18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun 55 inci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 121 inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği”, 3.05.2019 tarih ve 30763 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, taşkın ve rüsubat kontrolü maksadıyla tasarlanan mühendislik yapıları ile akarsular üzerindeki köprü ve menfez gibi sanat yapılarının temel hidrolik tasarım kriterlerinin, akarsu yatakları ve mücavirlerinde yapılacak düzenlemeler ile diğer çalışmalar için gerekli izin ve onay işlemlerinin, akarsu yataklarına ve taşkın kontrol tesislerine yapılan müdahaleler ve alınacak önlemler ile ıslah öncesi yer teslimi konularının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Akarsular üzerinde taşkın ve rüsubat kontrolü amacıyla tasarlanacak;

– Sel kapanı,
– Bağlama,
– Akarsu ıslahları
– Akarsular üzerinde tasarlanacak köprü ve menfez gibi sanat yapılarının
– Akarsu yatakları ve mücavirlerinde yapılacak düzenlemeler

ile diğer çalışmalar Yönetmelik kapsamında olup aşağıda verilen hususlar ise Yönetmelik kapsamı dışında tutulacaktır.

a) Baraj ve göletler,

b) Yukarı havza yamaç arazilerinde yapılması gereken ağaçlandırma, teraslama ile yamaç arazi ıslahı kapsamında üç metreden daha düşük yükseklikteki sel dereciği, sel yarıntısı ve sel derelerindeki oyuntu ıslahı ve benzeri toprak muhafaza çalışmaları,

c) Denize mansaplanan akarsuların çıkış ağzında rüsubat birikiminin önlenmesi ve benzeri maksatlar ile teşkil edilen denize çıkış yapılarının hidrolik tasarımları,

d) Yol yapım ve bakım çalışmaları sırasında yolun ve yol dolgusunun korunması amacı ile alınması gereken yüzeysel drenaj tedbirleri.

Yönetmeliğin;

– 2’inci Bölümü,

⇒ Islah, Taşkın ve Rüsubat Kontrol Yapılarında Proje Debisi Hesap ve Seçim Kriterleri,
⇒ Temel Hidrolik Tasarım Kriterleri,
⇒ Akarsu Yataklarında Islah

– 3’üncü Bölümü,

⇒ Akarsu Yatakları Mücavirlerinde İmar Plan Çalışmaları,
⇒ Proje Debisi ve Hidrolik Kesit Onayı,
⇒ Akarsu Yataklarından Kum ve Çakıl Alınması

– 4’üncü Bölümü,

⇒ Akarsu Yatakları ile Taşkın Kontrol Tesislerine Yapılan Müdahalelere İlişkin Önlemler,
⇒ Akarsu Yataklarında Islah Öncesi Yer Teslimi

konuları hakkında usul ve esasları içermektedir.

Fotograf 1 – Bingöl / Çapakçur Islahı (Kaynak: DSİ)

Akarsu yatakları ile taşkın kontrol tesislerine yapılan müdahalelere ilişkin önlemler

1) Akarsu yataklarında, taşkın kontrol tesislerinde, akarsular üzerindeki köprülerin altında veya akarsular üzerindeki menfezlerin içinde su akış kesitinin daralmasına sebebiyet veren ve su akışını engelleyerek taşkınlara sebep olabilecek yapılar yapılamaz. Su akış kesitinin daralmasına sebebiyet verdiği tespit edilen yapılar; 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayılı Kanun kapsamında yer alıyor ise mezkur kanun hükümlerine göre, bunun dışındaki alanlarda kalıyor ise imar mevzuatına göre mülki amirin sorumluluğunda yetkili belediye veya il özel idaresince kaldırılır.

2) Derelerin üzeri zaruri hallere münhasır olmak üzere DSİ Genel Müdürlüğünün izni alındıktan sonra gerçekleştirilecek işlemler hariç kapatılamaz.

3) Akarsu yatakları içerisinde tabii olarak yetişen ve yatak kesitini daraltarak veya mevcut sanat yapılarının tıkanmalarına sebep olarak taşkınlara ve muhtemel taşkının boyutunun artmasına sebep olan ağaçlar ve çeşitli nebatat, DSİ’nin teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün ilgili taşra teşkilatlarına bilgi verilmek suretiyle mülki idare amirinin onayı ile ilgili idare tarafından temizlenir.

4) Akarsu yataklarına hafriyat, moloz ve sanayi tesislerine ait atıklar, evsel nitelikli atıklar ve benzeri katı ve sıvı atıklar atılamaz. Akarsu yataklarına her türlü atık malzemenin dökülmesi, mülki idare amirlerinin koordinasyonunda mahalli idareler ve diğer ilgili birimler tarafından sürekli kontrol altında tutulmak suretiyle önlenir.

5) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallarda su seviyesinin yükselmesine tesiri olacak şekilde üçüncü kişilerce bu taşınmaz malların işgali suretiyle dikilen fidan ve ağaçlar ile her türlü ekim, tesis ve değişiklikler, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca işgalin sona erdirilmesine ilişkin alınacak karar uyarınca yıktırılır veya kaldırılır. Kararın infazında Vali veya Kaymakam tarafından ilgili idare birimlerinden görevlendirme yapılır.

Akarsu yataklarında ıslah öncesi yer teslimi

DSİ tarafından yapılacak akarsu ıslahlarının projesine göre yapılabilmesi için; bu alanlardan belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunanlar, ilgili belediyelerce DSİ’ye ihtilafsız olarak teslim edilecek. Bu alanların dışında kalan yerlerin ise DSİ’ye tesliminin sağlanması hususunda gerekli çalışmalar valilik koordinasyonunda yürütülecektir.

Özellikle taşkın koruma amacıyla yapılan çalışmalarda belediyedeki izinler konusunda sorun yaşanıyordu ve süreç uzuyordu. Bu Yönetmelik ile bu sorun aşılmış olacaktır.

 


Yönetmeliğin tam metnini okumak için TIKLAYINIZ…


 

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Yaklaşan EtkinlikCEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.