Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 3 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bugün  yapılan değişiklik ile yonetmelik 4. kez değişikliğe uğramıştır. Peki, bugün yapılan değişiklikler neden yapıldı?

Bilindiği gibi inşaat sektöründeki evrak işlerinin yani bürokrasinin azaltılması amacıyla ruhsata atılan bazı imzalar kaldırılmıştı. Bu değişiklik ile şantiye şefi ve proje müelliflerinin ruhsata ve iskana imza atma yetkileri ellerinden alınmıştı. Bu konu ile ilgili haberimiz;

Ruhsatta İmza Dönemi Kısmen Sona Erdi!

Bugün yapılan değişiklik ile birlikte yayımlanan eklerinden de anlaşılacağı üzere şantiye şefi ve proje müellifler artık yapı kullanma izin belgesine imza atacaktır. Ancak ruhsatta sadece kişilerin bilgileri bulunacak olup imza atamayacaklar.

Bunun dışında birde binaların sıfır kotu (±0.00) ile ilgili bir ilave madde eklenmiştir. Binanın arazi üzerine oturumundaki en düşük iki noktanın ortalaması yol kotunun en üst noktasından 3.50 metre aşağıda olması durumunda, bu iki kotun ortalaması binanın sıfır kotu olarak kabul edilecektir. 

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (öööö) bendi ile (rrrr) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

öööö) Yapı kullanma izin belgesi: Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak tamamlandığını gösteren, yapının kullanımına izin veren, Ek-9’da yer alan forma uygun olarak düzenlenen, onaylı belgeyi,”

rrrr) Yapı ruhsatı: Bir parselde, Ek-10’da yer alan forma uygun olarak bu Yönetmelikle öngörülen belgeler ile projelerin onaylanması sonrasında ilgili idaresince tanzim edilen, onaylı resmi izin belgesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(29) Bu fıkranın yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa uygulama imar planı yapılan alanlardaki yoldan düşük olan parsellerde bina ±0.00 kotu; binanın oturacağı tabii zemindeki en düşük iki köşe kotunun ortalaması ile parselin cephe aldığı en yüksek yol arasındaki kot farkının 3.50 metreden fazla olması halinde; en düşük iki köşe kotunun ortalamasına göre belirlenir. Bu durumda bu Yönetmeliğin kotlandırmaya ilişkin diğer hükümlerinden bu fıkraya aykırı olmayan hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekine ekte yer alan ekler eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmelik eleri için TIKLAYINIZ. 

3 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikteki maddeler;

öööö) Yapı kullanma izin belgesi: Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak tamamlandığını gösteren, yapının kullanımına izin veren onaylı belgeyi,

rrrr) Yapı ruhsatı: Bir parselde, TS 8737 Standardına uygun olarak bu Yönetmelikle öngörülen belgeler ile projelerin onaylanması sonrasında ilgili idaresince tanzim edilen, onaylı resmi izin belgesini,

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.