Yapı kayıt belgesi alanlar için tapu işlemleri

İmar Barışı yada diğer adıyla İmar Affı ile imarsız yapılara kullanım hakkı verilmesi amaçlanmış olup 2 milyonun üzerinde başvuru alınmıştır. Başvuru işlemleri tamamlanan maliklere yapı kayıt belgeleri de verilmeye başlandı.  Peki, yapı kayıt belgesi alanlar nasıl tapu alacak? Tapu başvurusunda hangi belgeler gerekli? Nelere dikkat edilmeli?

261
20616
- Advertisement -

İmar Barışı yada diğer adıyla İmar Affı ile imarsız yapılara kullanım hakkı verilmesi amaçlanmış olup 2 milyonun üzerinde başvuru alınmıştır. Başvuru işlemleri tamamlanan maliklere yapı kayıt belgeleri de verilmeye başlandı.  Peki, yapı kayıt belgesi alanlar nasıl tapu alacak? Tapu başvurusunda hangi belgeler gerekli? Nelere dikkat edilmeli?

Tamamlanmamış Yapılar İçin Kat Mülkiyetine Geçiş

06 Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’nin 6. Maddesinin 6. Bendi uyarınca inşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile yapı kayıt belgesi alan yapı/bağımsız bölümlerde tapu kütüğüne tescil ve/veya kat mülkiyeti işlemleri eksik inşaat işlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir.

Üçüncü Şahıslara Ait Arsada Kısmen İşgali Olan Yapılar Faydalanabilecek

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu kanun kapsamından yararlanamayacaklar. Ancak Hazinenin ve üçüncü kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerine kısmen tecavüzü bulunan yapılar için hazinenin veya ilgililerinin muvafakati alınması koşuluyla tapu kütüğünün beyanlar hanesinde tecavüze yönelik belirtme yapılarak tapu sicilinde gerekli tescil işlemleri yapılabilecektir.

LİHKAB/ SHKMMB’e Yapılan Başvurularda İstenecek Belgeler

 1. Yapı kayıt belgesi/belgeleri,
 2. LİHKAB/ SHKMMB tarafından imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların bulunduğunun tespit edilmiş olması halinde bu kısımların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden veya kurumundan alınan belge,
 3. 06 Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’nin 6. Maddesinin 4/b bendinde tanımlanan proje,
 4. Tapu senedi/tapu kaydı ve kimlik belgesi,

Zemin Tespit Tutanağında Kroki Kısmı Olacak

İşleme konu yapıların ve eklentilerinin, proje ile zemin durumu dikkate alınarak, yapı ve eklentileri ile parsel köşe noktalarının kontrol noktalarına dayalı biçimde ölçülerek teknik mevzuata uygun olarak hesaplanan koordinatlarını, yapıların birbirilerine göre ve parsele göre konumlarını, yapı cephelerini, kat adedini, yapı cinsini ve varsa tecavüz şekli ve miktarını gösterecek şekilde Zemin Tespit Tutanağı Krokisi hazırlanacaktır.

Kadastro Müdürlüklerince Yapılan Başvurular

1. İstemde bulunanın kimlik belgesi,

2. İstemde bulunan temsilcisi ise temsil belgesi,

3. Yapı kayıt belgesi/belgeleri

4. Zemin tespit tutanağı,

5. Umumi hizmet alanına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,

6. Tapu malikleri veya maliklerden en az birisi ile LİHKAB/SHKMMB arasında düzenlenmiş olan sözleşme,

7. Sözleşmeye ilişkin tahakkuk eden damga vergisinin ödendiğine dair makbuz

Kadastro müdürlüklerince yukarıdaki belgelerin varlığı tespit edildikten sonra başvuru konusu parselin zemin tespit tutanağındaki köşe koordinatlarının kadastro teknik evrakına uygunluğu, yapının tersimat kontrolü ve parsel içerisindeki konum kontrolü yapılır. Başvuru uygun ise c ve e maddelerindeki belgeleri ek göstererek üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilecektir. Başvurular incelenecek olup uygun olan başvurular için tapu sicilinde gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Tapu Müdürlüklerine Verilecek Evraklar

 • Umumi hizmet alanına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,
 • Mevcut yapının veya yapıların dış cephe ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarca imzalanan ve elektronik ortamda taranmış tapu müdürlüğüne ibraz edilen proje,
 • Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim planı,
 • Zorunlu deprem sigortası,
 • Yapı Kayıt belgesi için ödenen tutar kadarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırıldığına ilişkin belge,
 • 492 Sayılı Hanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-13/a fıkrasında belirtilen harcın tahsil edildiğine ilişkin 59 seri no’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan belge

Nelere Dikkat Edilmeli

 • Tapu işlemleri için yapı kayıt belgesindeki beyanlar esas alındığından başvurularda yanlış beyanda bulunulmamalıdır. Bu nedenle teknik bir personelden veya firmadan yardım alınmalıdır. Zaten tapu işlemleri için mimar ve mühendis ve LİHKAB/SHKMMB tarafından hazırlanacak belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Umumi hizmet alanına denk gelen alanların terk edilmesi gerekmektedir. Terk edilecek alanların olup olmadığının kontrolü için ilgili belediyeye başvuru yapılmalı ve belge alınmalıdır.
 • Yapılan her işlem ve ödeme için belge alınmalıdır. Teknik destek alınacak firma ile sözleşme imzalanmalıdır. Sözleşmesiz yapılan işlemler ile ilgili başvurular kabul edilmemektedir.
 • Dolandırıcılığa dikkat edilmelidir. Birçok kişi bu durumu fırsat bilerek sizden işlemleri yapacağını belirterek ücret talep edebilir. Kesinlikle güvenilir kişi ve kurumlardan yardım alınız.

Konu hakkında merak ettiklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.

Saygılarımla,

Yüksel KAYA

İnşaat Mühendisi

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

261 YORUMLAR

 1. Yüksel bey yardımcı olursanız sevinirim.tapuda her katı kat mülkiyetli 5 katlı ve her katı işyeri tapusu olan bir bina var. Fakat halen her katta 9 adet olmak üzere 1+1 daireler var. Mevcut kat mülkiyeti olan iskanı olan ve yapı kullanım belgesi olan bi bina bu. Bina arka yan ve ön kaldırıma taşkın yapı olduğu için problemli ve bu sebeple her kattaki 9 daireye ayrı tapu çıkaramasamda, bu dairelere ayrı ayrı su ve elektrik abonesi alabilmek adına yapı kayıt belgesiyle belediye kayıtlarında dairelere numara ve saat.k

 2. Yapı kayıt belgesi için ödediğimiz harç kadar tutarı tekrar mı ödeyeceğiz.
  Örnek verecek olursak 2000 tl yapı kayıt belgesi için ödediğimizi varsayarsak tekrar bir 2000 tl daha ödeyeceğiz öyle mi.
  LİHKAB/SHKMMB için bir bedel Vs. Örnek 100 m2 konut için ortalama ne öderim. Örneklendirebilir miyiz?

  • Merhaba Ali Bey,

   Evet, yapı kayıt belgeniz için ne kadar tutar ödediyseniz aynı miktarı tapu işlemi için de ödeyeceksiniz.

   LİHKAB/SHKMMB için birkaç ofisten fiyat almanızda yarar var. Şuan ortalama değerin çok net olduğu söylenemez. Bu nedenle bildiğiniz tüm firmalardan fiyat almanızda yarar olur.

   Saygılarımla.

 3. Yüksel Bey merhaba,

  1-) İstanbul Kağıthane ilçesinde arsa tapulu ve 5 katlı bir binaya sahibiz, arsa tapusu ve katlar %50 hisseli iki ortaklıdır. Yapı Kayıt Belgesi için 31.10.2018 e kadar baş vurup 31.12.2018 e kadar da tespit edilen bedeli ödeyerek Yapı Kayıt Belgesini aldıktan sonra kat mülkiyetinin kurularak tapu alınması için de Tapu Müdürlüğüne başvuru ve Yapı Kayıt Belgesi için ödenen bedelin aynısının Kat mülkiyeti içinde yatırılması için bir süre sınırlaması var mıdır? Yoksa 1-2 yıl sonra dahi kat mülkiyeti için ödeme yaparak baş vuru yapabilir miyiz? Malumunuz 2 defa aynı tuttar ödeneceği için masraflı olacak bizler için.

  2-) Yapı Kayıt Belgesi müraacatı için bölgemizde bulunan güvenilir uzman bir kaç ofis tavsiyeniz olabilir mi? Bir de bu firmalar tahmini ne kadar danışmanlık ücreti talep ederler?

  Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

  • Merhaba Remzi Bey,

   Süre sınırlaması şuan için sadece Yapı Kayıt Belgesinin alınması için var. Kat mülkiyetine geçilmesi durumunda herhangi bir süre henüz belirtilmedi. Tapu için ilerleyen zamanlarda süre ile ilgili bir gelişme olursa paylaşımda bulunacağım.

   Bu konuda hizmet veren firmalar ortalama 5000 tl talep etmektedir. Ancak bu miktar yapının metrekaresini ve konumuna göre azalır ve artabilir.

   Iletişim bilgilerinizi mail yolu ile iletin görüşelim Remzi Bey.

   Mail adresim: yksl.kayaa@gmail.com

   Teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Sizede çalışma hayatınızda başarılar dilerim.

 4. iyi günler Yüksel bey bizim 70e 100 parsel de 374 m2 arsamız var yola cepheli birde 70 e 99 parselde bitisiginde bi arsamız var onun herhangi bi yolu yok 100parselden geçis yapılıyor 374 m2 olan arsada zeminde 2dükkan üstünde 2kalı daire var toplam 3katlı ve tamamen kacak yapılmıs yine 374 M2 olan arsamızın en arka bölümünde 80m2 müstakil ev var fakat bir kısmı 99parsele tecavüz ediyor ama ikiside benim arsam sorum su yapı kayıt belgesine basvurdum 20.305tl para yatırdım bina icin ayrı müstakil ev icin ayrı ayrı basvuru yaptım bu işlemden sonra 3katlı binamda 4bagımsız bölüm var birde arkada müstakil ev var müstakil olanın tapusu var avlulu kargir ev yazıyor ama yınede basvurusunu yaptık onunla beraber 1müstakıl ev 2daire 2dukkan oluyor bunlara ayrı ayrı tapu alabilecekmiyim

 5. selam yüksel bey. benim ev 3 katlı ama tapuda arsa olarak geçiyor. arsamın normal prosedür de ev için %30nu kullanmam gerekirken ben %60ından fazlasını ev için kullandım. bu durumda yapı kayıt belgesi aldıktan sonra her bir kat için tapu veya ruhsat başvurusu yaptığımda alabilecek miyim? şimdiden teşekkürler

  • Selamlar,

   Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra yazımda belirtildiği şekilde işlemleri yapmanız/yaptırmanız halinde tapu alabileceksiniz. Zaten İmar Barışının çıkarılış nedeni bu tarz aykırılıkların affedilmesidir.

   Yapı Kayıt Belgesi başvurunuzda doğru bilgileri belirtmeye özen gösteriniz. Yanlış beyanlarda verilen belgeler iptal oluyor.

   Saygılarımla.

 6. İyi günler Yüksel bey. Bizim evimiz tek katlı. Yapı kayıt belgesi alıp tapu almamanın nasıl bir eksisi olur. Malum yapı kayıt belgesinden sonra bir kaç bin lira daha plan proje için daha sonra yapı kayıt belgesi için ödenen kadar da tapuya ödemek gerekiyor. Tek katlı olan bir ev için tapu almamanın bir zararı olur mu?

