TDY2007 ye göre büyük ölçüde S420 donatı çeliği kullanılırken, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY2018) ’e göre ise sadece  belirli şartlar sağlandığında S420 çeliği kullanılabilecek. TBDY 2018’in yürürlüğe girmesi ile şantiyelerde ve tedarikçilerde farklı özelliklerde donatılar ile karşılaşabilirsiniz.

TBDY2018 de esas olarak B420B, B420C ve  B500C donatı çeliği kullanılacak. Dolayısıyla gerek malzeme teminlerinde gerekse de  yapı ve malzemenin kontrol edilebilmesi amacıyla S420, B420B, B420 C ve B500C donatı çeliklerini tanıyabilme gerekliliği doğmuştur.

Donatı çeşitlerinin nervür şekilleri ve işaretçileri;

TS-708 donatı çeliği standardına göre kalitelerinin üzerindeki nervür şekilleri ve işaretçiler ile gösterilmesi gereklidir. Buna göre nervür şekilleri ve işaretçileri şekildeki gibidir;

 

TBDY 2018’e göre S420  donatı çeliğinin kullanım koşulları;

TDY2007 standartlarında S420 çeliğinin kullanımına engel yoktu. TBDY 2018’e göre ise S420 çeliği kullanılabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekiyor. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne (TBDY 2018) göre “betonarme elemanlar için beton çeliği olarak B420C ve B500C nervürlü donatı çelikleri kullanılacaktır” ifadesi bulunmaktadır.

S420 çeliğinin sağlaması gereken şartlar ise TS-708’de verilen koşullara ek “çekme dayanımı/akma dayanımı” oranının 1.35 değerinden küçük olması (Rm/Re<1.35) ve eşdeğer karbon oranının %0.55’i geçmemesi koşulu ile S420 beton çeliğinin kullanımına da izin verilmektedir. Ayrıca TDY 2017 S420 çeliği için maksimum eşdeğer karbon oranını %0.55 ile sınırlamıştır.

TS708’e  göre donatı çeliğin karbon oranları;

Elementlerin her birinin en yüksek değeri ve karbon eşdeğeri, Çizelge 2’de verilen değerlerin üzerinde olmamalıdır.
Karbon eşdeğeri Ceq aşağıdaki bağıntı kullanılarak hesaplanmalıdır.
Ceq = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Bu bağıntıda, kimyasal elementlerin sembolleri çelik bileşimindeki kütlece yüzde içeriklerdir.

Nervürlü çelik donatı çeliğinin yüzey geometrisi;

Nervürlü çelik çubuklar, boyutları, enine ve boyuna nervürlerinin sayısı ve konfigürasyonu ile karakterize edilir. Nervürlü çelik çubuklar, bütün çubuk boyunca çevresinde düzgün olarak dağılmış, iki veya daha fazla sırada enine nervüre sahip olmalıdır. Her sırada, nervürler arasında düzgün boşluklar bırakılmalıdır. Boyuna nervür bulunabilir veya bulunmayabilir. Donatı çeliğinin geometrisi TS-708’e göre aşağıdaki olmalıdır.

 

 

kaynak:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180318M1-2.htm

düzenleyen: İnş. Müh. Tarık AMİL

e-posta: tarik_amil12@hotmail.com

 

 

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.