Yapı kayıt belgesi alanlar için tapu işlemleri

İmar Barışı yada diğer adıyla İmar Affı ile imarsız yapılara kullanım hakkı verilmesi amaçlanmış olup 2 milyonun üzerinde başvuru alınmıştır. Başvuru işlemleri tamamlanan maliklere yapı kayıt belgeleri de verilmeye başlandı.  Peki, yapı kayıt belgesi alanlar nasıl tapu alacak? Tapu başvurusunda hangi belgeler gerekli? Nelere dikkat edilmeli?

64
5944
- Advertisement -

İmar Barışı yada diğer adıyla İmar Affı ile imarsız yapılara kullanım hakkı verilmesi amaçlanmış olup 2 milyonun üzerinde başvuru alınmıştır. Başvuru işlemleri tamamlanan maliklere yapı kayıt belgeleri de verilmeye başlandı.  Peki, yapı kayıt belgesi alanlar nasıl tapu alacak? Tapu başvurusunda hangi belgeler gerekli? Nelere dikkat edilmeli?

Tamamlanmamış Yapılar İçin Kat Mülkiyetine Geçiş

06 Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’nin 6. Maddesinin 6. Bendi uyarınca inşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile yapı kayıt belgesi alan yapı/bağımsız bölümlerde tapu kütüğüne tescil ve/veya kat mülkiyeti işlemleri eksik inşaat işlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir.

Üçüncü Şahıslara Ait Arsada Kısmen İşgali Olan Yapılar Faydalanabilecek

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu kanun kapsamından yararlanamayacaklar. Ancak Hazinenin ve üçüncü kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerine kısmen tecavüzü bulunan yapılar için hazinenin veya ilgililerinin muvafakati alınması koşuluyla tapu kütüğünün beyanlar hanesinde tecavüze yönelik belirtme yapılarak tapu sicilinde gerekli tescil işlemleri yapılabilecektir.

LİHKAB/ SHKMMB’e Yapılan Başvurularda İstenecek Belgeler

 1. Yapı kayıt belgesi/belgeleri,
 2. LİHKAB/ SHKMMB tarafından imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların bulunduğunun tespit edilmiş olması halinde bu kısımların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden veya kurumundan alınan belge,
 3. 06 Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’nin 6. Maddesinin 4/b bendinde tanımlanan proje,
 4. Tapu senedi/tapu kaydı ve kimlik belgesi,

Zemin Tespit Tutanağında Kroki Kısmı Olacak

İşleme konu yapıların ve eklentilerinin, proje ile zemin durumu dikkate alınarak, yapı ve eklentileri ile parsel köşe noktalarının kontrol noktalarına dayalı biçimde ölçülerek teknik mevzuata uygun olarak hesaplanan koordinatlarını, yapıların birbirilerine göre ve parsele göre konumlarını, yapı cephelerini, kat adedini, yapı cinsini ve varsa tecavüz şekli ve miktarını gösterecek şekilde Zemin Tespit Tutanağı Krokisi hazırlanacaktır.

Kadastro Müdürlüklerince Yapılan Başvurular

1. İstemde bulunanın kimlik belgesi,

2. İstemde bulunan temsilcisi ise temsil belgesi,

3. Yapı kayıt belgesi/belgeleri

4. Zemin tespit tutanağı,

5. Umumi hizmet alanına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,

6. Tapu malikleri veya maliklerden en az birisi ile LİHKAB/SHKMMB arasında düzenlenmiş olan sözleşme,

7. Sözleşmeye ilişkin tahakkuk eden damga vergisinin ödendiğine dair makbuz

Kadastro müdürlüklerince yukarıdaki belgelerin varlığı tespit edildikten sonra başvuru konusu parselin zemin tespit tutanağındaki köşe koordinatlarının kadastro teknik evrakına uygunluğu, yapının tersimat kontrolü ve parsel içerisindeki konum kontrolü yapılır. Başvuru uygun ise c ve e maddelerindeki belgeleri ek göstererek üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilecektir. Başvurular incelenecek olup uygun olan başvurular için tapu sicilinde gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Tapu Müdürlüklerine Verilecek Evraklar