 7. Merhabalar
  Oturduğumuz binanın yola ve komşu parsele kısmi tecavüzü var.
  1) Yapı kayıt belgesi alabilir miyiz?
  2) Kat mülkiyetine geçiş yapabilir miyiz?
  3) Yola tecavüz olduğundan yola terk işlemi yapıldığında binanın bir kısmı yolda olduğundan ;
  a) Yolu belediyeden satın alabilir miyiz?
  b) Satın alamaz isek kat mülkiyeti tesisinde tapuda beyanlar kısmına tecavüzlü ibaresi mi yazılacak
  Teşekkürler…

  • Merhaba Şenol Bey,

   Yapı Kayıt Belgesi için başvuru yapabilirsiniz. Ancak tapu işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle ada/parselin arsasındaki terkinler yapılacak. Diğer arsalara tecavüz var ise muvafakiyet alınması gerekmektedir. Yol için ilgili belediyesine, üçüncü şahmışlar için ise ilgili parselde bulunanlardan alınacak. Satın alınmasından ziyade muvafakiyet önemli. Gerekli izinler alınmaz ise maalesef kat mülkiyeti kurulamaz. İzinler alındıktan sonra zaten size verilecek tapuda bu tecavüzler belirtilecek.

   Saygılarımla.

 8. Merhabalar
  Oturduğumuz binanın sorunları halen devam ediyor:)
  Binamız 3 parsel üzerinde. Aynı müteahhitin yaptığı iki bağımsız Apt. söz konusu. Komşu apartmanın bizim parsele tecavüzü var. Bizimde 3.parsele tecavüz söz konusu. Arsadan hisse aldığımız için işbilmez müteahhit tapuları karışık dağıtmış. Benim hissem karşı blokta, komşu blokta oturanın arsa tapusu bizim blokta görünüyor. Ayrıca bizim tecavüzlü olduğumuz üçüncü parselde komşu mülk sahiplerinin %60 hissesi, müteahhittin %40 hissesi var. Bu üçüncü parsel 300 m2 civarı. Her iki blokta oturanlar birbirine her türlü muvafakat vermesinde bir problem olmamasına rağmen müteahhitin henüz tavrını kestiremiyoruz.
  1)Yapı kayıt ve mümkünse kat mülkiyeti için nasıl bir süreci izlemeliyiz?
  2)Müteahhit muvafakat vermez ise ise 3.parseli ikiye bölüp iki tapu haline getirebilir mi?Veya izalei şüu davası veya TMK nun ilgili maddesine göre dava açabilir miyiz?
  teşekkürler

  • Merhaba Şenol Bey,

   3 parselin üzerine yapılan 2 blok, parsellerin toplam alanları baz alınarak oluşturulmuştur. Mimari projesinin ilgili belediyesinden alınması ve incelenmesi gerekmektedir.

   Başvuru işlemlerinde arsa maliklerinin %50 çoğunluğu aranmaktadır. Yanı çoğunluğu sağlıyorsunuz. Ama benim size önerim, öncelikle mimari projeyi temin etmemiz, daha sonra tapuya giderek yapılan hataları ilgili kişilere bildirmeniz. En azından size fikir sunabilirler.

   Anladığım kadarıyla müteahhidiniz iskan almamış. Bu konuda müteahhit ile yapılan sözleşmeye bakmanız gerekiyor. Müteahhit sorumluluklarını yerine getirmemiş ise bir avukattan destek alın ve davanızı açınız.

   Yapı Kayıt Belgesi alabilirsiniz ama tapu işlemlerinde gerekli arsa terkinleri ve izinler alınmalıdır.

   Saygılarımla.

 9. Merhaba bir muhendislik ofisi daire basina 1500 tl istiyor 400 metre kare arsa icinde 2 dairemiz var yapi kayit belgesi 400 metre kare olarak cikardik aceba bu istenilen tutan uygunmudur cevabinizi bekliyorum iyi gunler

  • Enver Bey,

   Bu konuda piyasada çok farklı fiyatlar oluşmuştur. Tapu işlemlerinde 2 daire için toplamda 3000 TL çok abartılı bir fiyat değildir ancak farklı bir kaç firmadan daha fiyat alınız. Ayrıca yapılacak işlemleri takip ediniz. Firmalar bu konuda tam bilgili olmayabilirler. Size sadece proje çizip diğer işlemler için para talep edebilirler. Bu konuda dikkatli olunuz.

   Sözleşme yapmadan ödeme yapmayınız. Hatta işlemelerin tamamlanması sonunda ödemeyi yapınız.

 10. Merhaba yüksel bey
  Benim bir küçük bir sanayi tesisim var be bazı ek binalar komşu parsele taşmış durumda. Taşkın olan kısmı kaldırsak yapı yaklaşma mesafesini ihmal ettiğimizden dolayı yine muvafakat almamız gerekir mi?
  Cevabınızı bekliyorum kolay gelsin

  • Merhaba Resul Bey,

   Diğer parsellere yaptığınız taşmalar için sadece muvafakat almanız gerekir. Kendi arsanız içinde yaptığınız ihlaller için muvafakat almanız gerekmiyor. Yani diğer parsellere yaptığınız tecavüzleri yıkarsanız muvafakata ihtiyacınız yoktur.

 11. Merhaba Yüksel Bey;
  1-yapı kullanım belgesindeki bilgiler tapuya sunulacak olan yapı durum projesiyle uyumlu olması gerektiği için yapı kullanım belgesi için başvuru yapmadan projeyi çizdirmeyi düşünüyorum. bu doğru bir hareket midir?
  2-ev 3 katlı altta iki işyeri üstte iki daire var eski bir av tapuda arsa olarak geçmektedir. tapuda yazan yüz ölçüm 560 metrekare benim arsam 143/560 olarak geçiyor. eğer tecavüz yok ise diğer komşu evlerden muvafakat almal gerekiyor mu?
  3-e-devletten başvuru yaparken arsa yüz ölçümüne 560 mı yazmam gerekiyor yoksa bana ait olan 143 metrekareyi mi yazmam gerekiyor?
  4-iki daire (toplam 260 metre) ve iki işyeri (toplam 100 metre) için proje çizimi ve sözleşme için vermem gereken ortalama piyasa ücreti nedir?
  5-özellikle kadastro ve tapuda işlemlerinde izleyeceğim yolda dikkat etmem gerekenler?
  Şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba Emir Bey,

   1- Tapuya başvuracağınız için projeyi önceden çizdirmeniz daha iyi olur.

   2- Diğer arsalara tecavüz yoksa muvafakat almanıza gerek yoktur.

   3- Arsanın toplam metrekaresini girmeniz gerekiyor. Ödediğiniz tutarın diğer hisse paylarına düşeni diğer hissedarlardan talep edeceksiniz.

   4- Piyasada çok değişik fiyatlar talep edilmektedir. Bunun için 3 4 firmadan fiyat almanız daha sağlıklı olur. Bazı firmalar daire veya dükkan başına 1000 – 1500 TL talep ediyor. Bu ücret, tapu işlemleri için gerekli her şeyi kapsıyor.

   5- Yazıda belirtilen şekilde ilerleyeceksiniz. Önce proje çizdireceksiniz, sonra zemin tespit tutanağı hazırlanacak. Bu işlemleri yaparken zaten yardımcı olan kişi sizin adınıza işlemleri yürütecektir.

   İyi günler.

 12. merhaba yüksel bey benım sorum altı katlı abartmanın en alt kattakı ısyerı benım 21 yıldır kullanıyorum ıs yerım 44 metre kare ama benım tabuda 20 metrekare gerı kalan 24 metre kare kabıcı daresı ve otobark gözüküyor ama 21 yıldır bu yerlerı kullanmaktayım bunun ıcın muracat etmedım yabı kayıt belgesıne muracat etmelımıyım cevre sehırcılık edebılırsın dedı ama muavakat almamı soyledıler muavakatı öncemı sonramı almalıyım

  • Merhaba Bülent Bey,

   Yapı kayıt belgesi için muvafakat almanıza gerek yoktur. Ancak tapu işlemleriniz için apartmanda bulunan maliklerden muvafakat almanız gerekiyor. Çünkü işyeri metrekaresinin artması arsada pay oranınızı artıracağı gibi diğer maliklerin pay oranını düşürecektir.

   Yapı kayıt belgesi ileride işyeriniz için sorun yaşamamanız için faydalı olabilir.

   Saygılarımla.

 13. Yüksel bey merhaba
  1070 li yıllarda 110 metrekare arsa üzerine ruhsatsiz yapılan 45-50 metrekare 2 katli binanin 2metre kareden az kısmı yola tecavüz görünüyor.
  Yapı kayıt belgesi ( ev ya da işyeri olarak ) almak mümkün yazdıklarınıza gore.
  *Belediyeden alınacak muvaffakat süreci nedir ihtivasi ve prosedür u hakkında bilgi mümkün mü
  ** bahsedilen harçlar tspu ya da bakanlikadına bir hesaba mi yatıyor
  *** firmalar bu ilk ve ikinci ödemelerde pay alıyor mu yoksa ekstra bir ödeme mi yapılıyor .
  ****Yoksa .tapu sürecinde mi yetkili firmalarla sözleşme yapılıyor , burada belli bir alt üst limit var mı

  Çok teşekkürler iyi çalışmalar

  • Merhaba Dilek Hanım,

   Yapı Kayıt belgesini alacağınız zaman herhangi bir yerden muvafakat almanız gerekmiyor. Ancak ben kat mülkiyeti almak da istiyorum derseniz bunun için tecavüzün olduğu yer için ilgili belediyesinden tecavüze giren miktar için ödeme yapıp (tecavüz edilen arsanın satın alınması) izin almanız gerekecektir.

   Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda ev yada işyeri olarak başvurabiliyorsunuz. Ancak başvurunuza esas kullanımı olmalı. Tapu işlemlerinde ise başvurunuza esas cins değişikliği yapılacaktır.

   Belediyeye gittiğinizde size yardımcı olacaklar. Öncelikle tecavüz ettiğiniz alan tespit edilecek. Bu tespite göre ödeme tutarınız belirlenecektir.

   Bahsedilen yüzde 3 veya yüzde 5 olan cezai ödemeleri bakanlığa, tapu için yatırılacak harçlar ise tapu müdürlüğünün belirteceği hesaba yatırılıcak.

   Firmalar bu ödemelerden pay almaz. Firmalar ile anlaşıp öďemeyi yapmanız gerekiyor. Tapu sürecini de yapmak istiyorsanız en başından ilgili firmalar ile anlaşıp süreci onların yapmasını sağlamanız daha akılcı olur.

   Bu konuda herhangi bir fiyat tarifesi yoktur. Olabildiğince çok firmadan fiyat almanız daha yararlı olacaktır.

   İyi günler dilerim.

 14. Çok teşekkürler Yüksel bey .
  Eğer kat mülkiyeti almak istemez
  isek ( işyeri olacak ) binanın yola taşan kısmını ödenek için belediyeye başvuruyu tapu sürecinden önce yapip sonuçlandırmak gerek sanırım .yol tali bir yol ..kullanılmıyor geçişe açık değil zaten..Bu durumda belediyenin satmaya durumu düşük ihtimal olsa gerek ..yani zemin etidunden önce yola terk satın alınmalı belediyeden .. Bunun için kendi arsa rayicimiz üzerinden mi ödeme yapılacak. .Bu durumun tapudaki tescili nasıl bir ifadedir somut olarak ..yani taşınmaz tapuda 2 m2 buyumustur gibibirsey mi yazacak ..

  Yola taşan 2 m2 .kısmın yıkılması durumu nasıl degistirir

  • Dilek Hanım,

   Dediğim gibi eğer kat mülkiyeti (tapu işlemleri) için başvurmayacaksanız diğer arsalara yapılan tecavüzler için işlem yapmanız gerekmez. Ama yapı kayıt belgesinden sonra tapu da almak istiyorsanız hem tecavüzlü yerler ile ilgili sorunu hemde terkin işlemlerini yapmanız gereklidir.

   Ödemeleriniz arsa rayiç bedeli üzerinden yapılıyor. Bu ödemeler yapılıp gerekli işlemler de tamamlandıktan sonra tapu verilecektir. Tapu üzerinde tecavüz ve terkin işlemleri için bilgi ibaresi olacaktır.

