16.02.2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin Ek-2’sinde yer alan “Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar” (RYTEİE) yeniden düzenlenmiş olup, özellikle riskli yapıların tespitinde binanın zemin sınıfının belirlenmesine yönelik uygulamada bazı tereddütlerin yaşanıyordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bu yönde çok soru soruluyordu ve bu konu hakkında görüş isteniyordu. Genel Müdürlük, 11 Nisan 2019 tarih ve E.87007 sayılı yazısı ile ilgili tüm kuruluşlara bilgilendirme yazısını iletmiştir.

Zemin sınıfı doğru bir şekilde belirlenmeli

Bu konuda yapılan teknik incelemelerde; Türkiye Deprem Tehlike Haritası’ndan elde edilen yatay elastik ivme spektrumu, aynı koşullarda sırf zemin sınıfının değişimine bağlı olarak düşey ve yatay eksende (Sae, T) değişiklik gösterdiği, zemin sınıfının, binaya etki edecek deprem kuvvetlerinin önemli ölçüde artmasına veya azalmasına sebep olduğu ve yapının riskli veya risksiz olarak tespit edilmesini doğrudan etkilediği değerlendirmesinde bulunulmuştur. Dolayısıyla, riskli yapı tespitlerinde zemin sınıfının doğru bir şekilde belirlenmesinin öneine vurgu yapılmıştır.

Daha önce yapılmış zemin etütleri kullanılabilir mi?

RYTEİE’nin 2.3 maddesine göre, riskli yapı tespitlerinde yapının bulunduğu yerel zemin sınıfı, zemin etütleri ile belirleneceği, ancak zemin etüdü yapılamıyor ise, bu maddede tarif edildiği şekilde zemin sınıfının belirlenmesi gerekmektedir. Yani, daha önce yapılmış zemin etütleri, RYTEİE Bölüm 2’de belirtilen hususlara uygun ise kullanılabilecektir. Bu durumda, daha önce yapılmış zemin etüt raporunun temel altından en az 30 metrelik bir tabakayı değerlendirmiş olmasına bakılacaktır. Eğer daha az derinlikte bir çalışma yapılmış ise kullanılması mümkün olmayacaktır.

RYTEİE’ının Tablo 2.2’sinde yer alan yerel zemin sınıfının tespiti için zemin profilinin temel alt kotundan itibaren aşağıya doğru en üst 30 metre kalınlığındaki kısım için RYTEİE’ının Denklem 2.1’inde tanımlanan ortalama kayma dalgası hızı (𝑉𝑆)30 , ortalama standart penetrasyon darbe sayısı (𝑁60)30 ve ortalama drenajsız kayma dayanımı (𝑐𝑢)30 parametrelerinden en az biri hesaplanması gerekiyor. Bu parametreleri elde etmede zemin araştırma çalışmalarından olan jeolojik, jeofizik ve arazi deneylerinden herhangi birisi kullanılacaktır. Tabloya dikkat ederseniz, ZA ve ZB sınıflarını ayırt etmek için en ideal yöntemin jeofizik çalışma olduğunu göreceksiniz. Bu nedenle kayalık olduğunu düşündüğünüz bir zeminde uygun yöntemi seçmeye özen göstermelisiniz.

Tablo 2.2 Yerel Zemin Sınıfları (RYTEİE)

Denklem 2.1 (RYTEİE)

En az bir adet zemin araştırması şart!

6306 sayılı Kanun kapsamında RYTEİE uyarınca yapılacak olan riskli yapı tespitinde; zemin araştırma çalışmalarından (Jeolojik, Jeofizik, Arazi Deneyleri) herhangi birisi ile temel alt kotundan itibaren 30 metredeki zemin parametrelerine göre, en az 1 adet zemin araştırması yapılarak zemin sınıfının belirlenecek.

Yapılan zemin araştırmasına göre zemin etüt raporu hazırlanacak olup, 09.03.2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı”nda belirtilen esaslar, standartlar ve formata göre, sadece zemin sınıfının belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve zemin etüt raporlarının belirtilen formata uygun olarak hazırlanacak.

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Yaklaşan EtkinlikCEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.