 • Umumi hizmet alanına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,
 • Mevcut yapının veya yapıların dış cephe ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarca imzalanan ve elektronik ortamda taranmış tapu müdürlüğüne ibraz edilen proje,
 • Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim planı,
 • Zorunlu deprem sigortası,
 • Yapı Kayıt belgesi için ödenen tutar kadarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırıldığına ilişkin belge,
 • 492 Sayılı Hanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-13/a fıkrasında belirtilen harcın tahsil edildiğine ilişkin 59 seri no’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan belge

Nelere Dikkat Edilmeli

 • Tapu işlemleri için yapı kayıt belgesindeki beyanlar esas alındığından başvurularda yanlış beyanda bulunulmamalıdır. Bu nedenle teknik bir personelden veya firmadan yardım alınmalıdır. Zaten tapu işlemleri için mimar ve mühendis ve LİHKAB/SHKMMB tarafından hazırlanacak belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Umumi hizmet alanına denk gelen alanların terk edilmesi gerekmektedir. Terk edilecek alanların olup olmadığının kontrolü için ilgili belediyeye başvuru yapılmalı ve belge alınmalıdır.
 • Yapılan her işlem ve ödeme için belge alınmalıdır. Teknik destek alınacak firma ile sözleşme imzalanmalıdır. Sözleşmesiz yapılan işlemler ile ilgili başvurular kabul edilmemektedir.
 • Dolandırıcılığa dikkat edilmelidir. Birçok kişi bu durumu fırsat bilerek sizden işlemleri yapacağını belirterek ücret talep edebilir. Kesinlikle güvenilir kişi ve kurumlardan yardım alınız.

Konu hakkında merak ettiklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.

Saygılarımla,

Yüksel KAYA

İnşaat Mühendisi

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

64 YORUMLAR

 1. Yüksel bey yardımcı olursanız sevinirim.tapuda her katı kat mülkiyetli 5 katlı ve her katı işyeri tapusu olan bir bina var. Fakat halen her katta 9 adet olmak üzere 1+1 daireler var. Mevcut kat mülkiyeti olan iskanı olan ve yapı kullanım belgesi olan bi bina bu. Bina arka yan ve ön kaldırıma taşkın yapı olduğu için problemli ve bu sebeple her kattaki 9 daireye ayrı tapu çıkaramasamda, bu dairelere ayrı ayrı su ve elektrik abonesi alabilmek adına yapı kayıt belgesiyle belediye kayıtlarında dairelere numara ve saat.k

 2. Yapı kayıt belgesi için ödediğimiz harç kadar tutarı tekrar mı ödeyeceğiz.
  Örnek verecek olursak 2000 tl yapı kayıt belgesi için ödediğimizi varsayarsak tekrar bir 2000 tl daha ödeyeceğiz öyle mi.
  LİHKAB/SHKMMB için bir bedel Vs. Örnek 100 m2 konut için ortalama ne öderim. Örneklendirebilir miyiz?

  • Merhaba Ali Bey,

   Evet, yapı kayıt belgeniz için ne kadar tutar ödediyseniz aynı miktarı tapu işlemi için de ödeyeceksiniz.

   LİHKAB/SHKMMB için birkaç ofisten fiyat almanızda yarar var. Şuan ortalama değerin çok net olduğu söylenemez. Bu nedenle bildiğiniz tüm firmalardan fiyat almanızda yarar olur.

   Saygılarımla.

