2019 yılına bir çok alanda yayımlanan yönetmeliklerle giriyoruz. 2018 yılının son gününde 30642 sayılı Resmi Gazete ile “Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yayımlanan değişiklikler içerisinde belkide en önemlisi “Yapı İşlerinde Kullanılan İş Ekipmanlarının Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları” adlı Ek-5 olmaktadır. Ek-5’in tamamı hemen yürürlüğe girmemektedir. Şöyle ki; Ek-5’inin (B) Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar başlıklı bölümünün 1 ila 3., 10 ila 16., 20 ila 24. maddeleri ile (C) Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar başlıklı bölümünün 1. ve 2. maddeleri yayımı tarihinden bir yıl sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Ek-5’i detaylı olarak ayrı bir yazıda açıklayacağım.

Yönetmelikte Ek-5 haricinde yapılan değişiklikler, genel olarak anlam karmaşasına yol açtığı için düzenlenmiştir. Ayrıca Ek-5’te bulunan bölümlerin benzer olduğu yerler mevcut yönetmelikten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte Yapılan Yapılan Değişiklikler;

– Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi “Atık ve artıkların “uygun yöntem ve ekipmanlarla” depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını” olarak değiştirilmiştir.

– Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’ün “A)” bölümünün 2 nci maddesinin (d) ve (e) bentlerinde yer alan “bağlantı noktaları” ibareleri “ankraj noktaları” olarak değiştirilmiştir.

– Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’ün “A)” bölümünün 2 nci maddesinin (g) bendi “Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlikeler, riskler, kontrol tedbirleri ve güvenli çalışma yöntemleri konularında eğitim verilir.” olarak değiştirilmiş olup 3 ila 6. maddeleri yürürlükten kaldırıldı (Ek-5’e revize edilerek aktarılan maddeler).

– Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’ün “B)” bölümünün 17 ila 35. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır (Ek-5’e revize edilerek aktarılan maddeler).

– Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’ün “B)” bölümünde yer alan “Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar iskelelerde özel tedbirler:” ibaresi “Seyyar erişim ve çalışma kulelerinde özel tedbirler:” olarak değiştirilmiş olup 36. madde de “Seyyar erişim ve çalışma kuleleri, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez. Ekipmanın dik ve platformun düz olması sağlanır. Seyyar erişim ve çalışma kulelerinin ayaklarında ekipmanın kendiliğinden hareket etmesini engelleyecek fren kolu ve benzeri uygun tertibatlar bulunur.” olarak değiştirilmiştir.

– Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’ün “B)” bölümünde yer alan “Asma iskele, cephe platformu ve asılı erişim donanımları şeklindeki iskele sistemlerinde özel tedbirler:” ibaresi “Asılı erişim donanımlarında (asma iskeleler) özel tedbirler:” olarak değiştirilmiş olup bölümünün 43 üncü maddesinde yer alan “yere” ibaresi “ankraj noktasına” olarak değiştirilmiştir.

– Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’ün “B)” bölümünün 66 ncı maddesinde yer alan “Ek-4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde” ibaresi “Ek-5 (B) Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar bölümünde” olarak değiştirilmiştir.

– Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’ün “B)” bölümünün 79 uncu maddesinde yer alan “toplu koruyucu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

CEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.