   Tecavüzlü kısmı yıkmanız halinde izin almanıza gerek kalmayacaktır.

  • Merhaba Nail Bey,

   Yapı Kayıt belgesini aldıktan sonra tapu almak istiyorsanız öncelikle yapınızın projesini çizdirmelisiniz. Daha sonra bir haritacıya zemin tespit tutanağı hazırlatacaksınız. Yapılacak diğer işlemler yazıda belirtilmiştir.

   Saygılarımla.

 15. Merhaba, 2 katlı müstakil evim için yapı kayıt belgesini aldım. Fakat 2.defa aynı tutarı çevre ve şehirciliğe ödemek istemiyorum. Çünkü mantıklı bir tarafı bulunmuyor. Dolayısıyla kat mülkiyeti almak istemiyorum.
  Sadece tapuda arsa yazan cins durumuna 2 katlı betonarme ev yazdırmak istiyorum.
  Bu mümkün müdür ?
  Yoksa tapudaki her türlü değişiklik için 2.defa aynı tutarı çevre ve şehirciliğe ödemek zorunda mıyım ?

   • Merhaba aynı durum ile bende karşılaştım.Tapuda herhangi bir değişiklik yapmak istemiyoruz.Çevre şehirciliğe tapu harcı yatırmak gerekir mi? Yapı kayıt belgesi den sonra bir zaman aşımı süresi olur mu?

 16. Yüksel bey merhaba öncelikle yardimlarinizdan dolayi çok tesekkur ederim.. benim 2 adet dairem ver zemin ve 1. Kat her 2 daireyide projeli ruhsatli yapilmis olup iskanlari vardir. 2. Kat 2017 de kaçak yapmis oldugum dairem icin yapi izin belgesinide aldim bu dairenin tapusunu almak icin tekrardanmi proje cizdirmem gerek ? Zemin ve 1. Kat dairelerimin projeleri ve tum belgeleri gecersizmi 2. Kat dairemin tapusunu almak icin ?? Simdiden vereceginiz cevap icin tesekkur ederim..

  • Merhaba İsmail Bey,

   Kaçak yaptığınız katın projesini ve mevcut projeyi çizdirmeniz gerekiyor. Daha önceden teknik bir personele çizdirip onaylanmış ise yeniden proje çizdirmenize gerek yok. Belgeleriniz geçersiz değil ancak ilave kat nedeniyle arsa pay oranları değişeceği için yeniden aynı belgeleri alacaksınız.

   • Cevabiniz icin tekrardan tesekkur ederim. Peki zemin ve 1. Kat dairelerimin tapusu değisecekmi ? Kat mülkiyetleri değisirmi ? Ayrica bugun herhangi bir muhendislik ofisine gittim zemin ve 1. Kattaki dairelerin projesi isimize yaramaz dediler binanin komple projesini yani zemin+1+2. Kat 3 daire olarak tekrardan cizeceklerini ve daire basina 500 tl toplamda 1.500 arti 600 tl harita muhendisi istedi toplam 2.100 tl sizcede pahali degilmi ??

    • Rica ederim İsmail Bey.

     Aslında zemin ve 1. kat projelerinizde bir değişiklik yok ise işe yarar. Sadece yerinde teyit edilmelidir. Kaçak katlara tapu verilmesi ile diğer dairelere ait olan arsa payı oranı azalacaktır. Bu nedenle tüm tapular yenilenecektir. Ayrıca zemin ve 1. kat sahipleri (size ait değilse) muvafakiyet verecekler.

     Daire başı 500 tl şuan bu hizmeti verenlerin ortalama fiyatıdır. Ama zemin ve 1. katın projesinin olması nedeniyle fiyat biraz düşürülebilir.

     • Hic bir degisiklik yok iskan alinirken nasilsa ayni sekilde duruyor. Tapular benim adıma kat mülkiyetli. Önceki ( zemin ve 1. Kat ) tapular değisecekse yeni olan tapularin üzerindede kat mülkiyetli isareti olacakmi yani kat mülkiyetleri devam edecekmi ? Hayirli geceler dilerim.

    • Tapuların size ait olması işlemlerinizi kolaylaştıracaktır. Evet kat mülkiyetleri devam edecektir. Ancak arsa pay oranları değişecektir. Yanı bu dairelerin arsadan aldığı pay oranı azalacak. Azalan miktar eklenmiş olan kaçak kata geçecektir. Tamamı size ait olduğundan bir sorun teşkil etmeyecektir.

 17. merhaba Yüksel bey:
  Müteahhit trafından yapılan 10 dairelik binamızın iskanı yok,yapı ruhsatı 25.11.2018 tarihinde bitiiyor.yapı denetim ve mimarlar fesih etmiş.muteahhit battı. her dairenin kat irtifaklı tapularımız var elektirik ve su abonelikleri için imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesini mi alalım yoksa normal inşaatın yapı denetimle anlaşıp yapı kullanım iznini alabilirmiyiz nasıl yol izlememiz gerekir hangisi uygun olur.muteahhit in yapı denetim borcu varmış.

  • Merhaba Hasan Bey,

   Ön hesap yapmadan kesin birşey söylemek mümkün değil ancak imar barışından yararlanmanız sizin için daha ekonomik olacağını düşünüyorum.

   Ruhsat işlemleri, yapı denetim borcu ve diğer işlemler size çok daha pahalı gelecektir. Ayrıca belediye sizden daha fazla işlem talep edecektir. Bu nedenle imar barışını tercih edebilirsiniz. Ayrıca tapu işlemlerini de tamamlarsanız kat irtifakı kurulur ve konut tapularınızı alırsınız.

 18. Cevabınız için çok tesekkur ederim yüksel bey
  İmar barışına başvurduk yapı kayıt belgesini aldık 2 aşama y geçmesek olurmu bizim elimizde kat irtikılı tapularımız mevut.Çünkü elektrik ve su bonelik problemlmiz çözülmüş olucak.yapı kayıtlı olucak
  2. aşama da kat mülkiyeti ve şekil için tapu ya başvuru yapmak bizim için avantajı ne?

 19. Yüksel bey merhaba bizim tapusuz iskansiz bir gecekondumuz var. Yapı kayıt belgemizi aldık şimdi tapu da alma imkanımız var mı şimdiden teşekkürler

 20. Merhaba yüksel bey hazine arazisi üzerinde 2 adet gece kondumuz var 2 evde 100 er metre kare yapi kayit belgesinden sonra nasil bir yol izleyeceğiz bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 21. Bizim 1.kat 90 m2 evimiz tapuda avlulu kevgir ev görünüyor.Üzerine projesiz 90+90 dublex ev yaptırdım.Dublex olan bölümün Emlak vergisini 90 m2 ev olarak ödüyorum tapu almak için ne yapmalıyım yapı kayıt belgesi için müracaat etmelimiyim. Su ve elektrik aboneliğim var. Bu şekilde Doğalgaz aboneliği alabilirmiyim.

 22. Yüksel bey merhabalar… Oturduğum daire hisseli dubleks artı bodrum. Üst kat 10/3 hisse ile başka birine satıldı. Bendeki tapu 10/7 dubleks in alt katı ve eklenti bodrum diye. 5000 TL ödeyerek Yapı kayıt belgesi aldım ve müstakil Tapu çıkartıp satmak istiyorum. Üst kat herhangi bir işlem yapmıyor. Ben tek başıma bu tapuyu kendi dairem için halledebilirmiyim.

 23. Yüksel Bey öncelikle merhabalar. Benim iki sorum olacaktı:

  1-Bizde arsa tapusu var yani 8 aile bir arsada oturuyor fakat tapu sadece bir kişinin üzerine ve bu biz değiliz. Yapı kayıt belgesi alabilmek için tüm ailelerin anlaşmış olmaları mı gerek? Herkes ile anlaşılamasa bile yine de yapı kayıt belgesini almak mümkün müdür?
  2-Olur da yapı kayıt belgesini aldık diyelim, bu belgeyi alırken verdiğimiz ücret dışında ileriki zamanlarda (tapu alabilmek, vs…) başka ücretler de karşımıza çıkacak mı?

  Şimdiden teşekkür eder ve iyi çalışmalar dilerim.

  • Merhaba Gökhan Bey,

   Yapı Kayıt Belgesi için herkes ile anlaşmanız gerekmiyor ancak tüm yapı ve arsa için öngörülecek ücreti ödemeniz gerekiyor. Tapu aranızdan birine ait olması ilerleyen işlemler için gerekli olacaktır.

   Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra tapu da almak isterseniz aynı ücreti ödemeniz gerekecektir. Ayrıca harçlar ve proje çizilmesi gerekecektir.

   Rica ederim. Sizede iyi çalışmalar dilerim.

 24. İyi çalışmalar yüksel bey mustakil tek katlı ev için yapı kayit belgesi başvurumu yaptım.belgemi aldıktan sonra belediyeye beyanda bulunup konut vergisi olarak ödemeliyim tapuya işletme zorunlulugu varmidir.

  • Merhaba Günay Bey,

   Yapı Kayıt Belgesi aldığınızda bunun bir örneğini belediyeye zaten vereceksiniz. Yayımlanan kanuna göre konut vergisi vermeniz gerekmiyor. Ancak tapu işlemlerini tamamlar ve tapuda cins değişikliği yaptırırsanız konut vergisi verirsiniz.

 25. Merhaba yüksel bey bizim 1,200 metre kare arsa üzerinde 117 metre kare evimiz var bunun için yapı kayıt belgesini aldık şimdi biz bu evin kenarındaki yani arsamizi almak istiyoruz hazine arsa bunun için ne yapmamız gerekiyor aydinlatirsaniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 26. Yuksel bey müstakil bi evim var ancak arsa uc ayrı hisseli tek parsel uc tapulu evim için bu belgeyi alsam ilerde oluşabilecek sorunlar için yani ortaklığın giderilmesi davaları gibi sorunlarda bana ne gibi faydası olur

  • Merhaba Osman Bey,

   Yapı Kayıt Belgesi;

   – talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

   – Yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

   Ancak bu belgenin hukuki davalarda işlevselliği hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Yanı bu belge sadece bazı konular için sıkıntı gidermeye çözümdür. Ancak yapı kayıt belgesinden sonra kat mülkiyeti başvurursanız belki işinize yarar. Tabi tapunun tamamı size ait olmadığından burada işleyiş için diğer hak sahiplerinden, haklarını satın almanız gerekecektir.

 27. Merhaba Yüksel Bey;
  2 adet müstakil evimiz var hisseli tarla içerisinde 2347 m2 si bize ait… Tarla hisseli evler bana ait.
  Ev beyanlarımız var vergilerini ödüyoruz. şimdi yapı kayıt belgesi almak istiyoruz… Sorum olarak;
  1- 2347 m2 olan hissem de 1.Ev için başvuru yaparken arsasını 900 m2 (2.Ev için arsasını 1447 m2 olarak belirtebilir miyiz?) 181’i arayıp sorduğumda istediğiniz gibi bölebilirsiniz dediler yine size de sormak istedim!
  2-Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra lihkaba gidip tapu işlemlerini başlatmak istiyorum. Telefonla görüştüğüm bir lihkab belgenizi alıp bize gelin 600 tl hizmet ücreti alıyoruz işlemlerinizi yapıyoruz dedi. Benim anlamadığım tapunun istediği zemin etüt projesi ve evin mimari projesinide mi lihkablar yapacak yoksa onu başka yerlere mi yaptıracağız. Belediyeden umumi terk yazısınıda lihkab mı alacak?

  • Merhaba Özer Bey,

   1. Sorunuz; Arsalarınızı konutlar üzerinde kalacak şekilde istediğiniz gibi bölebilirsiniz, yada arsayı bölmeden 2 adet bağımsız bölüm olarak da tanıtabilirsiniz. Önemli olan ayırdığınız arsa üzerine konutların tam oturmasıdır.