 3. Yüksel Bey merhaba,

  1-) İstanbul Kağıthane ilçesinde arsa tapulu ve 5 katlı bir binaya sahibiz, arsa tapusu ve katlar %50 hisseli iki ortaklıdır. Yapı Kayıt Belgesi için 31.10.2018 e kadar baş vurup 31.12.2018 e kadar da tespit edilen bedeli ödeyerek Yapı Kayıt Belgesini aldıktan sonra kat mülkiyetinin kurularak tapu alınması için de Tapu Müdürlüğüne başvuru ve Yapı Kayıt Belgesi için ödenen bedelin aynısının Kat mülkiyeti içinde yatırılması için bir süre sınırlaması var mıdır? Yoksa 1-2 yıl sonra dahi kat mülkiyeti için ödeme yaparak baş vuru yapabilir miyiz? Malumunuz 2 defa aynı tuttar ödeneceği için masraflı olacak bizler için.

  2-) Yapı Kayıt Belgesi müraacatı için bölgemizde bulunan güvenilir uzman bir kaç ofis tavsiyeniz olabilir mi? Bir de bu firmalar tahmini ne kadar danışmanlık ücreti talep ederler?

  Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

  • Merhaba Remzi Bey,

   Süre sınırlaması şuan için sadece Yapı Kayıt Belgesinin alınması için var. Kat mülkiyetine geçilmesi durumunda herhangi bir süre henüz belirtilmedi. Tapu için ilerleyen zamanlarda süre ile ilgili bir gelişme olursa paylaşımda bulunacağım.

   Bu konuda hizmet veren firmalar ortalama 5000 tl talep etmektedir. Ancak bu miktar yapının metrekaresini ve konumuna göre azalır ve artabilir.

   Iletişim bilgilerinizi mail yolu ile iletin görüşelim Remzi Bey.

   Mail adresim: yksl.kayaa@gmail.com

   Teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Sizede çalışma hayatınızda başarılar dilerim.

 4. iyi günler Yüksel bey bizim 70e 100 parsel de 374 m2 arsamız var yola cepheli birde 70 e 99 parselde bitisiginde bi arsamız var onun herhangi bi yolu yok 100parselden geçis yapılıyor 374 m2 olan arsada zeminde 2dükkan üstünde 2kalı daire var toplam 3katlı ve tamamen kacak yapılmıs yine 374 M2 olan arsamızın en arka bölümünde 80m2 müstakil ev var fakat bir kısmı 99parsele tecavüz ediyor ama ikiside benim arsam sorum su yapı kayıt belgesine basvurdum 20.305tl para yatırdım bina icin ayrı müstakil ev icin ayrı ayrı basvuru yaptım bu işlemden sonra 3katlı binamda 4bagımsız bölüm var birde arkada müstakil ev var müstakil olanın tapusu var avlulu kargir ev yazıyor ama yınede basvurusunu yaptık onunla beraber 1müstakıl ev 2daire 2dukkan oluyor bunlara ayrı ayrı tapu alabilecekmiyim

 5. selam yüksel bey. benim ev 3 katlı ama tapuda arsa olarak geçiyor. arsamın normal prosedür de ev için %30nu kullanmam gerekirken ben %60ından fazlasını ev için kullandım. bu durumda yapı kayıt belgesi aldıktan sonra her bir kat için tapu veya ruhsat başvurusu yaptığımda alabilecek miyim? şimdiden teşekkürler

  • Selamlar,

   Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra yazımda belirtildiği şekilde işlemleri yapmanız/yaptırmanız halinde tapu alabileceksiniz. Zaten İmar Barışının çıkarılış nedeni bu tarz aykırılıkların affedilmesidir.

   Yapı Kayıt Belgesi başvurunuzda doğru bilgileri belirtmeye özen gösteriniz. Yanlış beyanlarda verilen belgeler iptal oluyor.

   Saygılarımla.

 6. İyi günler Yüksel bey. Bizim evimiz tek katlı. Yapı kayıt belgesi alıp tapu almamanın nasıl bir eksisi olur. Malum yapı kayıt belgesinden sonra bir kaç bin lira daha plan proje için daha sonra yapı kayıt belgesi için ödenen kadar da tapuya ödemek gerekiyor. Tek katlı olan bir ev için tapu almamanın bir zararı olur mu?

