İmar Barışı yada diğer adıyla İmar Affı ile imarsız yapılara kullanım hakkı verilmesi amaçlanmış olup 2 milyonun üzerinde başvuru alınmıştır. Başvuru işlemleri tamamlanan maliklere yapı kayıt belgeleri de verilmeye başlandı. Peki, Yapı Kayıt Belgesi alanlar nasıl tapu alacak? Tapu başvurusunda hangi belgeler gerekli? Nelere dikkat edilmeli?

12 Ekim 2018 tarihinde 2857391 sayılı Makam Oluru ile bu genelgeye 12 madde daha eklenmiştir. Genelgede Yapılan Değişiklik İçin TIKLAYINIZ.

Tamamlanmamış Yapılar İçin Kat Mülkiyetine Geçiş

06 Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’nin 6. Maddesinin 6. Bendi uyarınca inşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile yapı kayıt belgesi alan yapı/bağımsız bölümlerde tapu kütüğüne tescil ve/veya kat mülkiyeti işlemleri eksik inşaat işlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir.

Üçüncü Şahıslara Ait Arsada Kısmen İşgali Olan Yapılar Faydalanabilecek

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu kanun kapsamından yararlanamayacaklar. Ancak Hazinenin ve üçüncü kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerine kısmen tecavüzü bulunan yapılar için hazinenin veya ilgililerinin muvafakati alınması koşuluyla tapu kütüğünün beyanlar hanesinde tecavüze yönelik belirtme yapılarak tapu sicilinde gerekli tescil işlemleri yapılabilecektir.

LİHKAB/ SHKMMB’e Yapılan Başvurularda İstenecek Belgeler

 1. Yapı kayıt belgesi/belgeleri,
 2. LİHKAB/ SHKMMB tarafından imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların bulunduğunun tespit edilmiş olması halinde bu kısımların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden veya kurumundan alınan belge,
 3. 06 Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’nin 6. Maddesinin 4/b bendinde tanımlanan proje,
 4. Tapu senedi/tapu kaydı ve kimlik belgesi,

Zemin Tespit Tutanağında Kroki Kısmı Olacak

İşleme konu yapıların ve eklentilerinin, proje ile zemin durumu dikkate alınarak, yapı ve eklentileri ile parsel köşe noktalarının kontrol noktalarına dayalı biçimde ölçülerek teknik mevzuata uygun olarak hesaplanan koordinatlarını, yapıların birbirilerine göre ve parsele göre konumlarını, yapı cephelerini, kat adedini, yapı cinsini ve varsa tecavüz şekli ve miktarını gösterecek şekilde Zemin Tespit Tutanağı Krokisi hazırlanacaktır.

Kadastro Müdürlüklerince Yapılan Başvurular

1. İstemde bulunanın kimlik belgesi,

2. İstemde bulunan temsilcisi ise temsil belgesi,

3. Yapı kayıt belgesi / belgeleri

4. Zemin tespit tutanağı,

5. Umumi hizmet alanına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,

6. Tapu malikleri veya maliklerden en az birisi ile LİHKAB/SHKMMB arasında düzenlenmiş olan sözleşme,

7. Sözleşmeye ilişkin tahakkuk eden damga vergisinin ödendiğine dair makbuz

Kadastro müdürlüklerince yukarıdaki belgelerin varlığı tespit edildikten sonra başvuru konusu parselin zemin tespit tutanağındaki köşe koordinatlarının kadastro teknik evrakına uygunluğu, yapının tersimat kontrolü ve parsel içerisindeki konum kontrolü yapılır. Başvuru uygun ise c ve e maddelerindeki belgeleri ek göstererek üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilecektir. Başvurular incelenecek olup uygun olan başvurular için tapu sicilinde gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Tapu Müdürlüklerine Verilecek Evraklar

 • Umumi hizmet alanına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,
 • Mevcut yapının veya yapıların dış cephe ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarca imzalanan ve elektronik ortamda taranmış tapu müdürlüğüne ibraz edilen proje,
 • Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim planı,
 • Zorunlu deprem sigortası,
 • Yapı Kayıt belgesi için ödenen tutar kadarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırıldığına ilişkin belge,
 • 492 Sayılı Hanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-13/a fıkrasında belirtilen harcın tahsil edildiğine ilişkin 59 seri no’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan belge