   2. Sorunuz; Lihkab size sadece zemin tespit tutanağı düzenlerler. Proje için mimar veya mühendis birinden yardım almanız gerekiyor. Bu işlemler için sözleşme imzalamanız gerekiyor. Terkin için siz ilgili belediyesine başvuracaksınız. Vekalet verirseniz başvurabilirler.

 28. Merhaba Yüksel bey benim ev yaptığım alan köyde ve mera üzerine yapılı toplam kullandığım alan 1800m2 ama evin yapılı alanı 150 m2 ve iki katlı ben başvuru yaptım 3 gün önce ve bana 1932 tl bir ödeme çıktı bunun dışında tapu almama gerek varmı yapı kayıt belgesi yeterli değilmi

 29. Merhaba Yüksel bey
  4500 m2 bahçe içerisinde 50 m2 lik yapı var yapı kayıt belgesi için başvuru yaptım yaklaşık 2000 lira ödeme çıktı. yapı kayıt belgesini aldıktan sonra belediye yada tapuda yapmam gerekenler nelerdir. yapıyı sadece hafta sonları bahçeye gittiğim zamanlar kullanıyorum.

  • Merhaba Halil Bey,

   Ödemeyi yaptıktan sonra yapı kayıt belgesini alacaksınız. Aldığınız belge ile yapınızın projesi, zemin tespit tutanağını kadastro müdürlüğüne götüreceksiniz. Gerekli diğer evraklar yazımızda bulunmaktadır.

   Bahçe içerisindeki yapınız eğer ki imar alanı dışında ise bu arsanın üzerine %5 arsa alanı veya 250 metrekareden hangisi küçük ise o kadar alana sahip yapılaşma hakkınız vardır. Bence bu şekilde daha rahat iskan alabilirsiniz.

   Saygılarımla.

 30. Yüksel Bey merhaba,
  21 yıldır çift daireli 6 katlı (11 daireli) bir binada oturuyorum. Dairem, imar planında zemin altı bodrum kat ve sığınak olarak görülüyor. Ancak dairem tamamen zemin üstünde ve tüm odalar pencereli. Müteahhitten bu şekliyle almıştım. En üst katta çatı dubleksi var, binanın yönü, girişi, daire büyüklükleri plana uygun olmadığından oturma izni alınamamış ve diğer 10 malikde de arsa tapusu var. Bende ise tapu da yok.
  1) Yapı kayıt belgesi için anladığım kadarıyla tüm bina adına başvurmamız gerekiyor. Ancak olurda maliklerden biri “Ben istemiyorum. Benim zaten arsa tapum var!” derse ne yapabilirim?
  2) Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra bireysel olarak tapu müracaatı yapabilir miyim? Yoksa tüm daireler de yapmalı mı?
  Teşekkür ederim…

  • Merhaba Mert Bey,

   Yapı Kayıt Belgesi için başvuruyu tüm malikler adına bir kişi yapabilir. Ödemeniz gereken tutarı aranızda toplayıp ödeyeceksiniz. Onay vermeyenlerin yerine ödeme yaparsınız ve yasal olarak bu parayı karşı taraftan alabilirsiniz.

   Tapu için bireysel başvurabilirsiniz. Ancak benim önerim tüm malikler yada çoğunluk bir araya gelin ve bu iki işlemide birlikte yapın. Bireysel yapmanız çok daha maliyetli olacaktır.

   • Yüksel Bey tekrar merhaba,
    Yukarıda sorduğum sorumu biraz açmak istiyorum. Yapı kayıt belgesini aldıktan sonra, şayet maliklerden biri veya 2-3 tanesi “Ben kat mülkiyetine geçmek için imza vermiyorum. Benim zaten arsa tapum var!” derse, çoğunluk kat mülkiyeti istemesine rağmen tapu işlemlerine geçemiyor muyuz?
    Yani geçen hafta sorduğum soruya verdiğiniz cevapta olduğu gibi böyle bir durumda tapu için “bireysel başvuru” yapabilir miyiz? Şimdiden teşekkür ederim.

 31. Selamün aleyküm yüksel bey.
  Evim üç katlı.ama bodrum katı göstermeden iki daire için yapı kayıt başvurusu yapmamın ilerde bir sakıncası olur mu.bodrum katı da illaki almalıyım.cok teşekkürler.

 32. Merhabalar Yüksel Bey . Arsa tapusu olan bir arsada 2 katlı evim var elektrik su bağlı. Evimin vergisini her sene düzenli ödüyorum. Ama sonuçta ev kaçak durumda. Kat mülkiyetli tapu almak için şuan maddı durumum yok. Yapı kayıt belgesi de benim durumumda olanlar için çok mantıklı gelmiyor. Evim için yıkım kararı ya da para cezası bulunmuyor. Bu durumdaki bir yapı için yapı kayıt belgesi almak mantıklı mı ve ne gibi faydası olabilir? Değerli görüşlerinizi bekliyor, iyi günler diliyorum

 33. Merhabalar. Arsa tapusu üzerinde her yıl emlak vergisini ödediğim elektrik ve suyun bağlı olduğu iki katlı kaçak bina bulunmaktadır. Yıkım kararı yada para cezası bulunmamaktadır. Sizce bu durumdaki bir yapı için yapı kayıt belgesi almak mantıklmı? kat mülkiyetli tapu almak için şuan maddi durumum yeterli değil. Yapı kayıt belgesinin benim özelimde ne gibi faydaları olabilir. Bu belgeyi almam konusunda görüşünüzü alabilirmiyim?

  • Merhaba Barış Bey,

   Şuanki durumunuza bakıldığında, kat mülkiyeti almayacaksanız yapı kayıt belgesine ihtiyacınız bulunmuyor. Ancak ilerleyen dönemlerde kaçak yapılar için yapılacak yaptırımlar olması durumunda zorluk çekmeniz olasıdır. Bu konuda sıkıntı çekmemeniz için almanızı öneririm. İleride yapınıza belediye tarafından müdahale yapılacağı zaman elinizde bu belgenin bulunması durumda herhangi bir müdahale yapamayacaklardır.

   Saygılarımla.

 34. Yüksel bey merhaba bizim bodrum, zemin,1. Kat ve çatı olmak üzere bir binamız var bu binanın iskanida alınmış durumda bodrum kat ve cati elektrik su vs abonelikleri iskanı yada tapusu yok imar barışı kapsamında bodrum ve çatıya yapı kayıt belgesi aldık şimdi bodrum ve çatıya bu belgeyle tapu alabiliyor ve buralara kat mülkiyeti alıp buraları normal iki daire gibi alıp satma gibi yani normal tapulu daireler gibi her türlü işlem yapılabilir mi şimdiden tesekkurler

 35. YÜKSEL BEY
  TAPUDA 150/3251 HİSSE
  7,70*14,70=113.19 METREKARE ÜZERİNE ÇİFT CEPHE EVİMİZ VAR….
  EVİMİZDE ARTIK ALAN YOK, BAHÇEMİZ , GARAJ , HİÇBİR ŞEY YOK…
  MUHTEMELEN ARADAKİ 37 METREKARE YOLA GİTMİŞ OLABİLİR…
  ARSA MİKTARI OLARAK TAPUDA 150/3251 HİSSEDEN DOLAYI 150 Mİ YAZAYIM
  YOKSA 113,19 METREKRE Mİ YAZAYIM…

 36. Merhaba Yüksel bey. Ben şimdi yapı kayıt belgemi aldım. Sanırım yapımız artık kayıt altına alınmış bulunuyor. Sorum şu: Tapu ya başvurmak için acele etmeye gerek var mı ? 31 ekime kadar imar barışı için ödeme yapmamız gerekiyordu ya ondan sordum.. Teşekkür ederim.

 37. Komşu arazinin parseline geçenler, komşu parseli nasıl satın alabilir? Komşu parseli komple mi satın almalıyız yoksa binamızın tecavüz ettiği bölüm kadarını mı? Arazi sahibi satmak istemezse ne olacak? Bir binam var, bir kısmı kadastral yola, bir kısmı komşu parsele taşmış. Burada nasıl bir yol izlememi önerirsiniz? Komşum muvaffakatname vermezse binamı yıkabilirler mi? Teşekkürler…

  • Merhaba Tarkan Bey,

   Komşu arazinin malikleri ile konuşup izin almanız gerekiyor. Yayımlanan genelgede “Hazinenin ve üçüncü kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerine kısmen tecavüzü bulunan yapılar için hazinenin veya ilgililerinin muvafakati alınması koşuluyla tapu kütüğünün beyanlar hanesinde tecavüze yönelik belirtme yapılarak tapu sicilinde gerekli tescil işlemleri yapılabilecektir.” Yani diğer maliklerden ve ilgili belediyesinden muvafakat almanız gerekiyor. Binanızın tecavüz ettiği kısım için muvafakat alamazsanız, karşı tarafın talebi olması halinde yıktırılabilir.

 38. Merhaba yüksel bey.
  Aynı arsa üzerinde inşa edilmiş 3 bloklu sitede
  A blok en üst katta kaçak yapılmış kat bize ait.
  Biz tek blok olarak yapı kayıt belgesi alırsak eğer , kat mulkiyeti tapusu için sadece bizim dairenin bulunduğu A blok maliklerinden muvafakat almamız yeterli olurmu? yoksa tüm site maliklerinden mi almamız gerekecek?
  Bir de sadece biz kaçak daire sahipleri bir dairelik ücret ödeyip tapu alabilirmiyiz yoksa tüm binanın parası ödenip herkes mi kat mulkiyeti tapu alacak.kacak olmayan mevcut normal katlar kat irtifakı tapulu.
  Teşekkür eder başarılar dilerim

  • Merhaba Erdal Bey,

   Arsadaki pay oranları blok blok ayrılmadıysa, yani pay edilmediyse arsa üzerindeki tüm maliklerden (bloklardaki tüm maliklerden) muvafakat alacaksınız.

   Ödeyeceğiniz tutar, yapıdaki tüm kaçak bağımsız bölümler ve bu bölümlerin payına düşen arsalar olacaktır.

   Teşekkür ederim. Sizede iyi akşamlar.

 39. Teşekkür ederim.
  Peki arsadaki pay oranlarını blok blok ayırmanın bir yolu varmı?
  Eğer böyle bir yol yoksa tüm siteden muvafakat almak mümkün gözükmüyor bakanlık bu yönde bir çalışma yaparmı acaba.
  İyi aksamlar.

  • Erdal Bey,

   Tek bir tapuya birden fazla kişinin sahip olduğu, hisseli tapulara sahip gayrimenkuller, ifraz işlemleri adı altında yürütülen düzenlemeyle bölünebilir ve ayrı tapular çıkartılabilir.

   Hisseli tapu ayırma işlemli için öncelikle serbest çalışan harita ve kadastro mühendislerine detaylı olarak arsa ayırma planı hazırlatmanız gerekiyor. Harita mühendisi arsaya dair çap ve kroki ölçümlerini yapıyor. Daha sonra bu planı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü onayına sunuyorsunuz. Söz konusu işlem için, ayırma yapılacak gayrimenkulün bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu’ndan onay almanız da gerekiyor. Tapu Sicil Müdürlüğü’ne hisse sahiplerinin tamamının kimlik belgeleri, fotoğrafları ve alınmış onaylarla birlikte başvuru yapıyorsunuz. Tapu Sicil Müdürlüğü, işleme engel hukuki bir durum bulmazsa ve tapu harçlarının tam yatırıldığını tespit ettiğinde ifraz işlemini gerçekleştiriyor.

   Hisseli tapu ayırma işlemleri için belli oranlarda harç masrafları da bulunuyor. 

   Bakanlığın bu yönde herhangi bir çalışma yaptığını duymadım. Bilgi edinirsek paylaşırız.