 7. Merhabalar
  Oturduğumuz binanın yola ve komşu parsele kısmi tecavüzü var.
  1) Yapı kayıt belgesi alabilir miyiz?
  2) Kat mülkiyetine geçiş yapabilir miyiz?
  3) Yola tecavüz olduğundan yola terk işlemi yapıldığında binanın bir kısmı yolda olduğundan ;
  a) Yolu belediyeden satın alabilir miyiz?
  b) Satın alamaz isek kat mülkiyeti tesisinde tapuda beyanlar kısmına tecavüzlü ibaresi mi yazılacak
  Teşekkürler…

  • Merhaba Şenol Bey,

   Yapı Kayıt Belgesi için başvuru yapabilirsiniz. Ancak tapu işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle ada/parselin arsasındaki terkinler yapılacak. Diğer arsalara tecavüz var ise muvafakiyet alınması gerekmektedir. Yol için ilgili belediyesine, üçüncü şahmışlar için ise ilgili parselde bulunanlardan alınacak. Satın alınmasından ziyade muvafakiyet önemli. Gerekli izinler alınmaz ise maalesef kat mülkiyeti kurulamaz. İzinler alındıktan sonra zaten size verilecek tapuda bu tecavüzler belirtilecek.

   Saygılarımla.

 8. Merhabalar
  Oturduğumuz binanın sorunları halen devam ediyor:)
  Binamız 3 parsel üzerinde. Aynı müteahhitin yaptığı iki bağımsız Apt. söz konusu. Komşu apartmanın bizim parsele tecavüzü var. Bizimde 3.parsele tecavüz söz konusu. Arsadan hisse aldığımız için işbilmez müteahhit tapuları karışık dağıtmış. Benim hissem karşı blokta, komşu blokta oturanın arsa tapusu bizim blokta görünüyor. Ayrıca bizim tecavüzlü olduğumuz üçüncü parselde komşu mülk sahiplerinin %60 hissesi, müteahhittin %40 hissesi var. Bu üçüncü parsel 300 m2 civarı. Her iki blokta oturanlar birbirine her türlü muvafakat vermesinde bir problem olmamasına rağmen müteahhitin henüz tavrını kestiremiyoruz.
  1)Yapı kayıt ve mümkünse kat mülkiyeti için nasıl bir süreci izlemeliyiz?
  2)Müteahhit muvafakat vermez ise ise 3.parseli ikiye bölüp iki tapu haline getirebilir mi?Veya izalei şüu davası veya TMK nun ilgili maddesine göre dava açabilir miyiz?
  teşekkürler

  • Merhaba Şenol Bey,

   3 parselin üzerine yapılan 2 blok, parsellerin toplam alanları baz alınarak oluşturulmuştur. Mimari projesinin ilgili belediyesinden alınması ve incelenmesi gerekmektedir.

   Başvuru işlemlerinde arsa maliklerinin %50 çoğunluğu aranmaktadır. Yanı çoğunluğu sağlıyorsunuz. Ama benim size önerim, öncelikle mimari projeyi temin etmemiz, daha sonra tapuya giderek yapılan hataları ilgili kişilere bildirmeniz. En azından size fikir sunabilirler.

   Anladığım kadarıyla müteahhidiniz iskan almamış. Bu konuda müteahhit ile yapılan sözleşmeye bakmanız gerekiyor. Müteahhit sorumluluklarını yerine getirmemiş ise bir avukattan destek alın ve davanızı açınız.

   Yapı Kayıt Belgesi alabilirsiniz ama tapu işlemlerinde gerekli arsa terkinleri ve izinler alınmalıdır.

   Saygılarımla.