Yapı Kayıt Belgesi Başvurularında Nelere Dikkat Edilmeli

 • Tapu işlemleri için yapı kayıt belgesindeki beyanlar esas alındığından başvurularda yanlış beyanda bulunulmamalıdır. Bu nedenle teknik bir personelden veya firmadan yardım alınmalıdır. Zaten tapu işlemleri için mimar ve mühendis ve LİHKAB/SHKMMB tarafından hazırlanacak belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Umumi hizmet alanına denk gelen alanların terk edilmesi gerekmektedir. Terk edilecek alanların olup olmadığının kontrolü için ilgili belediyeye başvuru yapılmalı ve belge alınmalıdır.
 • Yapılan her işlem ve ödeme için belge alınmalıdır. Teknik destek alınacak firma ile sözleşme imzalanmalıdır. Sözleşmesiz yapılan işlemler ile ilgili başvurular kabul edilmemektedir.
 • Dolandırıcılığa dikkat edilmelidir. Birçok kişi bu durumu fırsat bilerek sizden işlemleri yapacağını belirterek ücret talep edebilir. Kesinlikle güvenilir kişi ve kurumlardan yardım alınız.

Konu hakkında merak ettiklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.

Saygılarımla,

Yüksel KAYA

İnşaat Mühendisi

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

682 YORUMLAR

 1. Yüksel bey yardımcı olursanız sevinirim.tapuda her katı kat mülkiyetli 5 katlı ve her katı işyeri tapusu olan bir bina var. Fakat halen her katta 9 adet olmak üzere 1+1 daireler var. Mevcut kat mülkiyeti olan iskanı olan ve yapı kullanım belgesi olan bi bina bu. Bina arka yan ve ön kaldırıma taşkın yapı olduğu için problemli ve bu sebeple her kattaki 9 daireye ayrı tapu çıkaramasamda, bu dairelere ayrı ayrı su ve elektrik abonesi alabilmek adına yapı kayıt belgesiyle belediye kayıtlarında dairelere numara ve saat.k

   • mrb sayın yüksel bey bizimde sıkıntımız var aydınlatırsanız sevinirim 374 metre arsamız var ama biz 3 şahıs oluyoruz emlakçı arkadaş 5800metre arsayı parçalayıp farklı kişilere satmış o dönem bazıları tapularını hisseli olarak almış ve biz 14 kişi tapumuz yok sadece emlakçı arkadaşla sözleşmemiz var bizde diğerleri gibi hi,sselide olsa tapu alabilirmiyiz
    emlakçı bize yani 14 kişiye 5800metre hisseyi satabilirmi

    • Merhaba Ali Bey,

     Bu konu Yapı Kayıt Belgesi dışında bir konu. Arsayı emlakçıdan alabilmeniz lazım. Bu konunun detaylarını tapu müdürlüğünden öğrenmeniz daha iyi olur. Sizin tapu alacağınız arsa üzerinde ifraz işlemi yapılacak. Tabi bunun sınır koşulları var. Her durumda ifraz yapılamıyor.

     Arsa bölündüğü için devreye normal olarak tapu işlemleri giriyor. Eğer en az ifraz şartlarını yerine getirebilirseniz, sahip olduğunuz tapuyu rahatlıkla bölme imkanı bulabilirsiniz. En az ifraz miktarını ise tapu belgesi üzerinden kontrol edebilirsiniz. Diğer bir aşamada ise bir takım resmi belgeler gerekiyor. Bu belgeler ise sırasıyla şöyle:

     1) Serbest mühendisler tarafından düzenlenmiş ifraz işleminizi gösteren krokili beyanname. Daha sonra bu belgeyi Kadastro Müdürlüğüne ibraz ettirebilirsiniz.

     2) Taşınmaz mülkünüz belediye veya komşu alan sınırları içerisinde yer alıyorsa, belediye encümeni tarafında alınmış karar. Eğer bu sınırlar dışında yer alıyor ise İl İdare Kurulu kararı yeterli oluyor.

     3) Mülk sahibi olduğunuzu kanıtlamak için nüfus cüzdanınız veya pasaport yeterli. Şahsen başvurmuyorsanız, ifraz işlemi için gerekli yetkileri verdiğiniz kişiye ait düzenlenmiş vekaletname gerekiyor. Bu vekaletnameye ek olarak yine vekilinizin kimliğini ibraz eden nüfus cüzdanı veya pasaport eklemelisiniz.

     4) Son olarak ise eğer kendiniz başvuru yapıyorsanız fotoğrafınız, vekalet verdiğiniz kişiler başvuru yapıyorsa vekillerinizin fotoğrafı yeterli olacaktır.

