30 Kasım 2018 tarih ve 37 sayı ile TBMM Başkanlığı’na “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifi sunulmuştur. Bu teklifin içeriği 71 maddeden oluşmakta olup 32 nci maddesi bir çok müteahhitin beklediği kararı içermektedir.

Elimize daha önceden geçen taslak metin ile “Fiyat Farkı Verilmesinde Sıcak Gelişme: Taslak Metin Hazır” başlıklı haberimizi yayımlamıştık. Bu taslak metinde, mal alımlarını kapsamında teslim edilen ürünler ile hizmet alımları ve yapım işlerinde kullanılan malzemelerin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle ilave fiyat farkı verilmesi, fesh edilip tasfiye edilmesi ve devredilmesi gibi hakların verileceğinden bahsetmiştik.

Bugün elimize geçen ve TBMM Başkanlığına sunulan teklifin 32 inci maddesinin eklenmesine gerekçe olarak “Sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi amaçlanmaktadır.” gösterilmiştir.

Sözleşmeler Feshedilip Tasfiye Edilebilecek veya Devredilebilecek

Bu gerekçe ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde madde eklenecektir. Eklenecek bu madde ile taslak metin arasındaki tek fark ise fiyat farkı verilmeyecek olmasıdır. 

Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

GEÇİCİ MADDE 4 – 30/6/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama veya yaptırımlar uygulanmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.

TBMM Başkanlığına sunulan teklifin tam metni için  TIKLAYINIZ.

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.