 9. Merhaba bir muhendislik ofisi daire basina 1500 tl istiyor 400 metre kare arsa icinde 2 dairemiz var yapi kayit belgesi 400 metre kare olarak cikardik aceba bu istenilen tutan uygunmudur cevabinizi bekliyorum iyi gunler

  • Enver Bey,

   Bu konuda piyasada çok farklı fiyatlar oluşmuştur. Tapu işlemlerinde 2 daire için toplamda 3000 TL çok abartılı bir fiyat değildir ancak farklı bir kaç firmadan daha fiyat alınız. Ayrıca yapılacak işlemleri takip ediniz. Firmalar bu konuda tam bilgili olmayabilirler. Size sadece proje çizip diğer işlemler için para talep edebilirler. Bu konuda dikkatli olunuz.

   Sözleşme yapmadan ödeme yapmayınız. Hatta işlemelerin tamamlanması sonunda ödemeyi yapınız.

 10. Merhaba yüksel bey
  Benim bir küçük bir sanayi tesisim var be bazı ek binalar komşu parsele taşmış durumda. Taşkın olan kısmı kaldırsak yapı yaklaşma mesafesini ihmal ettiğimizden dolayı yine muvafakat almamız gerekir mi?
  Cevabınızı bekliyorum kolay gelsin

  • Merhaba Resul Bey,

   Diğer parsellere yaptığınız taşmalar için sadece muvafakat almanız gerekir. Kendi arsanız içinde yaptığınız ihlaller için muvafakat almanız gerekmiyor. Yani diğer parsellere yaptığınız tecavüzleri yıkarsanız muvafakata ihtiyacınız yoktur.

 11. Merhaba Yüksel Bey;
  1-yapı kullanım belgesindeki bilgiler tapuya sunulacak olan yapı durum projesiyle uyumlu olması gerektiği için yapı kullanım belgesi için başvuru yapmadan projeyi çizdirmeyi düşünüyorum. bu doğru bir hareket midir?
  2-ev 3 katlı altta iki işyeri üstte iki daire var eski bir av tapuda arsa olarak geçmektedir. tapuda yazan yüz ölçüm 560 metrekare benim arsam 143/560 olarak geçiyor. eğer tecavüz yok ise diğer komşu evlerden muvafakat almal gerekiyor mu?
  3-e-devletten başvuru yaparken arsa yüz ölçümüne 560 mı yazmam gerekiyor yoksa bana ait olan 143 metrekareyi mi yazmam gerekiyor?
  4-iki daire (toplam 260 metre) ve iki işyeri (toplam 100 metre) için proje çizimi ve sözleşme için vermem gereken ortalama piyasa ücreti nedir?
  5-özellikle kadastro ve tapuda işlemlerinde izleyeceğim yolda dikkat etmem gerekenler?
  Şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba Emir Bey,

   1- Tapuya başvuracağınız için projeyi önceden çizdirmeniz daha iyi olur.

   2- Diğer arsalara tecavüz yoksa muvafakat almanıza gerek yoktur.

   3- Arsanın toplam metrekaresini girmeniz gerekiyor. Ödediğiniz tutarın diğer hisse paylarına düşeni diğer hissedarlardan talep edeceksiniz.

   4- Piyasada çok değişik fiyatlar talep edilmektedir. Bunun için 3 4 firmadan fiyat almanız daha sağlıklı olur. Bazı firmalar daire veya dükkan başına 1000 – 1500 TL talep ediyor. Bu ücret, tapu işlemleri için gerekli her şeyi kapsıyor.

   5- Yazıda belirtilen şekilde ilerleyeceksiniz. Önce proje çizdireceksiniz, sonra zemin tespit tutanağı hazırlanacak. Bu işlemleri yaparken zaten yardımcı olan kişi sizin adınıza işlemleri yürütecektir.

   İyi günler.