    • YÜKSEL BEY İYİ GÜNLER İSKANI OLAN 5 AYRI BÖLÜMDEN OLUŞAN APARTMANIN 4 KATI DAİRE VE ZEMİNDE DE AYRI GİRİŞİ OLAN İŞYERİMİN ÖNÜNDEKİ 40 M2 ARSANIN ÜSTÜNÜ KAPATIP YAPI KULLANMA BELGESİ ALABİLİRMİYİM. İŞYERİM 140 M2 NE KADAR ÜCRET ÖDERİM? YAPI KAYIT BELGESİ İÇİN APARTMAN SAKİNLERİNDEN MUVAFAKKATNAME ALMAM GEREKİRMİ? TEŞEKKÜRLER

 2. Yapı kayıt belgesi için ödediğimiz harç kadar tutarı tekrar mı ödeyeceğiz.
  Örnek verecek olursak 2000 tl yapı kayıt belgesi için ödediğimizi varsayarsak tekrar bir 2000 tl daha ödeyeceğiz öyle mi.
  LİHKAB/SHKMMB için bir bedel Vs. Örnek 100 m2 konut için ortalama ne öderim. Örneklendirebilir miyiz?

  • Merhaba Ali Bey,

   Evet, yapı kayıt belgeniz için ne kadar tutar ödediyseniz aynı miktarı tapu işlemi için de ödeyeceksiniz.

   LİHKAB/SHKMMB için birkaç ofisten fiyat almanızda yarar var. Şuan ortalama değerin çok net olduğu söylenemez. Bu nedenle bildiğiniz tüm firmalardan fiyat almanızda yarar olur.

   Saygılarımla.

  • Merhaba tapuyu almak istiyorum. Öğrenmek istediğim arsa ve ya evin tapusu için ne kadar ödemem gerek. Daha açık olursam 35 yıldır oturduğumuz evi hangi rayiş bedeline göre degerlendirecekler.

 3. Yüksel Bey merhaba,

  1-) İstanbul Kağıthane ilçesinde arsa tapulu ve 5 katlı bir binaya sahibiz, arsa tapusu ve katlar %50 hisseli iki ortaklıdır. Yapı Kayıt Belgesi için 31.10.2018 e kadar baş vurup 31.12.2018 e kadar da tespit edilen bedeli ödeyerek Yapı Kayıt Belgesini aldıktan sonra kat mülkiyetinin kurularak tapu alınması için de Tapu Müdürlüğüne başvuru ve Yapı Kayıt Belgesi için ödenen bedelin aynısının Kat mülkiyeti içinde yatırılması için bir süre sınırlaması var mıdır? Yoksa 1-2 yıl sonra dahi kat mülkiyeti için ödeme yaparak baş vuru yapabilir miyiz? Malumunuz 2 defa aynı tuttar ödeneceği için masraflı olacak bizler için.

  2-) Yapı Kayıt Belgesi müraacatı için bölgemizde bulunan güvenilir uzman bir kaç ofis tavsiyeniz olabilir mi? Bir de bu firmalar tahmini ne kadar danışmanlık ücreti talep ederler?

  Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

  • Merhaba Remzi Bey,

   Süre sınırlaması şuan için sadece Yapı Kayıt Belgesinin alınması için var. Kat mülkiyetine geçilmesi durumunda herhangi bir süre henüz belirtilmedi. Tapu için ilerleyen zamanlarda süre ile ilgili bir gelişme olursa paylaşımda bulunacağım.

   Bu konuda hizmet veren firmalar ortalama 5000 tl talep etmektedir. Ancak bu miktar yapının metrekaresini ve konumuna göre azalır ve artabilir.

   Iletişim bilgilerinizi mail yolu ile iletin görüşelim Remzi Bey.

   Mail adresim: yksl.kayaa@gmail.com

   Teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Sizede çalışma hayatınızda başarılar dilerim.

 4. iyi günler Yüksel bey bizim 70e 100 parsel de 374 m2 arsamız var yola cepheli birde 70 e 99 parselde bitisiginde bi arsamız var onun herhangi bi yolu yok 100parselden geçis yapılıyor 374 m2 olan arsada zeminde 2dükkan üstünde 2kalı daire var toplam 3katlı ve tamamen kacak yapılmıs yine 374 M2 olan arsamızın en arka bölümünde 80m2 müstakil ev var fakat bir kısmı 99parsele tecavüz ediyor ama ikiside benim arsam sorum su yapı kayıt belgesine basvurdum 20.305tl para yatırdım bina icin ayrı müstakil ev icin ayrı ayrı basvuru yaptım bu işlemden sonra 3katlı binamda 4bagımsız bölüm var birde arkada müstakil ev var müstakil olanın tapusu var avlulu kargir ev yazıyor ama yınede basvurusunu yaptık onunla beraber 1müstakıl ev 2daire 2dukkan oluyor bunlara ayrı ayrı tapu alabilecekmiyim

 5. selam yüksel bey. benim ev 3 katlı ama tapuda arsa olarak geçiyor. arsamın normal prosedür de ev için %30nu kullanmam gerekirken ben %60ından fazlasını ev için kullandım. bu durumda yapı kayıt belgesi aldıktan sonra her bir kat için tapu veya ruhsat başvurusu yaptığımda alabilecek miyim? şimdiden teşekkürler