Turizm Tesislerinin Nitelikleri ne İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde kamping ve konaklama amaçı mesire yerlerinin tanımı genişletildi.

Turizm Tesislerinin Nitelikleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

4 Nisan 2020 Cumartesi günü ve 31089 sayılı Resmi Gazete‘de, Turizm Tesislerinin Nitelikleri ile ilgili Değişiklik Yönetmeliği, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanı imzalı 2360 sayılı kararda;

“Ekli ‘Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulmasına, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37inci maddesinin A bendinin 2 numaralı alt bendi gereğince karar verilmiştir.” dendi.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1

31/05/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Nitelikleri ne İlişkin Yönetmeliğin 12nci maddesinin dördüncü fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir;

(d) Gastronomi tesisi turizm işletmesi belgesi başvurularının 26ncı maddesi ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi kapsamında yapılması haline, tesisin denetim programına alınmasını ve reddedilmesini

Madde 2

Aynı Yönetmeliğin 26ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine (4) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (5) numaralı alt bent eklenmiştir;

(5) Tesisin, yoğun turizm faaliyetlerinin bulunduğu bir bölgede yer alması.

Madde 3

Aynı yönetmeliği 36ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

Kampingler ve konaklama amaçlı mesire yerleri

Madde 36

 1. Kampingler, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle müşterilerin kendi imkanlarıyla
 • geceleme,
 • yeme-içme,
 • dinlenme,
 • eğlence ve
 • spor

ihtiyaçlarını karşıladıkları en az on ünitelik tesislerdir. Kampinglerde aşağıdaki nitelikler aranır;

a) Kamping Alanı; kamping iç ve dış güvenliklerini sağlayan çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevrededn tecrit edilerek aydınlatılır. Kampingde yer alan her türlü yapı, doğayla uyumlu hafif yapı malzmesinden ve tek katlı olarak inşa edilir. Kamping alanı drene edilerek ağaçlandırılır. Boş alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerini rahatsız etmeyecek şekilde okuma, dinlenme, spor, eğlence, yeme-içme gibi amaçlar için gerekli düzenlemeler yapılır. Araç yolları, arazi ve iklim şartlarına uygun olarak toz kaldırmayacak şekilde düzenlenir.

b) Kampinglerde; kampçı ünitesi başına hesaplanacak alan seksen metrekaredir. Kapmçı ünitesi; çadır, çadır-araba, karavan, motorkaravan veya bungalovdan oluşabilir. Bungalovlar dahil her ünite üçer kişiliktir. Bungalov ünite sayısı, toplam kampçı ünitesi sayısının yüzde yirmisini aşamaz ve bu ünitelerde mutfak düzenlemesi yapılamaz. Bungalov üniteleri taban alanı yirmi metrakareyi geçemez.

c) Girişte otopark, resepsiyon, emanet ve telefon hizmeti verilen düzenlemeler yapılır.

ç) Müşterek kullanım tesisleriile konaklamaya ayrılan alanın zemini kullanım amacına uygun biçimde düzenlenir. Bu tesislerde her 10 kampçı ünitesi için şunlar bulunur;

 • En az bir kadın ve bir erkek tuvaleti, duş ve lavabı ile lavaboların yanında priz.
 • En az bir adet çamaşır yıkama makinesi ve ütüleme yeri.
 • Her 5 kampçı ünitesi için birer adet yemek hazırlama, pişirme, bulaşık yıkama mahalli ile kilitli soğutucu dolaplar bulunan üstü kapalı bir mahal.

d) Kampçılara aşağıdaki hizmetler sağlanır;

 • Satış ünitesi
 • Karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boşaltılacağı uygun mahaller
 • Kampçı ünitelerine elektrik hizmeti
 • Kampçılara sıcak-soğuk kullanma suyu ve sağlıklı içme suyu hizmeti

e) Kampinglere, yerli ve yabancılara ait karavan veya motorkaravanların bakım, onarım ve kışlaması için gerekli düzenlemeler yapılabilir.

(2) Konaklama amaçlı mesire yerleri;

orman rejimine tabi olan, konaklamalı mesire yeri olarak tahsisli kamu taşınmazı üzerinde yer alan ve aşağıdaki bentlerde belirtilen istisnalar haricinde birinci fıkrada belirtilen diğer nitelikleri sağlayan tesislerdir;

a) Konaklama ünitelerinin tamamı bungalov şeklinde düzenlenebilir, ancak bu durumda bungalov ünitelerinin sayısı 30 u geçemez.

b) Konaklama ünitelerinin, bungalovların yanı sıra çadır, çadır-araba, karavan veya motorkaravandan oluşması durumunda, bungalov ünite sayısı, en fazla 30 olmak kaydıyla toplam kampçı ünitesi sayısının yüzde 20 sini geçemez.

c) Konaklama ünitelerinin tamamının bungalovlardan oluşması ve tesis bünyesinde 14 üncü maddenin beşini fıkrasının (f), (ğ) yada (b) bentlerinde belirtilen yeme-içme ünitesi veya ünitelerinin düzenlenmesi halinde, birinci fıkranın (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde sayılan mahaller aranmaz.

Madde 4

Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte (4 Nisan 2020) yürürlüğe girer.

Madde 5

Bu yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak; Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2360)

Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP

#mithatgüney / @mithatgny
www.mithatguney.com

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Önceki İçerikKonut Hesabı ve Devlet Katkısı’na ödeme esnekliği tanındı!
Sonraki İçerikMimar Sinan’ı Anıyoruz
İnş. Müh. Mithat GÜNEY
Mithat GÜNEY, 1972 yılında Sinop ili, Türkeli ilçesinde dünyaya geldi. Almanya’da başladığı öğrenim hayatını Lise öğrenimi ile İstanbul’da sürdürdü ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği lisans eğitimini 1994 yılında tamamladı. Profesyonel hayatına 1994 yılında meslektaşı ile birlikte İstanbul’da açtıkları Mühendislik Bürosu’nda başlayan Mithat GÜNEY, uzun yıllar birçok Betonarme ve Çelik Konstrüksiyon projenin Statik Hesap ve Projelendirilmesi, Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS), Şantiye Şefliği vs. konularında hizmet vetmiştir. 1999 Marmara Depremi sonrası Çelik Yapılara yoğunlaşmış ve Çelik Yapıların Tasarımı, Projelendirilmesi ve Uygulanması konularında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı prestij projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 2015 yılında almış olduğu “Riskli Yapılar Tespit Uzmanı” ünvanı ile şu ana kadar oluşturmuş olduğu mesleki bilgi birikimini; Riskli Yapıların Tespiti, Projelendirilmesi, Onarım ve yeniden Taahhüdü, Kontrolörlüğü ve Müşavirliği alanlarına yansıtmaktadır. Hayat boyu öğrenme felsefesi ile günümüz Profesyonel Proje Yönetimi metodolojisi üzerine yoğunlaşmış ve bunu PMI kuruluşundan 2018 yılında üstün derece ile almış olduğu PMP sertifikası ile belgelendirmiştir. Özellikle inşaat projelerinin daha etkin ve verimli planlanması, yönetilmesi ve teslim edilmesi adına, bu konuda eğitim ve seminerler vermektedir. Kendi blog sayfasında kişisel gelişim, liderlik, proje yönetimi vs. konularında makaleler paylaşmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Mithat GÜNEY, Türkçe’ye ilave olarak İngilizce, Almanca ve Arapça konuşmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.linkedin.com/in/mithat-g%C3%BCney-pmp%C2%AE-a33b4617/

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.