 12. merhaba yüksel bey benım sorum altı katlı abartmanın en alt kattakı ısyerı benım 21 yıldır kullanıyorum ıs yerım 44 metre kare ama benım tabuda 20 metrekare gerı kalan 24 metre kare kabıcı daresı ve otobark gözüküyor ama 21 yıldır bu yerlerı kullanmaktayım bunun ıcın muracat etmedım yabı kayıt belgesıne muracat etmelımıyım cevre sehırcılık edebılırsın dedı ama muavakat almamı soyledıler muavakatı öncemı sonramı almalıyım

  • Merhaba Bülent Bey,

   Yapı kayıt belgesi için muvafakat almanıza gerek yoktur. Ancak tapu işlemleriniz için apartmanda bulunan maliklerden muvafakat almanız gerekiyor. Çünkü işyeri metrekaresinin artması arsada pay oranınızı artıracağı gibi diğer maliklerin pay oranını düşürecektir.

   Yapı kayıt belgesi ileride işyeriniz için sorun yaşamamanız için faydalı olabilir.

   Saygılarımla.

 13. Yüksel bey merhaba
  1070 li yıllarda 110 metrekare arsa üzerine ruhsatsiz yapılan 45-50 metrekare 2 katli binanin 2metre kareden az kısmı yola tecavüz görünüyor.
  Yapı kayıt belgesi ( ev ya da işyeri olarak ) almak mümkün yazdıklarınıza gore.
  *Belediyeden alınacak muvaffakat süreci nedir ihtivasi ve prosedür u hakkında bilgi mümkün mü
  ** bahsedilen harçlar tspu ya da bakanlikadına bir hesaba mi yatıyor
  *** firmalar bu ilk ve ikinci ödemelerde pay alıyor mu yoksa ekstra bir ödeme mi yapılıyor .
  ****Yoksa .tapu sürecinde mi yetkili firmalarla sözleşme yapılıyor , burada belli bir alt üst limit var mı

  Çok teşekkürler iyi çalışmalar

  • Merhaba Dilek Hanım,

   Yapı Kayıt belgesini alacağınız zaman herhangi bir yerden muvafakat almanız gerekmiyor. Ancak ben kat mülkiyeti almak da istiyorum derseniz bunun için tecavüzün olduğu yer için ilgili belediyesinden tecavüze giren miktar için ödeme yapıp (tecavüz edilen arsanın satın alınması) izin almanız gerekecektir.

   Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda ev yada işyeri olarak başvurabiliyorsunuz. Ancak başvurunuza esas kullanımı olmalı. Tapu işlemlerinde ise başvurunuza esas cins değişikliği yapılacaktır.

   Belediyeye gittiğinizde size yardımcı olacaklar. Öncelikle tecavüz ettiğiniz alan tespit edilecek. Bu tespite göre ödeme tutarınız belirlenecektir.

   Bahsedilen yüzde 3 veya yüzde 5 olan cezai ödemeleri bakanlığa, tapu için yatırılacak harçlar ise tapu müdürlüğünün belirteceği hesaba yatırılıcak.

   Firmalar bu ödemelerden pay almaz. Firmalar ile anlaşıp öďemeyi yapmanız gerekiyor. Tapu sürecini de yapmak istiyorsanız en başından ilgili firmalar ile anlaşıp süreci onların yapmasını sağlamanız daha akılcı olur.

   Bu konuda herhangi bir fiyat tarifesi yoktur. Olabildiğince çok firmadan fiyat almanız daha yararlı olacaktır.

   İyi günler dilerim.

 14. Çok teşekkürler Yüksel bey .
  Eğer kat mülkiyeti almak istemez
  isek ( işyeri olacak ) binanın yola taşan kısmını ödenek için belediyeye başvuruyu tapu sürecinden önce yapip sonuçlandırmak gerek sanırım .yol tali bir yol ..kullanılmıyor geçişe açık değil zaten..Bu durumda belediyenin satmaya durumu düşük ihtimal olsa gerek ..yani zemin etidunden önce yola terk satın alınmalı belediyeden .. Bunun için kendi arsa rayicimiz üzerinden mi ödeme yapılacak. .Bu durumun tapudaki tescili nasıl bir ifadedir somut olarak ..yani taşınmaz tapuda 2 m2 buyumustur gibibirsey mi yazacak ..