 40. Iyi günler yuksel bey. Arsa uzerinde 3 katlı babadan miras kalama bina var. Yapi kayıt belgesini aldim fakat 3 kardeş oldugumuz için ayri ayri tapu almak istiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyim. Teşekkürler

  • Merhaba Ömer Bey,

   Yapınızın projesi çizilecek. Daha sonra haritacıya zemin tespit tutanağı hazırlatılacak. Bunlarla birlikte kadastro müdürlüğüne başvuruda bulunacaksınız. Detaylar ve dikkat etmeniz gerekenler yazıda belirtilmiştir.

 41. Merhaba benim milli emlağa ait alanda büfem var buraya 15 yıldır ecremisil ödüyorum yapı kayıt belgemide aldım ama bundan sonra ne olur ne yapılması gerekiyor

 42. öncelikle iyi akşamlar Yüksel Bey
  benim evim orman arazisi içinde yaklaşık olarak 1 dönüm de arsa kullanıyorum aynı şekilde o da orman arazisinde . yapı kayıt belgemizi aldık ölçümünü yaptırdık tapu alabilir miyiz ? ve tapu almak için nasıl bir yol izlemeliyiz ?

 43. Slmlar Yüksel bey biz 3 katlı bina yaptık proje falan yok 1.kat ticari dükkan 2.kat babam var 3.kat ben kullanıyorum şimdi tapuda arsa gözüküyordu imar barışından faydalanıp 15.000tl karşılığı düzelttirdik. Katların hepsine ayrı ayrı tapu almaya kalksak masrafı nasıl hesaplanıyor acaba ve neler yapmak gerekiyor .
  Hayırlı çalışmalar dilerim çok teşekkürler vereceğiniz cevap için ve insanlara bu konuda bi yol gösterdiğiniz için.

  • Merhaba Hakan Bey,

   Öncelikle zemin tespit tutanağı hazırlatacaksınız. Tahminen 500 ~ 1000 TL olabilir. Daha sonra yapınızın projesi çizilecek. Daire başı en fazla 750 TL diyebilirim. Bunlar dışında tapu harçları olacak. Ayrıca yapı kayıt için yaptığınız ödemenin aynısı yapılacak.

   Teşekkür ederim. Saygılarımla.

 44. iyi günler yüksel bey. Bir daire aldım kat irtifakı olarak görünüyor. Altında dükkan yok. 3 kat 6 daire. diğer komşular iskan barışından yararlanmak istemiyor. bireysel olarak kendi daireme iskan alabilir miyim?

  • Merhaba Mert Bey,

   Mevcut iş yerinin iskanı var mı?

   Eğer var ise iş yeri çıkmaları eklenti olarak gösterilecek, yani aykırılık sadece eklentiler için belirtilecek. Tapu için yapıda bulunan diğer maliklerden muvafakiyet olmanız gerekiyor.

 45. Merhaba Yüksel bey
  Hazine arazisi üzerindeki kaçak yapı için direk yapı kayıt belgesi için başvuru yapılıyor mu yoksa önce arazinin ecrimisli mi ödenmesi gerekiyor ? Yapı kayıt belgesi de çıkarıldıktan Sonra tapu işlemleri için ne yapılması gerekiyor ?

  • Merhaba Mustafa Bey,

   Yapı Kayıt Belgesi için arsayı satın almanız gerekmez. Ancak tapu işlemleri için öncelikle arsayı satın almanız gerekecek. Hazine arazilerinin satışı konusunda bazı idareler izin vermeyebiliyor. Size en yakın il müdürlüğüne uğramanızda fayda olur.

   Arsayı satın alabilirseniz eğer daha sonrasında proje çizilecek, zemin tespit tutanağı hazırlanacaktır. Detaylar yazımızda bulunmaktadır.

  • Merhaba Esra Hanım,

   Öncelikle hazineye ait arazinin ileride değerlendirilecek bir alan olup olmadığını sorgulamanız gerekiyor. Eğer değerlendirilmeyecek bir arsa ise satın almanız gerekiyor. Satın aldıktan sonra zemin tespit tutanağı ve projenizi hazırlatacaksınız. Yazıda detayları verildiği şekilde kadastro müdürlüğüne başvuracaksınız.

 46. Merhaba Yüksel bey 1 bodrum,giris kat ( çift daire) uzerine 4 kat (çift daire ) ve cati kati ( tek daire ve betonarme) binanin cati katinda oturuyorum.
  Sorum şu : bodrum katda elektirik su yok muteahit burayi kendisi kullanmis sonra kiraya vermis 3 yildir bos ve bina olarak biz burayi siginak olarak kullanacagiz cunku muteahit yapi kayit belgesi icin ve sonrasinda kat tapusu icin para odeyemeyecegini zateb iflas ettigini soyluyor. Ama arsamizda hissesi var gorunuyor bizim binamizi yaparken devlete sgk borcunu odememis o hisseye devket haciz koymus. Biz simdi yapi kayit belgesi basvurusu yaptigimizda bu bodrumu ne diye gosterecegiz acaba ? Tapuda bu bize sorun cikarirmi tesekkur ederim

  • Merhaba Alev Hanım,

   Bodrum eğer sığınak için gerekli şartları sağlıyor ise sığınak olarak gösterebilirsiniz. Ancak bu yapının ruhsatına esas olan mimari projedeki kullanımı da önemlidir. Yapı müteahhitinin burada arsa payına haciz geldiğinden, tapu işlemlerinde size zorluk çıkaracaktır.

 47. merhaba yüksel bey
  binadaki 1 kaç farklılıktan dolayı iskan alınamamış bir binamız var ve zaman içerisinde komple teras gözüken çatımıza çatı katı ve çatı yaptırdık. bizim tekrar yapı kayıt belgesi almamız gerekiyormu. belediyede projemiz var fakat zamanı doldu izlememiz gereken yol nedir.

  • Merhaba Uğur Bey,

   Yapınız için iki yol var. Birincisi iskana uygun hale getirmek, ancak bu yol biraz maliyetli. İkinci yol ise yapı kayıt belgesini alıp daha sonra kat mülkiyetine geçmektir.

   Mevcut haliyle yapınızın kullanım izni olmamaktadır. Yazımızda belirtildiği gibi projeniz çizilecek yada mevcut projedeki değişiklikler projeye işlenecek. Daha sonra zemin tespit tutanağı hazırlatacaksınız ve kadastro müdürlüğüne başvuru yapılacak.

   Detaylar yazımızda belirtilmiştir.

 48. Slm Yuksel Bey,
  Hazine MERA arazisi uzerine yapili 20-25 yillik gecekondumuza yapi kayit belgesi aldik(arsa olcusunu 2000m2 olarak yazdik). bu gecekondumuzu ve arsayi tapulastirma islemleri icin ne yapmamiz gerekiyor?Tabiki ilk once sorulacak soru, bu yerleri alma gibi bir sansimiz varmi?
  Simdiden tesekkurler

 49. Selamlar Yüksel bey.
  1-Yapı kayıt için başvuru belgesinde 4 ayrı bağımsız bölüm beyan ettik(biri bodrum).fakat bodrumu üst kattaki daire ile birleştirerek bir nevi ters dublekse cevirmistim.bu durum tapu işlemleri için ne gibi sorun oluşturur.bodrum için ayrı tapu,daire için ayrı tapu başvurusunda mi bulunacağım. Yoksa 3 bağımsız bölüm olarak mi basvurmamiz gerekirdi.(bodrum 40 M2. Üst katı 85 M2.)

 50. Merhaba Yüksel bey benim zilliyetlik (Muhtarlık) senedi ile alınmış bir tarlam var. Davası karara bağlandı ancak taraflar temyiz ettiği için tapumuz henüz çıkmadı. Tapu çıkarsa satın aldığım kişiler adına çıkacak. Sonra da hisseli olarak tapumuzu verecekler. Şimdi ben kendi adıma başvuruda buluna biliyormuyum. Yoksa benim satın aldığım kişiler mi başvuru yapması gerekiyor. Zira onlarında tapusu yok henüz. Diyelim ki başvuruyu yaptım edevletten belge geldi. sonra mühendis bulup aplikasyon krokisi mi çizdirmem gerekiyor. Yoksa kadastro şefliğine başvurup onlarla bu işlemi yürütebiliyormuyum.

  • Merhaba,

   Yapı kayıt belgesi için tapunuz olmadan da başvurabilirsiniz. Ancak tapu başvurusu için arsanın tapusunun size ait olması gerekecek.

   Mühendis ve/veya mimara hazırlatacağınız proje ve haritacının hazırlayacağı zemin tespit tutanağı belgelerini firmalar ile sözleşme imzalayıp hazırlatacaksınız.

 51. Merhaba yuksel bey harci yatirilmis yapi kayit belgesi alinmis bir mustakil ev aldim burasi 600 metre ben sadece 300 metre hissesini aldim ayni sekilde kalan 300 metredede 2 katli ev var bu yapi kayit belgesi ile islem yapabilirmiyim ve bu tapuda misal 1096 parsel sonrada 1096 ya 1 veya 2 diyemi deyisecek

  • Merhaba Yılmaz Bey,

   Tapuya yapınızın projesini ve zemin tespit tutanağını hazırlatıp başvurunuz. Adınıza tapu düzenlecek ve bu tapu hisseli olacaktır. Parselde bir değişiklik olmayacaktır. Mevcut imar planlarında değişiklik yapılmıyor.

 52. Merhaba yüksel bey. İskanlı çatı katı dubleks dairemde terası kapattım ve çatı katındaki odanın biri ortak alan göZükmekte . Buralara yapı kayıt belgesi aldım. Fakat apartmandaki dairelerden biri buraları kullanıyorum diye dava açmıştı. Ve davada yıkma ve kapatma kararı çıktı. İstinaf mahkemesine başvursam işime yarar mı?

 53. Merhabalar,
  Yapi kayıt belgesi alınan yerin beyana uygunluğunu denetleyen bir mekanizma var mı? Varsa bunun denetimi ne kadae sürede gerçekleşmektedir? Teşekkürler

 54. Merhaba belediye bünyesinde bulunan zilliyetli bir arsa ki üzerinde iki katlı alt katı işyeri olarak kullanımda Yapı kayıt belgesi aldıgim bu yerin ilk işlem olarak belediye ye arsayı satın almak için müracaat etmem mi gerekiyor yoksa zemin tespiti için likap a mi başvuru yapmam gerek

 55. Yüksel Bey iyi günler,
  1957 yılında yapılmış 238 m2 arsamız içinde bahçeli dubleks kargir ev tapusu olan binamızın 1957 yılında yapıldığı için yapı kullanımı belgesi yok, bu zamana kadar il özel idarenin verdiği inşaat ruhsatı harç makbuzunu yapı kullanım belgesi olarak tüm resmi kurumlar kabul edip elektrik su gibi aboneliklerde sorun yaşamadık. Ayrıca yıllar içinde binada çeşitli ilaveler oldu bahçe çardakları eve dahil edildi, çatının bir kısmı sökülüp teras yapıldı. Ve tapuda ev yazan binamız kafeterya olarak kullanılmaya başlandı. Bu durumdaki binamız için imar barışından faydalanmamız gerekir mi. İmar barışından faydalanıp yapı belgesi aldıktan sonra, 2 aşama olan proje çizimi tapu değişim gibi işlemleri yaptırtmam gerekir mi.

  • Merhaba Aytekin Bey,

   Faydalanmanızı öneririm. Yapınızın kullanım amacı değişmiş olup ileride belediye ile sıkıntı çekmemeniz için tapunuza bunu işletmeniz daha iyi olur. Bakanlık bu konuda zorlama yapmıyor ancak ileride cezai işlemlerin yapılabileceği sinyalleri verilmektedir.

 56. Merhabalar 2004 senesinden itibaren yapılmış bir kaba inşaatım bulunmaktadır bunu tamamlamak istiyorum bununla alakalı birkaç sorum olucaktı.Yapı kayıt belgesi aldım ve ilave inşaat alanı ihdas etmeden bu inşaatımı tamamlamak istiyorum.
  1-Üstünde çatısı var çatının altına Beton atıcam sıvası boyası yapılacak ve pencere takılcak bu yapılacaklar arasında kurala aykırı bir şey var mı?
  2- Ek olarak yapı kayıt belgesini aldıgım halde inşaatı tamamlamaya başlamadan önce bir yerlerden izin almam gerekiyor mu teşekkürler.

