2019 yılı bilirkişilik asgari ücret tarifesi yayınlandı

"2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" 30789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaşım, konaklama, yemek ve diğer giderler belgelerin sunulması halinde ayrıca ödenecek olup ücret tarifesinden vergi kesintisi de yapılacak.

0
2144

“2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi” 30789 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaşım, konaklama, yemek ve diğer giderler belgelerin sunulması halinde ayrıca ödenecek olup ücret tarifesinden vergi kesintisi de yapılacak.

“Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi”, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla her yıl düzenli olarak yayınlanıyor.

Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri bu tarife esas alınarak belirlenecek olup 2018 yılına göre yaklaşık %16’lık bir artış yapılmıştır. Yapılan bu artışın beklenenden çok düşük olduğu söylenebilir.

Görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında bilirkişiye ayrıca ödenecek olup, ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılacak ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanacak.

2019 Yılı Tarifesine Göre Verilecek Ücretler

bilirkişilik
Tablo 1 – Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri

Tarifedeki Ücretler Artırılabilir mi?

Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak;

a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,
b) Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,
c) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,
ç) İnceleme için geçirilen süre,
d) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre

gibi hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilecek. Ayrıca, görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilecek.

Ek Rapor Talebinde Ücret Ödenecek mi?

Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilecek. Ancak, bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmeyecek.

Bununla birlikte, görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde de herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Avans Ödemesi Yapılacak mı?

Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciin uygun görmesi halinde, ileride bu Tarifenin beşinci maddesine göre ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilecek.

Hangi Şartlarda Ücret Ödenmeyecek?

Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilecek.

Bilirkişilik Ücretinden Vergi Kesintisi Yapılacak mı?

Görevli personel, bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödeyecek olup Tarifenin beşinci maddesine göre belirlenen giderlerden herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden ödenecek.

2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.