdu. 2010 yılında Dumlupınar Lisesi' nden mezun olduktan sonra 2011 de elektrik elektronik mühendisliğini kazandı. Üniversitede güneş enerjisi santralleri üzerine çalışmalar yaptı. 2015 yılında mezun olup iş hayatına atıldı Biraz deneyim edindikten sonra 2016 yılında işten ayrıldı. Aynı yıl içinde Mersin Üniversitesi’ nin inşaat teknolojisi bölümünü kazandı. Hem okuyup hem de şantiye şefliği yaptı. Bunlara devam ederken kendi alanından kopmamak için elektrik ve elektronik mühendisliğinde tezsiz yüksek lisans yapmak için Mersin Üniversitesine kayıt yaptırdı. 2018 yılında inşaat teknolojisi bölümünü bitirince çalıştığı işten ayrıldı. Yüksek lisansı devam ederken güneş enerjisi sektöründe çalışmaya başladı. 2019 yılında yüksek lisansını bitirdikten sonra askerliğini yaptı. Döndükten sonra aynı iş yerinde devam etti. 2021 yılının ilk günlerinde kendi işini kurmak için ayrıldı. Güneş enerjisi sistemleri üzerine çalışmaya devam ediyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.