  • Merhaba Sercan Bey,

   1. Sorunuz: Hiçbir sakınca yok. Yapı kayıt belgesinde belirttiğiniz alanı sağlıyorsanız ve artırmıyorsanız sorun yok.

   2. Sorunuz: Yapacağınız işler için belediyeden tadilat ruhsatı almanız gerekiyor. Beton vb imalatlar olmasaydı izinsiz de halledebilirdiniz.

    • İstenen belgeler belediyeden belediyeye ve bina tipine göre değişiklik gösteriyor. Ancak genel hatlarıyla istenen belgeler şu şekilde:

     ▪ Tadilat ruhsatı dilekçesi (… İlçesi, … Mahallesi, … Pafta, … Ada, … Parsel sayılı yerim için onaylanan projeler doğrultusunda tadilat ruhsatımın düzenlenmesi hususunu bilgilerinize arz ederim)

     ▪ Tapu Tescil Belgesi

     ▪ İmar Durumu Çap belgesi: Yapı nizamı, kat adedi, saçak seviyesi, yollardan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri ve inşaat emsallerini gösteren bir belge

     ▪ Mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki

     Ayrıca, belediyeye ve tadilat tipine bağlı olarak şu belgeler de istenebilir

     ▪ Proje Müellifleri Oda Sicil Durum Belgeleri, Müteahhitlik Sicili

     ▪ Apartman Karar Defteri Örneği (Noter Onaysız)

     ▪ Fenni Mesul Taahhütnamesi (Noter Onaylı)

 57. 1-ek olarak ben bu yapının 2004 den beri vergisini veriyorum ama inşaat halinde oturamıyorum dogal olarak bana bu verdigim vergilerin bir faydası olur mu yoksa tadilat iznini almam yine şart mı.

  2-Birde para yatırmam gerekiyor mu tadılat ıznı almak için.

  3-Tadilat izni almadan inşaata başlarsam ne gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirim.
  Buda son sorumdu başınızı şişirdim teşekkür ederim tekrardan cevaplarınız için.

  • Sercan Bey,

   Genel prensip olarak dışarıdan görünen, m2 değişikliğine yol açan ve bina taşıyıcı unsurlarını etkileyen tadilatlar tadilat ruhsatı gerektirmektedir.

   Boya badana, fayans ve parke döşeme, elektrik ve sıhhi tesisat değişiklikleri gibi küçük tadilatlar, eğer tamamen iç kısımda kalıyorsa ve kiriş gibi taşıyıcı unsurlara dokunmuyorsa, ruhsata tabi değildir.

   Tadilat izni için ruhsat harcı alınmaktadır.

   Verdiğiniz vergilerin tadilat ruhsatı ile alakası yoktur. Sadece yapılacak işin kapsamına bağlı olarak almanız gereken durumlarda başvurup almanız gerekir.

 58. Merhaba yüksel bey
  Zemin 85 m2
  1.kat 100 m2
  çatı 100m2 içinde 20 m2 bir odamiz var
  Basvuru yaparken
  Çatı katını nasıl tanımlıyoruz 2 kati mi yoksa 3 kat mi yazmamız gerekiyor
  Birim maliyeti bölümünde 1ve 2 katlı yapılar yada 3 ve 7 katlı yapılar bölümünden hangisini secmemiz gerekiyor
  Çatı katına tapu alabiliyormuyuz

  • Merhaba Mustafa Bey,

   Çatı katı ayrı bir bağımsız bölün ise (yani 1. kata bağlantısı yok ise) tapu alabilirsiniz. Bu durumda da 3 – 7 katlı yapılar üzerinden işlem yaparsınız. Ama ayrı bir bağımsız bölüm değilse 1. kata bağlayacaksınız. Yine 3 – 7 katlı yapı olarak başvuracaksınız.

  • Merhaba Emine Hanım,

   Alacağınız evin üzerinde olduğunu arsa da ev ile birlikte veriliyor mu? Yani arsa satın alacağınız kişiye mi ait? Eğer değilse sadece yapıyı satın almış olursunuz ve arsa sahibi bu yapının bedelini ödeyerek yıktırabilir.

 59. Teşekkür ler bi sorum daha olacak
  Amcamın evi 1 katlı kargir ev geçiyor elektrik saati var üzerine 1 kat daha atmış bu attığı kata ayrı olarak mı alacak yapı kullanım yoksa komple tekrar mı alacak bütün bina metrajına

 60. Selamlar Yüksel bey,
  Benim kendime ait bodrum üstü zemin kat tapulu evim var üstüne bir kacak kat ciktim.
  1. Ben basvururken 1ve 2 katlimi yoksa 3 ve 7 katlimi diyecegim yani bodrum kattan sayiliyormu? Malum iki secenegin arasinda fiyat farki var.
  2.Bodrum katida biz sonradan daireye cevirdik burayida başvursak abonelikleri alip ileride tapuda ayri bir daire olarak saydirabilirmiyiz
  Simdiden tesekkurler

 61. Slm 12 katli 25 daireli bir apt var muteahhit tarafindan genel iskan alinmamis imar barisina basvurup Yapi kayit belgesi almak istiyoruz tapu belgesinde 1981 m2 arsa alani yaziyor edevlete muracaat ta bunu yazacagiz yoksa yapi ruhsatinda 3500 m2 yaziyor bunumu yazacagiz diger sorunda su yapi kayit belgesi aldiktan sonra tapu belgede kat irtifaki yaziyor tapuda kat mulkuyeti diye yenileyebilirmiyim tesekkur ederim cvp icin

  • Merhaba ufuk Bey,

   Yapı ruhsatınızda 3500 m2 nerede yazıyor? Yapınızın bulunduğu ada/parsel ile internette sorgulayıp öğrenebilirsiniz. Bazen tapular hisseli olabiliyor. Eğer tek tapu ise orada yazan sizin arsa alanınızdır.

   Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra kat mülkiyetine geçebilirsiniz. Bunun için yapı kayıt belgesi için ödeyeceğiniz tutarın aynısını bir daha yatıracaksınız.

 62. Merhaba Yüksel bey
  Hisseli Bi tarlanın 30/1 bana ait yani 250 m2 hisse tapulu..
  Bu 250 m2 lik yere 2016 da 3×7 lik bi konteyner yerleştirdim..
  Zannedersem buna yapı kayıt alabiliyormuşum..
  Edevlet üzerinden yapacağım işlemler yeterli mi yoksa bi mimarlık ofisi ile görüşüp muamele parasımı vermeliyim şimdiden tşk ederim

  • Merhaba Adem Bey,

   Konteyner için yapı kayıt belgesi almanız mümkündür. E devlet üzerinden yapacağınız yapı kayıt belgesi başvuru işlemleri için mimarlık ofisinsen destek alma zorunluluğunuz yoktur. Gerekli bilgileri doğru girmeniz yeterlidir.

 63. Yüksel bey merhaba bizim binamız arsa pay tapulu herkesin elektrik su VS bağlı biz yapı kayıt belgesini alsak kat tapusunu almadan arsa olarak görünen binamıza bina olarak bir resmiyet kazandırır mı. İleride olabilecek kentsel dönüşüm vs gibi durumlarda arsamız bina statüsünde olur mu. Teșekkürler.

 64. 500 m kareli arsada 15 dairede 12 sinde mütaiten alınmış noter sözleşmeli dairelere yapı kayıt belgesi alınırmı 3 daire boş arsa sahiplerinin

 65. bahçede bulunan kuyu için yapı kayıt belgesi alınabilir mi?(Bina niteliğinde olmayan yapılar)kapsamına giriyor mu?
  Bahçede bulunan 4 metrekarelik gölgelik branda çadır (Bina niteliğinde olmayan yapılar)kapsamına giriyor mu?

 66. Merhaba yüksel bey
  Burada herkesi aydinlattiginiz icin önce tesekkür ederim.
  Benim merak ettigim bodrum üstü zemin kat iskanli yapim var üstunde cati katim var catinin iskani yok ayrica bodrumuda daireye cevirdim. Cati kata ve bodruma yapi kayit belgesi almak istiyorum. 2 ayri bagimsiz bölüm olarak Basvururken tek seferdemi yoksa ayri ayrimi basvuracagim. Ayri ayri basvurursam sistem ayni adreste 2 basvuruyu kabul edermi?

 67. Merhaba Yüksel Bey:

  267 M2 arsa üzerinde 160 m2 4 daire binamız var, bu binanın yapı ruhsatında 3 kat 105 m2 olarak geçiyor, 4 kat ise kaçak bu nedenle belediye iskan izni vermedi. Elektrik, su doğalgaz hepsi mevcut.

  Şimdi arsa babam adına kayıtlı ve 3 kat irtifaklı görünüyor, binada babam ve 3 kardeş olarak ikametgah ediyoruz. toplam 4 kat. yapı kayıt belgesini babam adına mı çıkaracağız tapu aldıktan sonra babam bize daireyi tekrar satmış olarak mı gösterecek yoksa, yapı kayıt belgesinden sonra tapu işlemleri için dörtümüz için ayrı ayrı işlem mi yapılacak.

  bu konuda görüşlerinize ishtiyacım var teşekkür ederim.

 68. Öncelikle bilgi birikim ve tecrübeleinizle bizleri aydınlatıginiz için teşekkür ederim,benim hazine arazisi üzerinde yapılı 100 metre kare evim için yapı kayıt belgesini aldım, toplam 2665 metre kare olan arsadan,yol ve yeşil alan için ayrılan yerleri terk edip,kalan 1450 metre kare alanı beyan ettim,tapu almak için ne yapmalıyım,selam ve saygılarımla.

  • Merhabalar,

   Hazineye ait olan arsayı satın almanız gerekiyor. Eğer arsayı satın aldıysanız, yapınızın projesini mimara çizdirmeniz gerekiyor. Daha sonra zemin tespit tutanağı hazırlatacaksınız. Tutanağı hazırlayan harita bürosu ile sözleşme imzalamanız gerekli ve bu sözleşme için damga vergisini yatıracaksınız. Bu belgeler ile yapı kayıt belgesini üst yazı ile kadastro müdürlüğüne veriyorsunuz. Belgelerin teyiti sağlandıktan sonra tapu müdürlüğüne başvurup tapunuzu alırsınız.

   Selamlar, saygılar…

 69. Merhaba yüksel bey bende size bir soru sormak istiyorum benim bodrum kat dairem vardı yapı kayıt belge aldım şimdi bende tapu alma hakkı kazandimmi ve kazandiysam bunun bı süresi varmı istediğim zaman tapuya basvurabilirmiyim

 70. Merhaba Yüksel bey yapı kayıt belgemi aldım tapumda iki katlı betonarme bina diye geçiyor üç ve çatı katının belgesini aldı üçünçü katta erkek kardeşim için yapılmış ve yapı ruhsatı alınmadan yapılmış çatı katınıda ben belediyeye bildirmeden yaptırdım imar barışı çıktıktan sonra bu kanundan yararlandım belgemi aldım bu yapılara tapu almam Hakkı’nda değerli görüşünüze ihtiyaç duydum üçüncü katın tapusunu kardeşime çatının tapusunda eşime verebilirmiyim mevcut tapuyu babam bana babamı ölünceye dek bakmakla yükümlü olarak adıma satış yaptı babam 2005 tarihinde rahmetli oldu iki katlı betonarme bina adıma tapulu üç ve dörde tapu almak istiyorum teşekkür ederim

 71. slm yuksel bey bnm toplamda 11 bagimsiz bolum 7 dukkan 4 daire bunlarin iskani var fakat dusuk metre karelerden bodrum ve siginaklardan eklenti yapilarak buyutuldu daireler ise dubleksten normal daireye cevrildi bana cikacak 50 tl odedim yapi kayit belgemi aldim tapuya gittim tapu dairesi bana odenen 50 bn telenin aynisinimi talep edicek bana bukonada bir bilgi verirmisiniz iyi gunler

 72. Ben köyde yaşıyorum.kendi tarlamda tek katlı evim var.elektrik su kanalizasyonum var.Tapuda bağ görünüyor.Hiç imar barışına girmesem ne olur.ileride üzerine kat çıkmak istesem başım ağrır mı?teşekkür ederim..