  Yola taşan 2 m2 .kısmın yıkılması durumu nasıl degistirir

  • Dilek Hanım,

   Dediğim gibi eğer kat mülkiyeti (tapu işlemleri) için başvurmayacaksanız diğer arsalara yapılan tecavüzler için işlem yapmanız gerekmez. Ama yapı kayıt belgesinden sonra tapu da almak istiyorsanız hem tecavüzlü yerler ile ilgili sorunu hemde terkin işlemlerini yapmanız gereklidir.

   Ödemeleriniz arsa rayiç bedeli üzerinden yapılıyor. Bu ödemeler yapılıp gerekli işlemler de tamamlandıktan sonra tapu verilecektir. Tapu üzerinde tecavüz ve terkin işlemleri için bilgi ibaresi olacaktır.

   Tecavüzlü kısmı yıkmanız halinde izin almanıza gerek kalmayacaktır.

  • Merhaba Nail Bey,

   Yapı Kayıt belgesini aldıktan sonra tapu almak istiyorsanız öncelikle yapınızın projesini çizdirmelisiniz. Daha sonra bir haritacıya zemin tespit tutanağı hazırlatacaksınız. Yapılacak diğer işlemler yazıda belirtilmiştir.

   Saygılarımla.

 15. Merhaba, 2 katlı müstakil evim için yapı kayıt belgesini aldım. Fakat 2.defa aynı tutarı çevre ve şehirciliğe ödemek istemiyorum. Çünkü mantıklı bir tarafı bulunmuyor. Dolayısıyla kat mülkiyeti almak istemiyorum.
  Sadece tapuda arsa yazan cins durumuna 2 katlı betonarme ev yazdırmak istiyorum.
  Bu mümkün müdür ?
  Yoksa tapudaki her türlü değişiklik için 2.defa aynı tutarı çevre ve şehirciliğe ödemek zorunda mıyım ?

   • Merhaba aynı durum ile bende karşılaştım.Tapuda herhangi bir değişiklik yapmak istemiyoruz.Çevre şehirciliğe tapu harcı yatırmak gerekir mi? Yapı kayıt belgesi den sonra bir zaman aşımı süresi olur mu?

 16. Yüksel bey merhaba öncelikle yardimlarinizdan dolayi çok tesekkur ederim.. benim 2 adet dairem ver zemin ve 1. Kat her 2 daireyide projeli ruhsatli yapilmis olup iskanlari vardir. 2. Kat 2017 de kaçak yapmis oldugum dairem icin yapi izin belgesinide aldim bu dairenin tapusunu almak icin tekrardanmi proje cizdirmem gerek ? Zemin ve 1. Kat dairelerimin projeleri ve tum belgeleri gecersizmi 2. Kat dairemin tapusunu almak icin ?? Simdiden vereceginiz cevap icin tesekkur ederim..

  • Merhaba İsmail Bey,

   Kaçak yaptığınız katın projesini ve mevcut projeyi çizdirmeniz gerekiyor. Daha önceden teknik bir personele çizdirip onaylanmış ise yeniden proje çizdirmenize gerek yok. Belgeleriniz geçersiz değil ancak ilave kat nedeniyle arsa pay oranları değişeceği için yeniden aynı belgeleri alacaksınız.

   • Cevabiniz icin tekrardan tesekkur ederim. Peki zemin ve 1. Kat dairelerimin tapusu değisecekmi ? Kat mülkiyetleri değisirmi ? Ayrica bugun herhangi bir muhendislik ofisine gittim zemin ve 1. Kattaki dairelerin projesi isimize yaramaz dediler binanin komple projesini yani zemin+1+2. Kat 3 daire olarak tekrardan cizeceklerini ve daire basina 500 tl toplamda 1.500 arti 600 tl harita muhendisi istedi toplam 2.100 tl sizcede pahali degilmi ??

    • Rica ederim İsmail Bey.

