Pazartesi, Aralık 17, 2018

Yazarın Makaleleri

Düzce Üniversitesi’nden Ekolojik Korozyon İnhibitörleri

Korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumudur. Demirin paslanması, alüminyumun oksitlenmesi korozyona örnek olarak verilebilir. Korozyon inhibitörü ise; çeliğin...

Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler

Kazı işleri sırasında; kazı alanında kenarların çökmesi, kazıda çalışanların üzerine malzeme düşmesi, kazı alanına insan ve araçların düşmesi, insanların herhangi bir teçhizattan zarar görmesi,...

Tuğla Tozundan Çimento

İnşaat atıklarının geri dönüşümle yeniden kullanılması yeni değil Atık tuğla ve kiremitler parçalandıktan sonra peyzaj ürünlerinde, yol zemin alt katmanında, drenaj malzemelerinde ve yeni...

Dünyanın Deniz Üzerine İnşa Edilen En Uzun Köprüsü

Toplamda 55 kilometre uzunluğa sahip olan köprünün, 32 kilometrelik kısmı deniz üzerine inşa edildi. Deprem ve tayfunlara dayanacak şekilde tasarlanan köprü, 400.000 ton çelik kullanılarak...

Özdilek Mudanya Olaylı Açıldı

M.Ö. 7. yüzyılda koloni devletleri döneminde Miletoslular tarafından kurulan Myrleia, Bithynia-Makedonya ile Bergama devleti arasındaki savaşta yıklıdı. Bithynia egemenliğine geçince yeniden onarıldı ve adı...