 73. MERHABA YÜKSEL BEY;
  6 HİSSELİ 12 DÖNÜMLÜK ELMALIK VASFINDAKİ BİR ARAZİNİN HİSSEDARIYIM. ARAZİNİN ANLAŞMAYLA BANA AİT OLAN KISMINDA ELEKTRİK VE SU ABONELİĞİ BULUNAN 40 metrekare CİVARI TEK KATLI BİR YAPI VAR. SİZDEN TAVSİYE ALMAK İSTEDİĞİM HUSUS
  1. YAPI KAYIT ALMALI MIYIM?
  2. TAPUDA DEĞİŞİKLİK YAPTIRMALI MIYIM?
  3. TAPUDA DEĞİŞİKLİK YAPTIRMAMI TAVSİYE EDERSENİZ , İZLEMEM GEREKEN PROSEDÜR NELERDİR?
  CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.

  • Merhaba Özkan Bey,

   Benim size önderim bu konuda belediyeden bağ evi ruhsatı almanız. Bu durumda maksimum yapılaşmanız (12.000/6)*(5/100)= 100 metrekare olacaktır ki sizin 40 metrekarelik yapınız bu sınır içindedir. Elektrik ve su aboneliğiniz oluduğundan, yapı kayıt belgesi almanız çok farketmeyecektir.

 74. Yüksel Bey, Merhabalar. 3 Katlı evimiz var . İskan olmamasına rağmen evimizde elektrik su bağlı . Bu konuda sorunumuz yok. 3. katında terası kapatarak kaçak oda haline getirdik. Yapı kayıt belgesine başvurduğumuzda 3 katın toplam m’2 alanı olarak 3 ayrı bağımsız bölümlü tek seferde başvuru yapmayı düşünüyoruz. Sadece 3. katta kaçak eklenti olmasına rağmen iskan binanın tamamını ilgilendirdiği için böyle düşündük. Amacımız kat mülkiyetine geçiş yapmak. Doğru yolda olup olmadığımızı sizden de teyit etmek istiyoruz.
  Teşekkürler….

  • Merhaba Barış Bey,

   Kat irtifaklı tapu arsa için olduğundan size bu aşamada hiç yararı yoktur.

   Başvurunuz doğrudur. Yapınızın iskanı olmadığı için toplam metrekare alanını gireceksiniz. Metrekareleri doğru girmeniz çok önemlidir. Kat mülkiyeti başvurunuzda çizdireceğiniz proje alanları ile tutarlı olmalıdır.

 75. Merhaba Yüksel Bey,
  Hazine Taşınmazı üzerindeki yapı için, yapı kayıt belgesi aldıktan hemen sonra, kat mükliyeti işlemleri yapılabiliyor ve söz konusu arsanın tapusu alınabiliyor mu?.. Yoksa, hazine taşınmazına tapu verilmesi ile ilgili yürürlükte olan bir yasa henüz yok mu?..
  Bu konuda, bilgilerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum.
  Teşekkürler…

 76. Hazine arazi üzerinde tek katli evimiz var. Hazine arazi 800m2 . Yapi kayit belgesi aldik. Elektrik su aboneliği aldik. Is yeri olarak kullaniyoruz. Cay bahcesi olarak buranin tapusunu alabilirmiyiz.

 77. yüksel bey merhaba 2 katlı kargir binam vardı 2 kat daha yaptım ve belgeyi aldım elektirik su tapu işlemleri için param kalmadı seneye erteledim kendimi toparladıktan sonra almayı düşünüyorum geç kalmış olurmuyum teşekürler

 78. Yüksel bey kolay gelsin. Yorumları ve soruları epey inceledim ama benzer bir soru cevap göremedim.
  Biz beş kardeşiz. Babamızın tapulu tarlasına beş adet ev yaptık. Köy tarım arazisi. Yapı kayıt belgesi alsak tüm kardeşler kendi evlerine ait müstakil tapu çıkartıp satın alabilirmiyiz? Saygılarımla.

 79. Yüksel bey merhaba

  3 sorum olacaktı;

  1- Kaçak gözüken evin bulunduğu tapu kayıtlarda arsa gözükmekte, burada bir sorun yok. Bu arsa tapusu 3 kardeş olarak aile büyüğümüzün vefat sonrası bizim üzerimize intikalli tapu olarak geçti. Sadece ben başvursam yeterli mi yoksa 3 kişi ayrı ayrı mı başvuracak?

  2-Bina 2 katlı ve 2×63=126 m2 brüt alan bildireceğim. Fakat emlak vergisi rayici aldığımda ‘Bina Yüzölçümü’ kısmında 85 m2 yazıyor. Ne yapmam gerekir? Emlak vergisini hesaplarken belediye tek kat mı iki kat mı esas alıyor veya net-brüt alan vs farkı mıdır bu acaba?

  3-Son olarak imar affı başvurusunda ‘Dış kapı no’ seçeneği var fakat bende evin olduğu arsanın dış kapı nosu mevcut değil. Ne yapmalıyım acaba?

  Çok tesekkürler, saygılar

  • Merhaba Emre Bey,

   1) Arsada hak sahibi olan bir kişinin başvurusu yeterlidir. Tüm bilgiler bu başvuruda bildirilmelidir.

   2) Siz arsa üzerindeki brüt alanlarınızı ölçün/ölçtürün ve başvurun. Diğer değerlerin yanlış olma olasılığı olabilir.

   Bilgi olarak inşaat alanı isteniyor, yani brüt alan. Boşluklar hariç tüm yapı alanı esas.

   3) Adres bilgilerinizi http://adreskodu.dask.gov.tr sitesinden öğrenebilirsiniz. Eğer burada da bulamazsanız ilgili belediyenize başvurunuz.

   Saygılarımla.

   • Tesekkürler Yüksel bey, son birşey;

    Ev 2 katlı yazlık bir ev. Bağımsız bölüm sayısı 1 mi girilecek 2 mi acaba?

    Aykırılık tarifi kısmına da sadece; ‘Yapı kaçaktır’ yazmak yeterli midir?

    İyi çalışmalar

     • Tesekkürler Yüksel bey,

      Benim gibi arkadaslara yardımcı olması için şu konuda bir bilgi verirseniz herkese faydalı olur fikrindeyim;

      126 m2 brüt alan bildireceğim dediğinz gibi. Fakat emlak vergisi rayicinde ‘Bina Yüzölçümü’ kısmında 85 m2 yazıyor. Bu ne gibi bir sorun yaratır? İleride bir borç vs çıkar mı belediyeden acaba? Sonuçta yapı kayıt belgesi sonrası belediyeye gidip düzeltme mi yapmak gerekir yoksa hiç irdelememek mi lazım konuyu? Yıllardır emlak vergisi ödeniyor belediyedeki yüzölçüm üzerinden.

      Son kez cevabınız için tesekkürler

 80. Emre Bey,

  Bahse konu olan metrekare ölçümünü siz yapmadığınız, belediye personelinin yapması nedeniyle size herhangi bir yansıması olacağını sanmıyorum. Belediyeye vereceğiniz yapı kayıt belgesi bundan sonraki vergilendirme için esas alınacaktır.

  Yapı Kayıt işlemlerinde yapacağınız yanlış beyan daha büyük sorun olur.

 81. Merhaba Yüksel Bey,

  Ben başvuru için ön ücreti yatırdım. Diğer yapı sahibi ücreti yatırmazsa ben yine faydalanabiliyor muyum? (yapının tapusu mevcut)

 82. Merhaba. Dedemden kalan tapulu tarlada evim var yapı kayıt belgesi için başvuru yaptım . Tapudan bana düşen hisse payını belirttim ve yapı kayıt belgem çıktı. Ama evin olduğu tarlanın sattırılma gibi bir durumu var intikal olmadığından anlaşmazlık var. Tarla satılırsa yapı kayıt belgesiyle evimi kurtarabilirmiyim yoksa hemen tapu işlemlerine başlamalı mıyım? Son olarak ev yüzölçümüne balkonları dahil etmemiştim bi sorun yaşar mıyım? Teşekkür ederim cevaplarınız için

 83. Merhaba,
  Bizim evimizin tapusu var ama icinde gözüken ev eski birket. daha sonra biz bu tapuda gözüken eve bir kac oda ilave ettik tamamen betonarme oldu. Şimdi yapi kayit belgesi almamıza gerek var mi alırsak ne gibi faydası var ? Ve yapı kayıt belgesi aldığımız takdirde onun ücreti dışında tapuya işlenmesi için ayrı bir ücret daha ödememiz gerekiyor mu?

 84. Merhaba Yüksel Bey.. Benim maruzatım şu bizim 935 metrekare yerimiz var köyde bu yerde 3 tane ev var. Arsanın ve Binaların tapusu yok hazine malı. Yıllık harç ödeme kaydı babaannemin üzerine. Fakat babaannem tüm yetkisini akli dengesi yerindeyken amcama vermiş yani amcam babaannem yerine her türlü işlemi yapabiliyor. Şuan ise imar barışından faydalanıp tapu almak için amcam üzerinden başvuru yapıp tescil belgelerini aldık tapuyu alırken veya başvuru yaparken amcamdan yana sorun olur mu? İkinci sorum ise tapuyu 3 kişi alacağız ama tapu bir kişi üzerine çıkacak başvururken 3 ayrı kişi başvuruda bulunabilir mi teşekkürler.

 85. merhaba yüksel bey
  bizim köyde 100 metrekare evimiz var.Ancak evimizin yeri tarla olarak görülüyor.Bizim ev gibi 20 ev daha var tarla üzerinde Ev için imar barışı ile yapı kayıt belgesi aldık.Şimdi evimizin tapusunu almak istesek nasıl bir yol izlememiz gerekiyor.
  Yada bu araziyi tarla durumundan arsa durumuna nasıl geçirebiliriz tüm tapu maliklerinin onayı mı yoksa bu evlerde oturanların başvurusu mu gerekli
  teşekkürler

  • Merhaba Mehmet Bey,

   Yaptığınız başvuruda evinizin üzerinde bulunan arsada başka malikler olmamalı. Bunu esas alarak metrekareler belirtmeniz gerekiyor.

   Tarlanın arsaya dönüştürülmesi için öncelikle belediyeye başvuracaksınız. Terkin işlemleri yapılacak.

 86. yüksel bey merhaba izmir buca ilçesinin karaca ağaç mahallesinde tapuda 6541m2 olan zeytinli tarla aldım daha sonra bana ait parselden 309m2 geçit hakkı verilmiş olduğunu öğrendim.sorum şu bu geçit hakkını tapudan düşürtebilirmiyim, çünkü vergi öderken 6541m2 üzerinden ödüyorum,ayrıca bu tarlaya ruhsatsız ev yaptım ve imar barışına baş vurdum daha sonra bu ev için tapu alabilirmiyim, yoksa yapı kullanma belgesi alıp arazi vergisi ödemeye devammı etmeliyim.selamlar,.maildende cevap verirseniz sevinirim

  • Merhaba Yılmaz Bey,

   Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçme hakkıdır. Bu hak Medeni Kanunun 748. maddesine göre bir irtifak hakkı olarak tapu siciline tescil edilir. Yolun yeri haritada belirlenir ve tapu sicilinin irtifak hakları sütununda gerekli tescil yapılır. Bunun yapılması için tapu müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor.

   Gerekli evrakları hazırlamanız halinde tapu alabilirsiniz. Kat mülkiyeti tapusu alırsanız ödeyeceğiniz vergiler artacaktır.