     Aslında zemin ve 1. kat projelerinizde bir değişiklik yok ise işe yarar. Sadece yerinde teyit edilmelidir. Kaçak katlara tapu verilmesi ile diğer dairelere ait olan arsa payı oranı azalacaktır. Bu nedenle tüm tapular yenilenecektir. Ayrıca zemin ve 1. kat sahipleri (size ait değilse) muvafakiyet verecekler.

     Daire başı 500 tl şuan bu hizmeti verenlerin ortalama fiyatıdır. Ama zemin ve 1. katın projesinin olması nedeniyle fiyat biraz düşürülebilir.

     • Hic bir degisiklik yok iskan alinirken nasilsa ayni sekilde duruyor. Tapular benim adıma kat mülkiyetli. Önceki ( zemin ve 1. Kat ) tapular değisecekse yeni olan tapularin üzerindede kat mülkiyetli isareti olacakmi yani kat mülkiyetleri devam edecekmi ? Hayirli geceler dilerim.

    • Tapuların size ait olması işlemlerinizi kolaylaştıracaktır. Evet kat mülkiyetleri devam edecektir. Ancak arsa pay oranları değişecektir. Yanı bu dairelerin arsadan aldığı pay oranı azalacak. Azalan miktar eklenmiş olan kaçak kata geçecektir. Tamamı size ait olduğundan bir sorun teşkil etmeyecektir.

 17. merhaba Yüksel bey:
  Müteahhit trafından yapılan 10 dairelik binamızın iskanı yok,yapı ruhsatı 25.11.2018 tarihinde bitiiyor.yapı denetim ve mimarlar fesih etmiş.muteahhit battı. her dairenin kat irtifaklı tapularımız var elektirik ve su abonelikleri için imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesini mi alalım yoksa normal inşaatın yapı denetimle anlaşıp yapı kullanım iznini alabilirmiyiz nasıl yol izlememiz gerekir hangisi uygun olur.muteahhit in yapı denetim borcu varmış.

  • Merhaba Hasan Bey,

   Ön hesap yapmadan kesin birşey söylemek mümkün değil ancak imar barışından yararlanmanız sizin için daha ekonomik olacağını düşünüyorum.

   Ruhsat işlemleri, yapı denetim borcu ve diğer işlemler size çok daha pahalı gelecektir. Ayrıca belediye sizden daha fazla işlem talep edecektir. Bu nedenle imar barışını tercih edebilirsiniz. Ayrıca tapu işlemlerini de tamamlarsanız kat irtifakı kurulur ve konut tapularınızı alırsınız.

 18. Cevabınız için çok tesekkur ederim yüksel bey
  İmar barışına başvurduk yapı kayıt belgesini aldık 2 aşama y geçmesek olurmu bizim elimizde kat irtikılı tapularımız mevut.Çünkü elektrik ve su bonelik problemlmiz çözülmüş olucak.yapı kayıtlı olucak
  2. aşama da kat mülkiyeti ve şekil için tapu ya başvuru yapmak bizim için avantajı ne?

 19. Yüksel bey merhaba bizim tapusuz iskansiz bir gecekondumuz var. Yapı kayıt belgemizi aldık şimdi tapu da alma imkanımız var mı şimdiden teşekkürler

 20. Merhaba yüksel bey hazine arazisi üzerinde 2 adet gece kondumuz var 2 evde 100 er metre kare yapi kayit belgesinden sonra nasil bir yol izleyeceğiz bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 21. Bizim 1.kat 90 m2 evimiz tapuda avlulu kevgir ev görünüyor.Üzerine projesiz 90+90 dublex ev yaptırdım.Dublex olan bölümün Emlak vergisini 90 m2 ev olarak ödüyorum tapu almak için ne yapmalıyım yapı kayıt belgesi için müracaat etmelimiyim. Su ve elektrik aboneliğim var. Bu şekilde Doğalgaz aboneliği alabilirmiyim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.