Planlama; neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesidir. Projenin hedefleri, imalat takibi, uygulanacak stratejiler planlamanın proje yönetimindeki bilgi akışı sayesinde gerçekleşir.

Doğru kararların alınması ve buna uygun faaliyetlerin yürütülebilmesi için projelerin mutlaka planlama aşamasından geçmesi gerekmektedir. Planlama yapılmadığı takdirde gelecekteki fırsatları ve tehlikeleri görmek mümkün olmayacağından, bu konuda gerekli önlemler de alınamayacaktır.
Neyin, niçin, nasıl ve ne zaman yapılacağını tanımlayan, projedeki işlerin yürütülmesini ve projedeki çalışanların yönetimini sağlayan planlama çalışmaları yapılmaksızın, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması mümkün değildir. Proje planının geliştirilmesinde görev ve sorumlulukların belirlenmesi, proje zaman cetvelinin hazırlanması ve proje bütçesinin çıkarılması en önemli çalışmalar arasındadır.

Planlamanın Yararları

– Zaman ve emek kaybını azaltır.
– Yöneticinin dikkatini amaca yöneltir.
– Uyumlu çalışma olanağı sunar.
– Çabaların amaca uygunluğunun denetlenmesine ortam sağlar.
– Olumsuz etkenler önceden görülüp önlem alınabilir.
– Rasyonel kural ve yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur.
– Yetki devrini kolaylaştırılır.
– Denetimin standartlaşmasına katkı sağlar.

Planlamada bilgi akışı

  •  Metrajlar; Teknik ofisten
  •  Puantaj; Personel Departmanından
  •  İş ilerlemesi; İmalat ve Üretim Şeflerinden
  •  Parasal bilgiler; Muhasebeden
  •  Malzeme bilgileri; Lojistik Departmanından
  •  Ekipman bilgileri; Atölye, depo vs.

Bilgi akışını toplayıp iyi analiz edersek sağlıklı bir iş programı yapabiliriz. İş Programı yapabilmek için birçok departmana ihtiyaç vardır. Sağlıklı bilgiler alındığı takdirde gerçek ve birebir sonuçlar alınabilir. İş programında sarkma olursa program tekrardan revize edilebilir.

Planlama departmanı

Proje yönetimi tarafından belirlenen esaslara göre bütün departmanlardan periyodik olarak bilgi alır ve hazırladığı raporları iletir. Proje yönetiminde hedefleri, projeyi etkileyecek gelişmeleri ve strateji değişikliği bilgilerini alır. Yaptığı analizleri ve planlama çalışmalarını aktarır. Lojistik departmanına; proje için önemli olan planlanan kritik malzeme ve ekipman ihtiyaçlarını raporlar. Gerçekleşmeleri alır. Muhasebe departmanına; planlanan dönemsel ve toplam maliyet ve miktar bilgilerini verir. Hakedişlerin bir kopyasını iletir. Gerçekleşen gelir ve maliyet bilgilerini alır. Satın alma departmanına; planlanan dönemsel ve toplam maliyet ve miktar bilgilerini verir. Gerçekleşmeleri alır. Personel departmanından; imalat ve üretim şefleriyle mühendisler tarafından kontrol edilmiş puantajları günlük olarak alır. Teknik ofisten; tasarımların son durumuna göre güncelleşen metraj alır. Sözleşme ile ilgili gelişmeleri aktarır. İmalat ve üretim şeflerinden; iş ilerleme bilgilerini günlük olarak alır. Hazırladığı raporları ve planlamaları iletir.

Proje yönetiminin tarihçesi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız tıklayınız. https://www.insaport.com/haberler/proje-yonetiminin-tarihcesi/

Planlama hakkında  Barutçugil tarafından yazılmış olan ‘Büyük Ölçekli Yatırım Projelerinin Yönetimi’ yazısı  Uludağ Üniversitesi Dergisi tarafından yayımlanmıştır.

Hazırlayan: İnş. Müh.(Stu) Ebubekir YILMAZER

e-posta: ebubekiryilmazer@gmail.com

Blog: https://ebubekiryilmazer.wordpress.com/

 

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.