 87. mrb…1.200 000,00 m2 (1200 dönüm) hazine arazisi(mera) üzerinde daha önce hazine arazisi iken 2017 yılında meraya tahsis edilmiş arazide 300,00 m2 ağıl (hayvan barınağı) 2012 yılından itibaren yapılmış vaziyette….
  imar barışında ne gibi yol izlememiz gerekiyor…..ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM….

  Not:(açıklamalarda hazine arazisi almamız açıklanmış ama mera satılık değil)

  • Merhaba Ahmet Bey,

   Ahır yapmak için herhangi bir yerden izin aldınız mı? Eğer almadıysanız yapı kayıt belgesi alabilirsiniz. Arsayı satın alamadığınız için kat mülkiyetine geçiş yapamazsınız.

   Yapı Kayıt Belgesi için başvurunuzda arsa alanını yapı alanına eşit girebilirsiniz.

 88. İyi aksamlar yüksel bey 400 metre kare hazine arazisi üzerinde evim var yapı kayıt belgesini 2 ay önce aldim şimdi arsayı satın almak istiyorum bunun için bir tarih verildi mi eğer verildiyse nasil bir yol izlemem lazım

 89. Mrb. Yüksel bey.
  Bizim 2 kat tapulu 3. Kat sonradan çıkılmış bir dairemiz var. 3. Kat için imar barışına ve sonrasında tapuya başvurmak istiyorum. Dairenin zemin katını markete çevirmiştik. 15 senedir market olarak devam ediyor. Bizim buralarda iskan yok. Benim sırayla hangi yolları izlemem gerekiyor imar barışı ve tapu için.

  • Merhaba Hüseyin Bey,

   İskanınız olmadığı için tüm yapı ve arsayı esas alarak Yapı Kayıt Belgesi için başvuracaksınız. Daha sonra bir mimar ile anlaşıp binanızın projesini çizdireceksiiz. Bir harita mühendislik bürosu ile sözleşme imzalayıp zemin tespit tutanağı hazırlatılacak. Daha sonra bu belgeler ile kadastro müdürlüğüne başvurulacak. Sizden bazı ödemeler ve kimlik bilgileri de istenecek.

 90. Yüksel bey,

  Bizim 1986 yılında 162 m2 alana yapılmış gecekondumuz var. Zamanında maddi sıkıntılardan dolayı arsa tapusunu alamadık. Şimdi ise imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesini aldık sonrasında arsa tapusu için belediyeye gittik bilgi yok dediler çevre şehirciliğe gittik bilgi yok dediler tapuya gittik bilgi yok dediler. Kimisi rayiç bedel üzerinden satış yapılacak diyor kimisi yapı kayıt belgesine yatırdığım para kadar tapuya yatıracaksınız diyor rayiç bedel Olursa arsayı almamızın anlamı kalmıyor neredeyse 140 bin yapıyor. Konu hakkında yardımcı olabilmemiz mümkün mü?

  • Merhaba Bekir Bey,

   Arsa size ait değilse rayiç bedel üzerinden arsayı satın alacaksınız. Daha sonra tapu işlemleri için başvuru yapacaksınız. Bu işlemlerin yapılabilmesi için Yapı Kayıt Belgesi için yatırılan tutarın aynısını bir daha yatıracaksınız. Daha sonra gerekli evrakları tamamlarsanız kat mülkiyetine geçeceksiniz.

 91. 70 yıldır kullandığımız 50m2(130m2 arsa) gecekondumuz var, daha önce tapu tahsis belgesi gelmiş, müracaat etmemiş bizimkiler. Alım satım tapu senedide mevcut, 1940 yılına ait. İmarda yolda kalıyor, yanı boş alanda. Yapı kayıt için başvurduk. Avukatlık bir durum varmı yoksa normal şartlarda burayı bedelini ödeyip alabilirmiyiz? Alsak konut yapabilirmiyiz? belediyeye gittiğimizde başlarından savıyolar siz sesinizi çıkarmadan oturun burda tarzında, konuşuyorlar. Nasıl bir yol haritası izlememiz gerekir. Teşekkürler.

  • Merhaba Cenk Bey,

   Arsa size ait ise Yapı Kayıt Belgesi için başvurup alabilirsiniz. Ancak yeniden apartman yapamazsınız. Bu alan ileride yol olarak kullanılacağı için ilgili belediyesi burayı kamulaştıracaktır ve yapılaşmaya izin vermeyecektir.

   Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra kat mülkiyetine de geçebilirsiniz ancak bu haklarınız yapı yıkıldıktan sonra geçersiz olacaktır.

   • tek kat gecekondu zaten Yüksel bey, Sağım solum hepsi bina dikti bir biz kaldık, yol evin önünden geçiyor. İmar planında boşlukta kalıyor evimiz. Yeni çıkan yönergelerde yolda kalan yeşil alana rastlayan yerlerinde tapusunun alınabileceği belirtiliyor. Tabi önemli olan yapı izni verip vermeyecekleri..

 92. Yüksel bey merhaba,
  benim size iki sorum olacak.Birincisi 2350 metrekare tarlamın üzerinde 2004 yılının 5. ayında yapılmış 30 metrekare oturum alanı olan 2 katlı ev var.Benim satın aldığım arkadaş önce burayı kaçak yapıyor daha sonra cezasını ödeyerek belediyede kayıt altına alınarak emlak vergisi,çöp vergisi vs. vergileri bugüne kadar ödenmiş durumda ve buraya elektrikte bağlı vaziyettedir.Evin yapıldığı tarihlerde belde belediyesi sorumluluğunda olan burası şuan ilçe belediyesi sorumluluğunda olduğundan herhangibir belgeye ulaşamıyoruz.Bu durumda benimde yapı kayıt belgesi için imar barışına başvurmam gerekiyormu?
  İkinci olarakta yapı kayıt belgesi için başvurmam gerekiyor ise tarlanın iki tarafından (ön ve arkadan) sokak geçmektedir,evin bulunduğu taraftaki sokağın metrekare rayiç bedeli 193 tl. arka sokak ise 71 tl budurumda en hesaplı olarak nasıl başvurmam gerekir.Vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba Ali Bey,

   3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesi kapsamında faydalanabilirsiniz. Ancak zorunluluğu yoktur. Bu belgenin verilmesinin asıl amacı abonelikler, kentsel dönüşüm alanlarındaki sorunları çözmek ve kat mülkiyetine geçişi sağlamaktır.

   Başvuracağım derseniz, uygun olan bina girişindeki sokak/cadde rayiç bedelidir. Ancak düşük olan ile de başvurabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir hüküm 16. Madde kapsamında yoktur.

 93. Merhaba Yüksel bey
  Hazineye ait aynı parsel üzerinde dört kardeş ev yaptik. Benim evim hazineden yola taşmış. Yaklaşık 150m işgalim var. Bunun 38m si parsel içinde. Daha önce işgalden dolayı Ecrimisil ödedim.Bina iki katlı .110m. Ecrimisilde parsel.ada.parselin yüzölçümü yaziyor.Ben sadece 38m lik iki katlı binanın ecrimislini ödedim. Yaklaşık 100m yola taşmışım.
  İmar kaydını nasıl yapacam.

  • Merhaba Yusuf Bey,

   Yapı Kayıt Belgesi için gerekli bilgiler ile e-devlet üzerinden başvuracaksınız. Ancak kat mülkiyeti için önünüzde iki engel var. Birincisi hazineye ait araziyi satın almanız gerekiyor. Daha sonra belediyeye gidip terkin yapacaksınız. İkincisi ise yola taşan kısım için başvuru yapacaksınız.

 94. Yüksel bey öncelikle bilgilendirdiğiniz için Rabbim sizden ebediyen razı olsun. İş yaparsın para alırsın ama duayı satın alamazsın .BİZİM GİRİŞ BODRUMLAR LAR DAHİL 6 KATLI 20 DAİRELİ APARTMANDA 2 YILDIR İNŞAAT ELEKTRİĞİYLE OTURUP MÜTAHHİTE ELEKTRİK PARASI ÖDÜYORUZ SU İNŞAAT SUYU 2 KATI PARA YAPI KAYIT İÇİN GAYRI RESMİ YÖNETİM OLUŞTURUP BİZDEN 2+1 DAİRELER 69 M .KARELİK DAİRELER İÇİN 1750 HESAP ÇIKARMIŞLAR HESABIN DOĞRU OLDUĞU DA BELLİ DEĞİL MÜTAHHİT İSKAN ALACAM DİYO 3000 İSTİYO YAPI KAYITA RAZI DEĞİL GİBİ KONUŞUYO BU BELGEYİ BİZMİ ALCAZ YOKSA RESMİ OLMAYAN KAT MALİKLERİMİ ÜSTELİK GARANTİ BANKASINA 2 KİŞİLİK HESAP AÇTIRMİŞLER PARAYI DA HEMEN İSTİYOLAR ELEKTRİKLERİMİZİN PARASINI MÜTAAHHİT YATIRMAYIP BİZİ KARANLIKTA BIRAKIYO ALLAH RIZASI İÇİN EN KISA YOLU GÖSTERİRSENİZ ÇOK DUAMIZI ALIRSINIZ

  • Merhaba Mecit Bey,

   Yapınıza iskan alınmadığı için şantiye suyu ve elektriği kullanıyorsunuz. Bu nedenle yüksek fiyatlar.

   Müteahhitle olan sözleşmenizde büyük ihtimalle yapıya iskan alınması müteahhit sorumluluğunda olmalı. Bu nedenle yapı için iskan giderlerini müteahhit karşılamalı.

   Arsa ve yapı metrekareleri ile bunların birim fiyatlarına göre ödenecek tutar çok değişkendir. Az yada çok gibi bir tabir kullanamam.

   Benim size önerim tüm malikler bir araya gelin ve kendi aranızda para toplayıp başvuru yapın. İşlemler için yaptığınız masrafı da müteahhitten isteyin. Vermez ise dava yolu ile alınız.

   Güvenmediğiniz kişilere ödeme yapmayınız.

 95. Yüksel Bey merhaba;

  20 yıldır tapulu arsa üzerine yapılmış bir gecekondumuz var ve hala kullanıyoruz. Yapı kayıt belgesi başvurusu yaptık 4000 tl gibi bir ücret çıktı ama daha ödemedik. Evin bulunduğu arsa 60 yıldır bir vakıfla davalı görünüyor. şimdi benim size 2 sorum olacak. Birincisi yapı kayıt belgesini aldıktan sonra evin tapusunu sorunsuz bir şekilde çıkarabilir miyiz? ikincisi ise tapuyu çıkarabiliyoruz diyelim, tekrar bir 4000 tl çevre ve şehircilik bakanlığına ödedikten sonra başka bir ücret ödememize gerek kalacak mı ?

  • Merhaba Çiğdem Hanım,

   Arsa tapusu üzerindeki davanın neticelenmesi gerekiyor. Bundan sonraki aşamada sorun yaşamadan kat mülkiyetine geçebilirsiniz.

   İlave olarak tapu işlemlerindeki harçlar, proje ve zemin tespit tutanağı ücretleri olacak.

 96. Yüksel bey,
  merhabar, köyde tabusu olmayan arazi üzerine yapılan bi evimiz var ama tapumuz yok. Hazine arazisi olarak Yapı kayıt belgesi için başuvuru yaptık.Yapı kayıt belgesi bu arazi için yeterli olur mu? yoksa bu araziyi tapulu almak için dediğiniz proje aşamalarını yapmak gerekiyor mu ? Mevcutta bulunan eve proje çizdirip zemin tespit raporu yaptırmamıza gerek var mı ? Birde yapı kayıt belgesi ile satış yapılabiliyor mu?

 97. Merhaba Yüksel bey
  Bizim şuanda zemin tespit yapılıp belediye ile yazışma aşamasında bu süre nekadar sürer.Ayrıca tapu dairelerine kat mülkiyetli tapuların alınması İçin genelgeler dağıtıldımı.Yoksa bekleyecekmiyiz.
  Tşkler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.