Zorunlu Deprem Sigortası Tarifesinde Değişiklik

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler.

0
848

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler.

Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığından:

31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci
bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110 TL, 80 TL, 60 TL, 50 TL ve 40 TL’den az olamaz.”

MADDE 2

Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo ile iki ila yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Yapı TarzıI. Grup ‰II. Grup ‰III. Grup ‰IV. Grup ‰V. Grup ‰VI. Grup ‰VII. Grup ‰
Betonarme2,351,971,511,130,790,520,33
Diğer4,143,352,641,981,470,910,5

 

“(2) İnşaat ruhsat yılı 2000 ve öncesi olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı %10 oranında artırılarak uygulanır.
(3) Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı
üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.
(4) Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı %10 oranında
artırılarak uygulanır.
(5) Kat sayısı hesabına zemin kat ve altında kalan bodrum katlar dâhil değildir.
(6) Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda,
yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden %10 oranında indirim yapılır.
(7) Diğer yapı grubuna yenileme indirimi hariç olmak üzere herhangi bir indirim ya da
sürprim uygulanmaz.”
“(8) Birleşen indirimler ve sürprimler birbiri ile toplanarak uygulanır.
(9) Deprem risk grupları, Türkiye Deprem Tehlike Haritası kaynakları, zemin koşulları
ve bina öznitelikleri kullanılarak belirlenir ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu internet sitesinde yayınlanır.

Yerleşim birimlerinde daha sonra yapılan değişiklik nedeniyle risk grubu ataması
bulunmayan yerleşim birimleri için deprem risk grubu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim
Kurulunca belirlenir.
(10) Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir:
a) Betonarme: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
b) Diğer: Yukarıdaki gruba girmeyen yapılardır.”

MADDE 3

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “190 bin TL” ibaresi “215 bin
TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4

Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile aynı
fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Aşağıda belirtilen sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, her yıl, Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini
Gösterir Cetvel dikkate alınarak belirlenir.”

Yapı TarzıSigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedeli (TL)
A- Çelik,betonarme, karkas yapılar1020
B- Yığma Kagir Yapılar725
C- Diğer Yapılar355

MADDE 5

Aynı Tebliğin 12 nci maddesinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6

  Bu Tebliğin 2 nci maddesi 1/1/2020 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7                                                                                               

Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Kaynak: Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Düzenleyen: Mimar (Stu) Nihal Gezer

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.